intTypePromotion=3

Hành vi người tiêu dùng Chương 1

Xem 1-20 trên 78 kết quả Hành vi người tiêu dùng Chương 1
 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng - Chương 1: Tổng quan hành vi người tiêu dùng trình bày về hành vi người tiêu dùng; mô hình hành vi người tiêu dùng; nội dung nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; phạm vi nghiên cứu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf18p minhminhquangtri32 10-07-2014 307 70   Download

 • Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Lịch sử môn học hành vi khác hàng, các khái niệm cơ bản, vai trò của việc nghiên cứu hành vi khách hàng, nội dung, đối tượng phương pháp nghiên cứu. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf14p thuyanlac321 22-06-2018 84 6   Download

 • Chương 1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng trình bày các nội dung chính: khái niệm hành vi người tiêu dùng, tại sao phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, các mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.

  pdf26p five_12 18-03-2014 185 53   Download

 • Quá trình hình thành và phát triển của khoa học hành vi người tiêu dùng. Một số khái niệm cơ bản. Sự cần thiết phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng . Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng .

  ppt34p matem92 16-11-2013 193 31   Download

 • Luận án "Các yếu tố tác động tới hành vi người tiêu dùng đối với xe điện hai bánh tại đô thị Hà Nội" gồm phần mở đầu, phần kết luận và 5 chương: Chương 1: Tổng quan lý luận về hành vi người tiêu dùng; chương 2: Mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với xe điện hai bánh; chương 3: Thiết kế nghiên cứu; chương 3: Thiết kế nghiên cứu; chương 5: Kết luận về nghiên cứu và khuyến nghị.

  pdf206p hanh_tv30 24-04-2019 21 4   Download

 • Bài giảng môn học Kinh tế vi mô có kết cấu gồm 7 chương: Chương 1. Khái quát về kinh tế học; chương 2. Cầu, cung và cân bằng thị trường; chương 3. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; chương 4. Lý thuyết hành vi doanh nghiệp; chương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo; chương 6. Thị trường độc quyền hoàn toàn; chương 7. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tangtuy12 02-06-2016 31 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 do ThS. Trần Thị Kiều Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các lý thuyết kinh tế về hành vi người tiêu dùng, ước lượng và dự đoán cầu,..

  ppt73p sangbanmai_0906 17-01-2018 47 3   Download

 • Thị trường đơn giản là nơi mà người mua và người bán gặp nhau để trao đổi sản phẩm và dịch vụ; bao gồm người mua, người bán và phương tiện mua bán. Thị trường hiện đại là thị trường có ít nhất 1 nhóm khách hàng tiềm tàng. Họ có sức mua, khả năng chi trả; có nhu cầu chưa được thỏa mãn và sẵn lòng chi trả.

  ppt44p cuulong24 02-07-2010 700 350   Download

 • Kinh tế học vi mô (Lý thuyết, bài tập, thực hành): Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu của cuốn sách. Nội dung phần 1 trình bày các vấn đề tổng quan về kinh tế vi mô, các lực lượng cung cầu trên thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết về hành vi của người sản xuất.

  pdf200p hoa_khoai91 05-06-2014 514 197   Download

 • Đầy đủ lý thuyết hành vi người tiêu dùng. Lợi ích (U) là sự hài long hoặc thoả mãn cảu người tiêu dùng do tiêu dung hoặc hàng hoá mang lại Tổng lợi ích (TU) là toàn bộ sự hài long do tiêu dùng tất cả các hàng hoá và dịch vụ mang lại.

  doc9p dungnguyen0511 23-01-2011 480 131   Download

 • Phần 1 Giáo trình Kinh tế vi mô (Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về kinh tế học, cung và cầu, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf81p lalala8 26-12-2015 164 49   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 3 Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô 1 trình bày về các kiến thức sở thích của người tiêu dùng, sự ràng buộc về ngân sách, sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu.

  pdf10p narrow_12 16-07-2014 284 20   Download

 • Chương 4 Hành vi khách hàng thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung gồm 5 phần: Phần 1 Khái quát về thị trường người tiêu dùng, phần 2 Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, phần 3 Các nhân tố tác động đến hành vi người tiêu dùng, phần 4 Thị trường các tổ chức thương mại, phần 5 Thị trường các cơ quan nhà nước.

  ppt41p luongmylm 24-03-2014 76 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương III (Lý thuyết hành vi người tiêu dùng) trình bày lý thuyết về lợi ích, phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học và một số vấn đề liên quan khác.

  ppt37p hoahue91 30-07-2014 84 14   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Sở thích của người tiêu dùng, sự ràng buộc về ngân sách, sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_14 28-01-2016 51 4   Download

 • Nội dung chính của bài giảng hành vi khách hàng nhằm trình bày về hành vi khách hàng là gì? tại sao phải nghiên cứu hành vi khách hàng, hành vi khách hàng trước khi mua sắm, hành vi khách hàng sau khi mua sắm, hành vi khách hàng khi mua sắm, các tính cách của khách hàng.

  pdf17p small_12 11-06-2014 104 26   Download

 • Dưới đây là phần 1 cuốn giáo trình Quản Trị Marketing với 3 chương đầu trình bày nội dung về tổng quan quản trị Marketing, thị trường tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng, lựa chọn thị trường mục tiêu, đo lường và dự báo nhu cầu thị trường, phân đoạn thị trường, triết lý quản trị Marketing.

  pdf43p tranvantan78 28-07-2014 90 21   Download

 • Chương 1: Định nghĩa marketing vào thế kỷ 21.Mục tiêu: Hiểu biết nền kinh tế mới. Học hỏi các nhiệm vụ của marketing. Quen thuộc với những khái niệm quan trọng và các công cụ.

  ppt27p lavie3 20-06-2011 121 14   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng, lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p doinhugiobay_06 12-12-2015 38 5   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 2: Cầu, cung" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Cầu – Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng, cung – Lý thuyết hành vi của người sản xuất, cân bằng cầu cung thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p doinhugiobay_06 12-12-2015 50 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hành vi người tiêu dùng Chương 1
p_strCode=hanhvinguoitieudungchuong1

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản