intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học vi mô 1: Chương 4 - Nguyễn Hồng Quân

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
40
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô 1: Chương 4 - Nguyễn Hồng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng, lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô 1: Chương 4 - Nguyễn Hồng Quân

 1. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 1. Một số khái niệm 1.1. Tiêu dùng - Tiêu dùng là hành vi rất quan trọng của con người. Nó chính là hành động nhằm thỏa mãn những nguyện vọng, trí tưởng tượng riêng và các nhu cầu về tình cảm, vật chất của một cá nhân hoặc hộ gia đình nào đó thông qua việc mua sắm các sản phẩn và việc sử dụng các sản phẩm đó. - Hộ gia đình: với tư cách người ra quyết định trong nền kinh tế, được hiểu là một nhóm người sống cùng với nhau như một đơn vị ra quyết định tiêu dùng.
 2. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 1. Một số khái niệm 1.2. Mục tiêu của người tiêu dùng Khi sử dụng ngân sách của mình để mua sắm hàng hóa và dịch vụ, bất kỳ người tiêu dùng nào cũng hướng tới ích lợi thu được và ích lợi thu được càng nhiều càng tốt. Với mỗi hàng hóa tiêu dùng, nếu còn làm cho ích lợi tăng thêm thì người tiêu dùng còn tăng tiêu dùng và ích lợi tiêu dùng sẽ hướng tới giá trị lớn nhất.
 3. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 1. Một số khái niệm 1.3. Ích lợi Khi tiêu dùng một hàng hóa nào đó, người tiêu dùng có thể rơi vào các trạng thái khác nhau: hài lòng hoặc không hài lòng. Hàng hóa nào mang lại sự hài lòng có nghĩa là mang lại lợi ích và ngược lại. Ích lợi (Utility – U): là sự thỏa mãn hoặc hài lòng thu được khi tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ. Tổng ích lợi (TU): là tổng thể sự thỏa mãn hoặc hài lòng do người tiêu dùng một số lượng nhất định hàng hóa và dịch vụ khác nhau mang lại.
 4. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 1. Một số khái niệm 1.4. Ích lợi cận biên Ích lợi cận biên (MU): là sự thay đổi của tổng ích lợi khi có sự thay đổi của số lượng hàng hóa được tiêu dùng (tức là ích lợi thu thêm khi sản xuất hoặc tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hoá).
 5. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần Nội dung quy luật: Nếu cứ tiếp tục tăng dần lượng tiêu dùng một loại hàng hóa nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, thì tổng ích lợi sẽ tăng nhưng với tốc độ chậm dần, còn ích lợi cận biên luôn có xu hướng giảm đi.
 6. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần VD: Giả sử lợi ích của con người có thể đo được, ta có bảng minh họa ích lợi của việc uống bia Heneiken của anh Hoàng trong một khoảng thời gian nhất định như sau:
 7. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần
 8. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần Nếu không tính đến ảnh hưởng của yếu tố giá cả (coi P = 0), ta thấy: - MU > 0: anh Hoàng sẽ uống thêm bia và tổng ích lợi anh Hoàng có được từ việc uống bia tăng lên nhưng tăng với tốc độ chậm dần. - Khi MU = 0: anh Hoàng dừng quá trình tăng tiêu dùng của mình lại, và số lượng 6 cốc bia tiêu dùng tại thời điểm này là tối ưu và TUmax = 22. - Khi MU < 0: anh Hoàng sẽ không uống thêm cốc thứ 7 dù được miễn phí vì cốc thứ 7 này đem lại ích lợi -0,5 và tổng ích lợi giảm.
 9. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.1. Ích lợi cận biên và đường cầu - Lý thuyết về lợi ích với quy luật ích lợi cận biên giảm dần cho thấy lý do vì sao đường cầu dốc xuống. Như vây, chúng ta thấy có mối quan hệ giữa MU và giá cả hàng hóa. - Khi MU càng lớn thì số lượng tiêu dùng càng ít, người tiêu dùng trả giá càng cao và ngược lại, khi MU càng nhỏ thì số lượng càng nhiều, người tiêu dùng trả giá càng thấp. Khi MU = 0, người tiêu dùng không mua thêm một đơn vị hàng hóa nào nữa, đường cầu (D) phản ánh quy luật MU giảm dần: MU ≡ D.
 10. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.1. Ích lợi cận biên và đường cầu
 11. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.1. Ích lợi cận biên và đường cầu - Khi MU > P: tổng ích lợi tăng thêm nhưng lại tăng với tốc độ giảm dần, người tiêu dùng sẽ tiếp tục tiêu dùng thêm hàng hóa và dịch vụ. - Khi MU = P: tổng ích lợi của người tiêu dùng là lớn nhất TUmax và lượng tiêu dùng đạt tối ưu. - Khi MU < P: tổng ích lợi giảm đi, người tiêu dùng dừng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.
 12. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.1. Ích lợi cận biên và đường cầu
 13. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.2. Thặng dư tiêu dùng (CS – Surplus Consume) - Khái niệm: Thặng dư tiêu dùng là giá trị mà người tiêu dùng thu lợi từ việc tham gia trao đổi hàng hóa dịch vụ trên thị trường. - Tổng hợp thặng dư tiêu dùng của từng cá nhân là thặng dư tiêu dùng chung của toàn thị trường.
 14. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.2. Thặng dư tiêu dùng (CS – Surplus Consume) - Nếu người tiêu dùng tiêu dùng một hàng hóa, dịch vụ: thu của người tiêu dùng là ích lợi cận biên thu được, chi là khoản tiền phải trả để tiêu dùng hàng hóa đó và được tính theo giá thị trường. CS = MU – P
 15. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.2. Thặng dư tiêu dùng (CS – Surplus Consume) - Nếu người tiêu dùng tiêu dùng hai hàng hóa, dịch vụ trở lên, thặng dư tiêu dùng trên toàn bộ sản phẩm phản ánh sự chênh lệch giữa phần thu về của người tiêu dùng (tức là tổng ích lợi thu được của tất cả các sản phẩm mà người đó đã tiêu dùng) và phần chi ra là tổng chi tiêu (TE). CS = (TU – TE) = TU - P.Q CSmax  CS’ = 0  MU = P
 16. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.2. Thặng dư tiêu dùng (CS – Surplus Consume) Khi MU > P, CS > 0 thì người tiêu dùng quyết định tăng lượng tiêu dùng. Tuy nhiên, khi tiêu dùng tăng lên thì ích lợi cận biên lại giảm dần làm cho tổng ích lợi tăng theo chiều hướng chậm dần cho đến khi thặng dư của đơn vị sản phẩm cuối cùng bằng 0, tức là MU = P, TUmax thì người tiêu dùng sẽ quyết định dừng quá trình tiêu dùng lại. Như vậy, ích lợi cận biên giảm dần chính là nội dung kinh tế của luật cầu nên MU ≡ D. Vì thế, thặng dư tiêu dùng có thể tính bằng cách sử dụng đường cầu.
 17. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.2. Thặng dư tiêu dùng (CS – Surplus Consume)
 18. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.2. Thặng dư tiêu dùng (CS – Surplus Consume)
 19. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.2. Thặng dư tiêu dùng (CS – Surplus Consume) Thặng dư tiêu dùng của toàn bộ thị trường
 20. CHƯƠNG IV. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG I. Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng 2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 2.2. Thặng dư tiêu dùng (CS – Surplus Consume) Thặng dư tiêu dùng của toàn bộ thị trường tại trạng thái cân bằng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản