intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 3

Xem 1-20 trên 49 kết quả Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 3
 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Reading) với mục tiêu phát triển các kỹ năng đọc vi mô như đoán ý nghĩa từ ngữ cảnh; sử dụng thông tin họ đã đọc để trả lời các câu hỏi; hình ảnh trong cuốn sách học sinh mở rộng; một bảng các từ hoạt động của đoạn văn.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 3 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Speaking) giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ phù hợp để thực hành cho và đáp lại lời khen trong các tình huống khác nhau; sử dụng ngôn ngữ thích hợp để nói về những cách giao tiếp khác.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 6 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Listening 1) giúp học sinh biết cách cung cấp thông tin sau khi nghe; những từ liên quan đến cách thức giao tiếp.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 3 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Listening 2) để hỗ trợ cho quá trình biên soạn giáo án, bài giảng giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 12.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 9 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Writing) giúp học sinh học cách sắp xếp lại các câu đã cho để tạo thành một đoạn hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để phục vụ quá trình giảng dạy.

  pdf2p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 9 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Language focus 1) giúp học sinh sẽ có thể nhắc nhở về cách thay đổi bài phát biểu được báo cáo, làm tốt các nhiệm vụ được phân công.

  pdf3p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 6 0   Download

 • Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Language focus 2) nhằm củng cố kiến thức cho các em học sinh để giải các bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án.

  pdf3p dunghaiphong_hoaphuong 12-07-2020 4 0   Download

 • Giúp học sinh hiểu và sử dụng các từ mới thông qua nói, hỏi và trả lời về các vấn đề liên quan đến cách giao tiếp xã hội, học về câu tường thuật và nắm được cách sử dụng chúng. Các bạn hãy tham khảo tài liệu Ways of socialising để soạn giáo án nhanh hơn.

  doc12p 808_trongkhoa 28-03-2014 182 20   Download

 • Kết thúc bài Ways of socialising học sinh hiểu và sử dụng các từ mới thông qua nói, hỏi và trả lời về các vấn đề liên quan đến cách giao tiếp xã hội, học về câu tường thuật và nắm được cách sử dụng chúng. Hy vọng giáo án giúp bạn tiết kiệm thời gian chuẩn bị giáo án.

  doc38p trongvu_99 31-03-2014 168 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 283 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our toys / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 191 34   Download

 • Thông qua bài Ways of socialising học sinh hiểu và sử dụng các từ mới thông qua nói, hỏi và trả lời về các vấn đề liên quan đến cách giao tiếp xã hội, học về câu tường thuật và nắm được cách sử dụng chúng. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc23p ngocvy_321 27-03-2014 75 7   Download

 • Quý thầy cô có thể tham khảo giáo án của bài Ways of socialising giúp tiết kiệm thời gian soạn giáo án và giúp học sinh hiểu và sử dụng các từ mới thông qua nói, hỏi và trả lời về các vấn đề liên quan đến cách giao tiếp xã hội, học về câu tường thuật và nắm được cách sử dụng chúng.

  doc19p 777_binhminh 28-03-2014 101 5   Download

 • Các bạn hãy tham khảo tài liệu để giúp học sinh hiểu và sử dụng các từ mới thông qua nói, hỏi và trả lời về các vấn đề liên quan đến cách giao tiếp xã hội, học về câu tường thuật và nắm được cách sử dụng chúng. Mong rằng giáo án của bài Ways of socialising giúp bạn có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh và soạn bài.

  doc22p thanhha_14 28-03-2014 56 3   Download

 • Mục tiêu của bài Ways of socialising là giúp học sinh hiểu và sử dụng các từ mới thông qua nói, hỏi và trả lời về các vấn đề liên quan đến cách giao tiếp xã hội, học về câu tường thuật và nắm được cách sử dụng chúng. Mong rằng tài liệu giúp bạn soạn bài nhanh hơn.

  doc19p 999_anhthu 28-03-2014 68 4   Download

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Reading: Guessing meaning in context 2.Passage comprehension Lexical items: Words of a family Grammar: simple present Teaching aids: pictures & textbook Procedure: Tim e 3’ I. Warm up : Look at the picture.

  pdf6p vertu1209 20-10-2010 1180 44   Download

 • Knowledge: Ss’ll able to read and write about what you want tobe. 2. Skills: reading and writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What does your father do? B: He;s a doctor. A: What do you want tobe? B: I want tobe a nurse.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 176 26   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to review the vocabulary which they leant. 2. Skills: listening, speaking, reading and writing 3. Language focus: a. Vocabulary: in the unit 10, 11, 12 b. Grammar: in the unit 10, 11, 12 II.

  pdf7p phalinh14 06-08-2011 151 20   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the directions and road signs. 2. Skills: listening, speaking 3. Language focus: a. Grammar: - Wh - questions: 1. Who is going to travel to Ho Chi Minh City? 2. How long does it take to get there by train?

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 146 19   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the directions and road signs. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: -wh-questions: A: Where’s the museum?

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 207 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 3
p_strCode=giaoantienganh12unit3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2