intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội nhập kinh tế quốc

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hội nhập kinh tế quốc
 • Tài liệu "Mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay; Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng trưởng kinh tế đối với vấn đề an sinh xã hội và các vấn đề nảy sinh khác;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p vidumbledore 24-01-2023 11 1   Download

 • Tài liệu "Hội nhập kinh tế quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ; Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của một số nước trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf106p vidumbledore 24-01-2023 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hội nhập kinh tế quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam; Năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf230p vidumbledore 24-01-2023 11 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi" là hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực; phân tích thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi; đề xuất một số giải pháp về phát triển nguồn nhân lực của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf101p starandsky02 19-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, bản chất và mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế; nội dung của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế; cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 2: Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lý thuyết liên minh hải quan; lý thuyết về khu vực thương mại tự do; lý thuyết về thị trường chung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 3: Hội nhập trong khuôn khổ WTO. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát WTO; nội dung hợp tác trong WTO; cơ chế đàm phán gia nhập WTO và nghĩa vụ cam kết của các thành viên trong WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 4: Hội nhập trong khuôn khổ ASEAN. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lịch sử ra đời ASEAN và quá trình hội nhập kinh tế khuôn khổ ASEAN; quá trình hình thành khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và cộng đồng ASEAN (AEC);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lịch sử hình thành liên minh EU; cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động và nội dung hợp tác trong liên minh châu Âu; đồng tiền chung châu Âu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: quan điểm, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam qua các thời kỳ; một số hiệp định thương mại tự do có Việt Nam tham gia; cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quốc tế: Chương 1 - Tổng quan về môn học Kinh tế học quốc tế" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các vấn đề thực tiễn của Kinh tế quốc; Mục tiêu của môn học; Nội dung của môn học; Tài liệu học tập; Tổng quan về Kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  ppt22p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Xăng dầu khu vực V" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập theo quan điểm tổng thể thống nhất; mô tả và phân tích thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty xăng dầu khu vực V; đề xuất định hướng và giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty xăng dầu khu vực V nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf109p starandsky02 10-01-2023 2 0   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 7.1: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hợp tác Kinh tế trong hợp tác ASEAN; quan hệ thương mại Việt Nam-ASEAN; hiệp định thương mại hàng hoá ATIGA; hiệp định đầu tư ACIA; hiệp định dịch vụ AFAS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p trangdo0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản trị hoạt động bán hàng ở một Công ty Thương mại; Phân tích thực trạng quản trị hoạt động bán hàng; Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị hoạt động bán hàng tại công ty TNHH DV&TM Mesa đáp ứng những quản trị hoạt động bán hàng của công ty TNHH DV&TM Mesa Hà Nội mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, của ngành Thương mại thành phố trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.

  doc32p quanphamkt 05-01-2023 42 3   Download

 • Bài viết "Tác động của di dân quốc tế đến thu nhập hộ gia đình ở Việt Nam" y nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát về các tác động kinh tế của di cư quốc tế đặc biệt tập trung vào tác động của di cư đối với thu nhập hộ gia đình Việt Nam bằng cách sử dụng bộ dữ liệu mới về di cư thông qua thực hiện khảo sát hộ gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 13 1   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế qua hiện diện thương mại tại Việt Nam bao gồm các số liệu thống kê về nhóm doanh nghiệp này (Foreign Affiliate Statistics - gọi tắt là FATS), từ đó đưa ra một số nhận định khái quát về kết quả hoạt động của họ qua 5 năm Việt Nam hội nhập đầy đủ với thế giới trong mối quan hệ với tổng thể các doanh nghiệp.

  pdf73p trangxanh0906 30-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết Tác động của mạng xã hội và ngoại giao kỹ thuật số - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam trình bày thực trạng sử dụng mạng xã hội trong ngoại giao ở một số quốc gia, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong việc sử dụng và quản lý thông tin trên mạng xã hội.

  pdf9p vifred 22-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Điểm sáng trong tiến trình đổi mới quan hệ quốc tế của Việt Nam phân tích quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trên lĩnh vực kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf10p vifred 22-12-2022 12 1   Download

 • (NB) Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; Thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế; Đầu tư quốc tế; Cán cân thị trường và thị trường tiền tệ quốc tế; Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p trangxanh0906 27-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết "Liên kết ngành công nghiệp điện tử vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hội nhập quốc tế" đề xuất một số giải pháp thúc đẩy liên kết ngành công nghiệp điện tử tại vùng bao gồm: Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với tổ chức hỗ trợ; Giải quyết vấn đề tiếp cận nguồn tài chính và vốn đầu tư; Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; hoàn thiện môi trường kinh doanh; Cải thiện chất lượng và điều kiện sống; Phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quảng bá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p phuongthu205 27-12-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hội nhập kinh tế quốc
p_strCode=hoinhapkinhtequoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2