intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 2

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
212
lượt xem
50
download

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Bài giảng Hành vi người tiêu dùng - Chương 2: Hành vi người tiêu dùng giúp người học biết văn hóa là một trong những nguyên nhân của các quyết định tiêu dùng; đoán và hiểu được các phản ứng của người tiêu dùng đối với các nỗ lực marketing của một tổ chức; ứng dụng nghiên cứu văn hóa khi đưa ra các quyết định marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi người tiêu dùng: Chương 2

 1. BÀI GIẢNG HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG Chương 2: HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 2. MỤC TIÊU  Nhận biết văn hóa là một trong những nguyên nhân của các quyết định tiêu dùng.  Đoán và hiểu được các phản ứng của người tiêu dùng đối với các nỗ lực marketing của một tổ chức.  Ứng dụng nghiên cứu văn hóa khi đưa ra các quyết định marketing.
 3. NỘI DUNG 1. Văn hoá là gì? 2. Những đặc trưng của văn hoá 3. Nhánh văn hoá 4. Ứng dụng nghiên cứu văn hoá trong hoạt động marketing 4.1. Hoạt động marketing quốc tế 4.2. Marketing thị trường trong nước
 4. 1. KHÁI NIỆM Văn hĩa là tồn bộ những niềm tin giá trị, chuẩn mực, phong tục tập quán của một cộng đồng.
 5. GIÁ TRỊ VĂN HÓA – CHUẨN MỰC VĂN HÓA  Giá trị văn hóa: những niềm tin của tất cả mọi người trong xã hội về những cái được chấp nhận, được ao ước.  Chuẩn mực văn hóa: Các giá trị văn hóa được coi như những tiêu chuẩn để đánh giá giúp con người xác định những điều đúng, sai, tốt, xấu trong cuộc sống.
 6. 2. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HOÁ 1. Văn hóa được học hỏi và được lưu truyền 2. Văn hoá luôn luôn chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu 3. Văn hoá có sự tương đồng và khác biệt 4. Văn hoá có tính bền vững, khó thay đổi 5. Văn hoá có tính thích nghi
 7. 3. NHÁNH VĂN HOÁ
 8. Khái niệm Nhánh văn hoá (văn hoá thứ cấp) là một nhóm văn hoá nhỏ, đồng nhất, riêng biệt trong một xã hội rộng lớn hơn, phức tạp hơn.
 9. Phân loại nhánh văn hoá  Nhaùnh vaên hoaù daân toäc  Nhaùnh vaên hoaù khu vöïc  Nhaùnh vaên hoaù tuoåi taùc  Nhaùnh vaên hoaù giôùi tính  Nhaùnh vaên hoaù toân giaùo  Caùc nhaùnh vaên hoùa lieân quan ñeán kinh teá - xaõ hoäi
 10. So sánh các khoản chi tiêu cho đời sống thành thị và nông thôn 30 Thaøh thò n Noâg thoâ n n 25 20 15 10 5 0 Löông Thöïc Aê Uoá g vaø M ay n n Ñoà Ñi laï , Dò vuï i ch thöï phaå c m uoá g n huù t maëc duøgn böu khaùc ngoaøi gia ñình ñieä n
 11. So sánh các khoản chi tiêu cho đời sống theo vùng 100 90 80 Giaû trí i 70 Giaù duï o c 60 Chaê soù söù khoû m c c e Nhaø , ñieä nöôù ôû n c 50 Ñi laï , böu ñieä i n 40 Ñoàduøg gia ñình n 30 May maë c 20 U ng vaø t oá huù 10 Aê uoág ngoaø n n i 0 Thöï phaå c m ÑB. Soâg Ñoâg Baé Taâ Baé Baé Trung Duyeâ haû n n c y c c n i Taâ y Ñoâg n Löông thöï c Hoàg n Boä Nam Nguyeâ n Nam Boä Trung boä
 12. 4. ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU VĂN HÓA TRONG MARKETING
 13. MARKETING THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
 14. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING KHÔNG THÀNH CÔNG  Xe Chevrolet Nova  Xe Matador của American Motors  Xe Caliente của Ford Motor  Máy hút bụi Electrolux  Slogan “ Let’s relax” của Coors Light
 15.  Quảng cáo của Listerine không thành công ở Thái Lan, Ấn Độ.  Quảng cáo Impulse woman bị phản đối ở Đức  Quảng cáo của Johnson & Jonhson thu hút các bà mẹ châu Á.  Người tiêu dùng VN không hưởng ứng chương trình khuyến mại của bia Tiger
 16. Sở thích về màu sắc  NHẬT : Màu đen, xanh lá cây, vàng không được chuộng, thích màu đỏ, màu trắng.  MỸ : Chuộng màu vàng.  NGA : Điều tối kỵ là tặng hoa màu vàng cho người yêu.  VIỆT NAM : Thích màu vàng, đỏ, kỵ màu đen.
 17. GIẢI QUYẾT SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA CỦA THỊ TRƯỜNG  Nghiên cứu văn hóa của thị trường mục tiêu (sở thích, thói quen tiêu dùng)  Theo dõi nắm bắt những thông tin mới nhất về sở thích, thị hiếu, trào lưu văn hóa để thích ứng kịp thời.  Học ngôn ngữ
 18. GIẢI QUYẾT SỰ KHÁC BIỆT … Chiến lược marketing thích nghi với các thị trường  Xây dựng các chiến lược marketing phù hợp với giá trị, đặc điểm của từng thị trường.  Tiêu chuẩn hóa chiến lược marketing qua nhiều thị trường khác nhau.  Sử dụng chiến lược marketing để thay đổi văn hóa.
 19. MARKETING THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
 20. Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với đặc điểm của từng thị trường. Gắn thương hiệu sản phẩm với các xu hướng giá trị để thu hút người tiêu dùng. Dự đoán được những biến chuyển văn hóa, kịp thời tung sản phẩm mới ra thị trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản