intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Xem 1-20 trên 369 kết quả Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Bài viết phân tích, và đánh giá các mô hình tố tụng hình sự tại một số quốc gia điển hình trên thế giới hiện nay (Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp). Từ đó đề xuất các kinh nghiệm cho mô hình tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở phù hợp thực tiễn thủ tục tố tụng hình sự và đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 7 2   Download

 • Bài viết trình bày về phương pháp ước lượng hợp lý cực đại-Maximum LikeliHood Estimation (MLE) cho thời gian trễ giữa hai kênh tín hiệu điện cơ theo một mô hình đa thức được chứng minh. Mô phỏng Monte Carlo được thực hiện ở các mức nhiễu khác nhau để đánh giá tác động của nhiễu lên các phương pháp các ước lượng. Ước lượng hợp lý cực đại dẫn đến một bài toán tối ưu, trong bài báo này chúng tôi dùng phương pháp NewTon và phương pháp giả luyện kim cho việc tối ưu hóa.

  pdf7p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Mục đích của luận văn nghiên cứu pháp luật quốc tế, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, pháp luật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động trẻ em. Đánh giá xem xét các quy định về xóa bỏ lao động trẻ em theo các công ước mà Việt Nam là thành viên được thực hiện như thế nào?... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p badbuddy08 16-03-2022 3 0   Download

 • Trong luận văn này, tác giả sẽ đƣa ra những nhận xét, đánh giá thực tiễn xử lý nợ quá hạn tại một số NHTMCP ở Việt Nam hiện nay cũng nhƣ những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam rút ra từ kinh nghiệm từ nƣớc ngoài. Qua đó, tác giả có thể nêu lên đƣợc những kiến nghị từ bản thân có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật đối với lĩnh vực này đồng thời xây dựng cơ chế thích hợp cho việc áp dụng chúng một cách phù hợp với pháp luật quốc tế.

  pdf104p badbuddy04 11-02-2022 4 1   Download

 • Mục đích của đề tài này là tìm hiểu những điểm chung hay tương đồng và những khác biệt đó; lý giải vì sao có những khác biệt tương đồng đó; tìm kiếm những khác biệt mang giá trị tiến bộ, phù hợp với xu thế thời đại, đồng thời nghiên cứu tính khả thi trong việc ứng dụng vào điều kiện thực tế tại Việt Nam.

  pdf81p badbuddy01 29-01-2022 1 0   Download

 • Trong xã hội hiện đại, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới nói chung và Việt Nam cũng như trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nói riêng, bởi vì nếu có những con người tài năng, có năng lực chuyên môn, có bản lĩnh thì việc khai thác và sử dụng các nguồn lực khác mới có hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Bài viết trình bày thực trạng công tác liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp hiện nay ở trong khoa Cơ khí - Động lực và nhà trường.

  pdf6p viericschmid 12-01-2022 6 0   Download

 • Bài viết bàn về sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta, được thể hiện rõ nét trong hơn hai thập kỷ qua. Nếu chúng ta không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp thì sẽ tạo điều kiện tốt cho các khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, điều này sẽ góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới của nước ta, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế quốc dân.

  pdf5p thienlangso 15-12-2021 14 1   Download

 • Nền tảng số (NTS) được kỳ vọng là công cụ hữu hiệu giúp mở rộng cơ hội việc làm và hòa nhập với xã hội hiện nay. Để chung tay cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của người khuyết tật (NKT) và hỗ trợ họ tham gia thị trường lao động, các tác giả phân tích mở rộng cơ hội việc làm cho NKT, từ đó đề xuất các yêu cầu về NTS cho NKT tại Việt Nam dựa trên 4 khía cạnh về xã hội, công nghệ, tài chính và động cơ.

  pdf20p vicolinzheng 14-12-2021 7 1   Download

 • Bài viết làm rõ những phê phán đối với mô hình kế toán hợp đồng thuê tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 17 (IAS 17) và cách tiếp cận mới trong chuẩn mực báo cáo tài chính số 16 (IFRS16). IFRS16 ra đời từ một phần từ kết quả của các nghiên cứu thực chứng đánh giá về tác động của việc vốn hóa các hợp đồng thuê hoạt động, đã yêu cầu bên đi thuê vốn hóa tất cả các hợp đồng thuê tài sản có kỳ hạn trên 12 tháng.

  pdf12p vimichaeldell 04-12-2021 13 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu kỹ thuật chứng khoán hoá để ứng dụng vào quá trình tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán. Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hoá để phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam nhằm tạo sự phát triển phù hợp với sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế, đảm bảo sự phát triển “đồng nhịp” với các nước phát triển. Theo đó một kỹ thuật, một công cụ tài chính phát triển hiệu quả trên thế giới không thể không được áp dụng và phát triển ở Việt Nam.

  pdf177p psychopsycho 12-10-2021 2 1   Download

 • Bài viết giới thiệu sự cần thiết và một số nội dung cơ bản về Luật căn cước công dân. Luật Căn cước công dân năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p wangxinling 23-07-2021 7 0   Download

 • "Ebook Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới" được biên soạn giúp các bạn nắm được những kiến thức về Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Hiến pháp Liên Bang Nga; Hiến pháp của Nhật Bản; Hiến pháp của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf257p trinhthamhodang12 28-06-2021 16 1   Download

 • "Ebook Thể chế pháp luật kinh tế một số nước quốc gia trên thế giới (Sách chuyên khảo)" trình bày tổng quan về thể chế pháp luật kinh tế; thể chế pháp luật kinh tế hợp chủng quốc hoa kỳ; thể chế pháp luật kinh tế cộng hòa Liên Bang Đức; thể chế pháp luật kinh tế Úc; pháp luật kinh tế Hàn Quốc; thể chế pháp luật kinh tế Malaysia...

  pdf508p nguyenziet 25-06-2021 11 1   Download

 • Việc gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp ích rất lớn cho người nộp đơn trong việc đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký, gia hạn hiệu lực, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục khác liên quan đến đơn KDCN. Đồng thời phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để khai thác tối đa những lợi thế mà Thỏa ước mang lại, chúng ta cần sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan tới kiểu dáng công nghiệp.

  pdf4p quenchua12 11-05-2021 12 0   Download

 • Cuốn tài liệu này do Cục Quản lý lao động ngoài nước biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những hiểu biết cần thiết về đất nước, con người, phong tục tập quán, văn hoá, xã hội và luật pháp Ca-ta, nơi mà các bạn sẽ hoà nhập, chung sống và làm việc trong khoảng thời gian từ hai đến ba năm. Đất nước Ca-ta là một quốc gia Trung Đông đang trên đà phát triển, có bản sắc văn hoá mang đậm nét Đạo Hồi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf42p tradaviahe20 17-04-2021 10 2   Download

 • Ebook Một số đảng chính trị trên thế giới: Phần 1 giới thiệu về một số đảng chính trị ở châu Âu, châu Phi và châu Mỹ như: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc ireland, Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Ănggola, Cộng hòa Môdămbich, Cộng hòa Nam Phi, Cộng hòa Cuba, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Liên bang thống nhất Mêhico, Cộng hòa Italia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p tradaviahe14 14-01-2021 16 3   Download

 • Thông qua học phần này sinh viên hiểu về kiến thức cơ bản về nền văn minh - văn hóa Mỹ theo tiến trình lịch sử hình thành Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, những đặc điểm nổi bật về địa lý, kinh tế, giáo dục, tín ngưỡng, lễ hội, sự đa dạng sắc tộc tạo nên tính cách Mỹ... làm nền tảng trong biên phiên dịch và sư phạm tiếng Anh. "Đề cương học phần Văn minh Mỹ (American Civilisation)" mời các bạn cùng tham khảo đề cương để có thông tin tổng quan chương trình học phần này.

  pdf5p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 21 1   Download

 • “Quốc hội không được thông qua một đạo luật nào nhằm thiết lập một tôn giáo, hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí (TDBC) và quyền của dân chúng được hội họp ôn hòa và kiến nghị lên chính phủ các điều thỉnh cầu bày tỏ những nỗi bất bình của họ” (Điều bổ sung thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ).

  pdf5p vipennsylvania2711 19-11-2020 47 1   Download

 • Bài viết luận giải về quyền tiếp cận giáo dục hòa nhập của trẻ tự kỷ và gợi mở những cách thức tuân thủ cam kết quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, nhận dạng việc giáo dục trẻ mắc chứng tự kỷ.

  pdf10p viv2711 14-10-2020 19 1   Download

 • "Vì một thế giới an toàn hơn cho thế kỷ 21 - Trích trong tuyên bố chung của Hội nghị Quốc tế và giảm nhẹ thiên tai họp tại Yokohama (Nhật)" trình bày những nguyên tắc của chiến lược giảm nhẹ thiên tai, đánh giá các rủi ro, đưa ra chính sách phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai; chiến lược đến năm 2000 và những năm tiếp theo...

  pdf2p vhuyenthao 03-08-2020 34 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
p_strCode=hopchungquochoaky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2