Hỗ trợ duy trì và phát triển

Xem 1-20 trên 76 kết quả Hỗ trợ duy trì và phát triển
 • Thông tư 23/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

  doc0p 1huutri 06-08-2009 182 37   Download

 • Thông tư 23/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

  doc10p 1huutri 06-08-2009 245 24   Download

 • Mặc dù BHNT là một ngành kinh doanh mới mẻ tại Việt Nam. Các nghiên cứu về ngành và hoạt động của các doanh nghiệp còn hạn chế. Tuy nhiên, với điều kiện là cán bộ thuộc Bộ phận Phát triển Kinh doanh của công ty Prudential, sinh viên mạnh dạn chọn đề tài Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường cho công ty BHNT Prudential Việt Nam làm đề tài tốt nghiệp. Sinh viên mong mỏi có thể đóng góp một phần nhỏ bé hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của công...

  pdf115p bidao13 17-07-2012 250 101   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 23/2009/TT-BTTTT NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf4p daumeoduoicop 29-03-2010 91 6   Download

 • Quyết định 17/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

  doc28p trangson 19-08-2009 55 3   Download

 • Quyết định số 17/2007/QĐ-BBCVT về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành.

  pdf6p phithanhvan 23-10-2009 43 3   Download

 • Trong bài viết này, tác giả gợi ý về 4 khu vực trầm tích cần đặc biệt lưu ý. Tác giả cũng đề xuất về một sự chuyển mình của nhà nước trong vùng để trở thành những thực thể quản lý phát triển. Trong tiến trình này, việc hóa giải các mâu thuẫn và nghịch lý tồn tại trong Đồng bằng sông Cửu Long là một chủ đề bức bách đang thách thức việc vận dụng hiệu quả tư duy phát triển trong thực tiễn quản lý nhà nước.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 21 2   Download

 • Bài viết này được khảo sát từ 150 bài báo được lựa chọn từ 3 báo điện tử tiếng Anh tiêu biểu như ‘BBC’, ‘The Guardian’ và ‘The Reuters’ để phát hiện tính phổ quát và đặc thù trong phong cách của các báo.

  pdf19p truongtien_08 06-04-2018 7 0   Download

 • Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại con người phải tiến hành hoạt động lao động.

  doc43p milotrang 03-01-2010 8234 1561   Download

 • Ngày nay, vấn đề môi trƣờng ngày càng trở thành tâm điểm và thu hút đƣợc sự quan tâm của tất cả mọi thành phần trong xã hội vì nó ảnh hƣởng trực tiếp hàng ngày đến cuộc sống của vạn vật trên trái đất.

  pdf112p carol123 20-07-2012 70 32   Download

 • Phần 1 "Giáo trình đào tạo Kỹ năng tư vấn" trình bày thực trạng, giải pháp phát triển các DNNVV (smes) và thực thi các cam kết của việt nam. Các nội dung cụ thể được trình bày trong phần 1 như: Đánh giá chung về khả năng duy trì và phát triển của các doanh nghiệp NVV khi Việt Nam là thành viên WTO; Một số nhân tố tác động đến sự phát triển của Doanh nghiệp khi Việt Nam là thành viên WTO và các nội dung khác.

  pdf79p hoa_loaken91 29-05-2014 64 28   Download

 • Đề tài Tổ chức học tập nêu khái niệm về tổ chức học tập, đặc điểm của một tổ chức học tập, các nguyên tắc tổ chức học tập và vai trò của người quản lý, các bước để xây dựng tổ chức học tập, duy trì và phát triển việc xây dựng tổ chức học tập, khó khăn và giải pháp trong việc xây dựng tổ chức học tập.

  pdf9p model_12 24-04-2014 56 23   Download

 • Rất nhiều công ty hiệu quả kém hoặc trung bình bởi họ cố gắng đặt ra những nguyên tắc cứng nhắc cho quản lý chiến lược. Những công ty đạt hiệu quả cao, thành công lâu dài, thường tiếp cận chiến lược từ nhiều hướng và giữ cho quá trình này không trở thành khô cứng. Trước hết, nói về cơ sở cạnh tranh, lãnh đạo các doanh nghiệp cần hiểu những đường biên của thị trường và tổ chức.

  pdf5p abcdef_4 26-06-2011 94 17   Download

 • Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf8p baoliem 17-10-2009 70 8   Download

 • Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

  pdf8p lawttnh4 11-11-2009 53 2   Download

 • Văn bản hợp nhất 2255/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf14p nanghoong 31-03-2014 19 0   Download

 • Việc áp dụng ISO 9000 đối với một doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo 9 bước: Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng. Bước đầu tiên khi bắt tay vào việc xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 là phải thấy được ý nghĩa của nó trong việc duy trì và phát triển tổ chức.

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 318 196   Download

 • Bài giảng Thực hành đánh giá nội bộ và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN iso 9001:2008 với mục tiêu giúp học viên có được các kỹ năng thực hành đánh giá cần thiết và làm báo cáo cho một cuộc đánh giá nội bộ; phát triển được các kỹ năng quan sát, đặt câu hỏi mà vẫn giữ được mối quan hệ nghề nghiệp, thân thiện và hỗ trợ với bên được đánh giá;...

  ppt125p codon_01 18-11-2015 123 53   Download

 • Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất: Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội: Sản xuất vật chất là gì? Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên nhằm tạo ra của cải...

  pdf24p notonline1122 21-02-2013 69 25   Download

 • Các hoạt động lãnh đạo cơ bản là: + Chỉ đạo: Cung cấp các chỉ dẫn và giám thị việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên ở mức độ cao nhất + Gợi ý: Hướng dẫn, giải thích các quyết định, vạch ra hướng tác nghiệp và giám sát nhân viên thực hiện. + Hỗ trợ -động viên: Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các cố gắng của nhân viên,

  pdf10p muaythai3 10-09-2011 79 24   Download

Đồng bộ tài khoản