Giải thuật a

Xem 1-20 trên 1040 kết quả Giải thuật a
 • Cho danh sách có n phần tử a0, a1, a2…, an-1. Để đơn giản trong việc trình bày giải thuật ta dùng mảng 1 chiều a để lưu danh sách các phần tử nói trên trong bộ nhớ chính. Tìm phần tử có khoá bằng X trong mảng Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (tìm tuần tự) Giải thuật tìm kiếm nhị phân Lưu ý: Trong quá trình trình bày thuật giải ta dùng ngôn ngữ lập trình C.

  ppt187p minhai 02-08-2010 312 218   Download

 • Kỹ thuật thiết kế giải thuật giảm-để-trị lợi dụng mối liên hệ giữa lời giải cho một thể hiện của một bài toán và lời giải cho một thể hiện nhỏ hơn của cùng một bài toán. Có ba biến thể của chiến lược này. Giảm bởi một hằng số (decrease by a constant) ; Giảm bởi một hệ số (decrease by a factor) Giảm kích thước của biến (variable size decrease)

  ppt47p lucky156 04-06-2010 166 60   Download

 • GIẢI THUẬT I. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Giải thuật là một khái niệm cơ sở của tin học. Thuật ngữ “algorithm”, nghĩa là “giải thuật” (hay thuật toán) xuất phát từ tên một nhà toán học Ả Rập : Abu Já far Mohammed ibn Musa al Khowaizmi (năm 825 sau công nguyên) người đã viết một cuốn sách trong đó có mô tả về cách tính toán. Giải thuật thể hiện một giải pháp cụ thể, thực hiện từng bước một, để đưa tới lời giải cho một bài toán nào đó. ...

  pdf15p suatuoi_thomngon 30-07-2011 88 27   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu giải thuật advanced encryption standard mã hóa các văn bản mật tại trường cao đẳng công kỹ nghệ đông á', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p esc_12 03-08-2013 50 15   Download

 • Bước 1. Xác định bài toán -Tập Input và Output Bước 2. Lựa chọn/ thiết kế thuật toán a) Lựa chọn/ thiết kế thuật toán – Giải bài toán  nhiều thuật toán – Không gian ? Thời gian ?; Cài đặt ?

  ppt123p anhnam_xtanh 03-10-2012 179 70   Download

 • Loop invariant là điều kiện cần đúng ngay trước khi bắt đầu vòng lặp và ngay sau mỗi lần lặp của vòng lặp. Trường hợp xấu nhất: khi dãy được sắp xếp theo chiều ngược lại, mỗi phần tử Ai được so sáng với mỗi phần tử của mảng con đã sắp.

  ppt103p iamok147 19-07-2011 187 62   Download

 • Danh sách kề là một mảng A[0..n-1] các danh sách, với n là số đỉnh của đồ thị.Chỉ số của mảng tương ứng với chỉ số của đỉnh.Mỗi danh sách A[i] lưu trữ các chỉ số của các đỉnh kề với đỉnh i.

  pdf121p anhnam_xtanh 30-09-2012 130 43   Download

 • 2.5 HEAPSORT 2.5.1 Ðịnh nghĩa Heap Cây sắp thứ tự bộ phận hay còn gọi là heap là cây nhị phân mà giá trị tại mỗi nút (khác nút lá) đều không lớn hơn giá trị của các con của nó. Ta có nhận xét rằng nút gốc a[1] của cây sắp thứ tự bộ phận có giá trị nhỏ nhất.

  pdf9p yukogaru1 31-07-2010 110 35   Download

 • Ghi chú: đề thi gồm tất cả 7 câu. Sinh viên lớp KSTN làm hết 7 câu, thang điểm 12/12. Sinh viên lớp thường làm 6 câu (từ câu 1 đến câu 6), thang diểm 10/10. Câu 1 (1.5 điểm): Tính toán big-O của các hàm dưới đây và sắp xếp chúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn theo big-O: Đáp áp: a) (1 điểm) Tính big-O a. 2 = O(2 ) b. n! = O(n!) c. n3.5 = O(n3.5) d. n + n2 + n3 = O(n3) e. 105 = O(1) f. 150,000 = O(1) g. nlog2(n) = O(nlog2(n)) n...

  pdf4p loc_x_m 23-12-2012 187 34   Download

 • Thuật giải Robinson thuật giải này hoạt động dựa trên phương pháp chứng minh phản chứng chứng minh phép suy luận là đúng ( với a là giả thuyết và b là kết luận)

  pdf7p yukogaru1 31-07-2010 105 29   Download

 • Hàm FindPivot Ta thiết kế hàm FindPivot để xác định trong dãy a[i]..a[j] có hay không hai phần tử có khóa khác nhau. Nếu không tìm thấy hai phần tử có khóa khác nhau thì trả về giá trị 0 (không tìm thấy chốt), ngược lại hàm trả về giá trị là chỉ số của phần tử có khóa lớn hơn trong hai phần tử có khóa khác nhau đầu tiên. Khóa lớn hơn này sẽ trở thành phần tử chốt mà ta sẽ xác định trong thủ tục QuickSort....

  pdf6p yukogaru1 31-07-2010 85 28   Download

 • BÀI TẬP CHƯƠNG 3 Bài 1: Giả sử có hai đội A và B tham gia một trận thi đấu thể thao, đội nào thắng trước n hiệp thì sẽ thắng cuộc. Chẳng hạn một trận thi đấu bóng chuyền 5 hiệp, đội nào thắng trước 3 hiệp thì sẽ tháng cuộc. Giả sử hai đội ngang tài ngang sức. Đội A cần thắng thêm i hiệp để thắng cuộc còn đội B thì cần thắng thêm j hiệp nữa. Gọi P(i,j) là xác suất để đội A cần i hiệp nữa để chiến thắng, B cần j hiệp. Dĩ...

  pdf11p yukogaru1 31-07-2010 89 26   Download

 • 3. a. Định nghiã hàng đợi. Các thao tác trên hàng đợi. b. Xây dựng thuật toán duyệt các đỉnh cuả đồ thị vào hàng đợi. c. Kiểm nghiệm thuật toán bắt đầu tại đỉnh u=5 và u=10 cho đồ thị được biểu diễn dưới dạng ma trận kề, chỉ rõ kả các bước thực hiện cuả thuật toán.

  doc8p minhcongcntt 05-03-2011 115 25   Download

 • Nếu chi phí từ trạng thái khác luôn là hằng số thì thuật giải A* trở thành thuật giải tìm kiếm theo chiều rộng . Lý do là vì tât cả nhũng trạng thái cách trạng thái khởi đầu n bước đều có cùng giá trị g và vì thế có cùng f' và giá trị này sẽ nhỏ hơn tất cả

  pdf9p yukogaru1 31-07-2010 70 21   Download

 • Ứng dụng A* để giải bài toán Ta- canh Các chiến lược tìm kiếm lai Tổng quan về trí tuệ nhân tạo chế tạo được những cổ máy thông minh như con người ( thậm trí thông minh hơn con người) là một mơ ước cháy bỏng của loài người hàng trăm năm nay

  pdf6p yukogaru1 31-07-2010 64 21   Download

 • Many problems of practical significance are NPcomplete but are too important to abandon merely because obtaining an optimal solution is intractable (khó). If a problem is NP-complete, we are unlikely to find a polynomial time algorithm for solving it exactly, but it may still be possible to find near-optimal solution in polynomial time.

  ppt22p lucky156 04-06-2010 132 18   Download

 • Lưu ý: Đề kiểm tra gồm 4 câu với thang điểm 11/10. Sinh viên làm đúng trên 10 điểm sẽ được làm tròn thành 10. Câu 1: (2.5 điểm) a. (1.5 điểm) Hãy cho biết độ phức tạp của các hàm sau (theo Big-O Notation) trong trường hợp xấu nhất (chỉ ghi kết quả, không cần giải thích) void ExA(int n) { int a; for (int i = 0; i

  pdf3p loc_x_m 23-12-2012 128 16   Download

 • Bài tập 2: Minh họa chương trình quản lý sách đơn giản trong thư viện. Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn để cài đặt danh sách chứa nội dung các cuốn sách. A. Thông tin liên quan đến một cuốn sách gồm: - Mã số sách - Tên sách - Tên tác giả - Nhà xuất bản - Năm xuất bản - Trạng thái sách: {TRUE: chưa mượn/ FALSE: đã mượn} B. Các thao tác trên danh sách này: 1. Khởi tạo danh sách a. Khởi tạo danh mục sách rỗng (chưa có sách) b. Đọc...

  pdf2p thangict93 30-01-2013 35 10   Download

 • Sinh viên làm đúng trên 10 điểm sẽ được làm tròn thành 10. Câu 1: (2.5 điểm) a. (1.5 điểm) Hãy cho biết độ phức tạp của các hàm sau (theo Big-O Notation) trong trường hợp xấu nhất (chỉ ghi kết quả, không cần giải thích)

  pdf5p loc_x_m 23-12-2012 53 5   Download

 • Cơ cấu lựa chọn thích nghi toán tử lai ghép trong giải thuật di truyền mã hóa số thực. Thuật ngữ “Điều khiển học" được Norbert Wiener sử dụng lần đầu năm 1948, bắt nguồn từ tiếng Hy-Lạp “Kybernetes ", hay “steerman” (người thuyền trưởng).

  pdf8p butmaucam 28-08-2013 46 3   Download

Đồng bộ tài khoản