intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
186
lượt xem
53
download

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng trình bày các nội dung chính: khái niệm hành vi người tiêu dùng, tại sao phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, các mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi người tiêu dùng (Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 1 Tổng quan về hành vi người tiêu dùng

 1. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG Nguyễn Tiến Dũng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn
 2. Các nội dung chính 1. Khái niệm về HVNTD 2. Tại sao phải nghiên cứu HVNTD? 3. Mô hình nghiên cứu HVNTD 4. Các quan điểm nghiên cứu trong nghiên cứu HVNTD 5. Quá trình trao đổi của người tiêu dùng © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 2
 3. 1. Hành vi người tiêu dùng là gì? ● là khoa học nghiên cứu ● về các chủ thể mua sắm (cá nhân hoặc nhóm) và ● các quá trình trao đổi liên quan tới ● việc mua, ● tiêu dùng, và ● quá trình sau tiêu dùng ● các sản phẩm hữu hình và dịch vụ. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 3
 4. HVNTD là một lĩnh vực liên ngành ● Kinh tế học (economics) ● Tâm lý học (psychology) ● Tâm lý học xã hội (social psychology) ● Nhân học / Nhân loại học (anthropology) ● Xã hội học (sociology) © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 4
 5. 2. Tại sao HVNTD? ● Nền tảng của công tác quản trị marketing ● Phát triển các chính sách công và marketing xã hội phù hợp hơn ● Làm tăng giá trị của mỗi cá nhân © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 5
 6. Thiết kế sản phẩm © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 6
 7. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 7
 8. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 8
 9. Nghị định 71/2012 về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 9
 10. Giá trị đối với cá nhân người mua © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 10
 11. Giá trị đối với cá nhân người mua © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 11
 12. 3. Mô hình nghiên cứu HVNTD © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 12
 13. 4. Các quan điểm nghiên cứu trong HVNTD ● Quan điểm ra quyết định ● Quan điểm trải nghiệm ● Quan điểm ảnh hưởng hành vi © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 13
 14. Quan điểm ra quyết định ● Người tiêu dùng ra quyết Ý thức vấn đề định mua một cách lý trí ● Lần lượt trải qua các Tìm kiếm thông tin bước để đi đến quyết định mua Đánh giá Lựa chọn (Quyết định mua) Hành vi sau khi mua © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 14
 15. Quan điểm trải nghiệm ● người tiêu dùng mua sắm vì muốn trải qua những cảm xúc đặc biệt, muốn có được sự trải nghiệm đối với một quá trình nào đó © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 15
 16. Quan điểm ảnh hưởng hành vi ● Người tiêu dùng mua sắm do những áp lực của môi trường, không nhất thiết phải gắn với một cảm xúc hoặc niềm tin mạnh mẽ vào sản phẩm © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 16
 17. Black Friday 23/11/2012 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 17
 18. 5. Quá trình trao đổi của người tiêu dùng ● 5.1 Định nghĩa ● 5.2 Phân loại trao đổi ● 5.3 Phương trình Homan ● 5.4 Lý thuyết về tính công bằng trong trao đổi © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 18
 19. 5.1 Định nghĩa về trao đổi ● Các nguồn lực trao đổi ● Cảm xúc: thương yêu, gần gũi, yên tâm ● Địa vị: sự kính trọng, ngưỡng mộ ● Thông tin: lời khuyên, ý kiến, chỉ dẫn ● Tiền ● Sản phẩm hữu hình: vật thể hữu hình được trao đổi ● Dịch vụ: kết quả lao động được thực hiện cho ai đó © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 19
 20. Các tiền đề của trao đổi ● Phải có hai bên ● Mỗi bên phải có một thứ có giá trị với bên kia ● Mỗi bên phải có khả năng thông tin và giao hàng ● Mỗi bên được tự do trong việc chấp nhận hay khước từ đề nghị trao đổi của bên kia ● Mỗi bên phải tin rằng trao đổi với bên kia là nên làm © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản