intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn thực hành hóa phân tích

Xem 1-20 trên 135 kết quả Hướng dẫn thực hành hóa phân tích
 • Trình bày và giải thích được phản ứng của thuốc thử nhóm với các cation nhóm III. 2. Viết được một số phản ứng đặc trưng của các cation nhóm III. 3. Giải thích được các bước phân tích theo sơ đồ 2 (phần phân tích cation nhóm III). Các cation nhóm III đều có khả năng tạo thành các muối tan trong môi trường kiềm d−: Al3+ + 4OH- = AlO2- + 2H2O Aluminat Zn2+ + 4OH- = ZnO22- + 2H2O Zincat Vì vậy thuốc thử để tách cation nhóm III ra khỏi các nhóm khác là NaOH hoặc...

  pdf32p zues05 23-06-2011 1046 183   Download

 • Phân tích định lượng là một mặt của công tác phân tích có nhiệm vụ xác định hàm lượng (khối lượng, thành phần %, số mol...) của một nguyên tố, ion, nhóm nguyên tố, một chất (nguyên chất hay hỗn hợp) ở thể rắn hay hòa tan trong các dung dịch có trong mẫu thử cần phân tích. Phân tích định lượng được ứng dụng và có vị trí quan trọng trong nhiều ngành khoa học: hóa học, sinh học,

  pdf32p zues05 23-06-2011 350 122   Download

 • Sau khi có kết quả phân tích, cần phải nhận xét lại nó lần cuối cùng, chẳng hạn ở các khía cạnh: − Các ion tìm thấy có thực sự cùng tồn tại với nhau trong dung dịch gốc hay không. Ví dụ: không thể cùng có Ba2+ và SO42-/ Ag+ và Cl-/ Fe3+ và I-/ Fe3+ và CO32-/ v.v…. − Ion tìm thấy ở dạng nào trong dung dịch. Ví dụ: dung dịch phân tích có pH7 thì Al, Zn phải ở dạng AlO2-, ZnO22- (chứ không thể là Al3+, Zn2+)...

  pdf32p zues05 23-06-2011 273 102   Download

 • Sử dụng cân cơ học theo ph−ơng pháp cân kép Lomonoxốp − Cân trước vật hay hóa chất cần cân trên cân kỹ thuật để biết khối lượng tương đối (giả sử là a gam). − Đặt giấy cân lên hai đĩa cân phân tích, điều chỉnh về vị trí cân bằng. − Đặt lên đĩa cân bên phải một số quả cân có tổng khối lượng là P gam (với điều kiện P gam a gam đã xác định ở cân kỹ thuật)

  pdf32p zues05 23-06-2011 360 73   Download

 • Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã ban hμnh chương trình khung và chương trình giáo dục nghề nghiệp cho việc đμo tạo trung cấp ngμnh Y tế. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đμo tạo nhân lực y tế.

  pdf32p zues05 23-06-2011 438 155   Download

 • Tính nhanh nồng độ dung dịch gốc Nth = Nlt.K Sử dụng chỉ dẫn trong dược điển: Thường trong dược điển sau mỗi phép định l−ợng chỉ rõ 1 mL dung dịch chuẩn A 0,1N tương ứng với b (g) 1ì 0,1 ì E B . Do vậy nếu phép định chất cần xác định B. Thực chất là b = 1000 lượng hết VA( mL) ta tính ngay số gam chất B có trong mẫu là VA.b (g) (nếu chất A có nồng độ khác 0,1N, khi đó số gam chất B có trong mẫu sẽ là VA.b.K gam) 2.2....

  pdf32p zues05 23-06-2011 206 73   Download

 • Chuẩn độ tới khi xuất hiện màu đỏ. Ghi thể tích KCNS đã dùng. Tính kết quả. d. Định lượng NaCl bằng AgNO3 theo phương pháp Fonha Dùng AgNO3 thừa chính xác đã biết nồng độ để kết tủa hết NaCl, sau đó định l−ợng AgNO3 thừa bằng dung dịch KCNS đã biết nồng độ với chỉ thị là Fe3+. Các phản ứng xảy ra: AgNO3 + NaCl = AgCl trắng + NaNO3 (d− chính xác) AgNO3d− + KCNS = AgCNS trắng + KNO3 Nhận ra tương đương khi có màu đỏ: Fe3+ + CNS- = FeCNS2+...

  pdf32p zues05 23-06-2011 224 68   Download

 • Nguyên tố chỉ có một mức oxy hóa (hay một hóa trị) tạo acid: Acid Tên nguyên tố + ic Ví dụ: H3BO3 acid boric H2CO3 acid carbonic + Nguyên tố có hai mức oxy hóa (hay hai hóa trị) tạo acid: Mức oxy hóa thấp: Acid Tên nguyên tố + ơ Mức oxy hóa cao: Acid Tên nguyên tố + ic Ví dụ: H3PO3 acid phosphorơ H3AsO3 acid arsenơ H2SnO2 acid stanơ Mức oxy hóa thấp nhất: Mức oxy hóa cao hơn: Mức oxy hóa cao nhất: Ví dụ: H2SO2 acid hyposulfurơ (tên riêng: acid sulfoxylic) H2SO3 acid sulfurơ...

  pdf0p zues05 23-06-2011 266 50   Download

 • Trong dung dịch nước, phức chất điện ly hoàn toàn thành các ion cầu ngoại và cầu nội. Ví dụ: K2[HgI4] → 2K+ + HgI42Sau đó, cầu nội có thể điện ly yếu từng nấc ra các phối tử ứng với các hằng số cân bằng điện ly, th−ờng gọi là hằng số không bền k của phức. Ví dụ: HgI4 HgI3

  pdf32p zues05 23-06-2011 298 88   Download

 • − Dùng pipet chính xác lấy 25,00 mL dung dịch natri clorid 0,9% cần định lượng cho vào bình định mức 100 mL. Thêm nước vừa đủ đến vạch. Lắc đều. − Lấy chính xác 10,00 mL dung dịch vừa pha loãng cho vào bình định mức 100 mL, thêm 25,00 mL AgNO3 0,05 N (bằng pipet chính xác) và 1 mL dung dịch HNO3 đặc. Lắc đều. Thêm nước cất đến vạch, lắc đều. Để lắng, lọc qua 2 lần giấy lọc, n−ớc lọc phải trong. Bỏ 10 mL dịch lọc đầu....

  pdf32p zues05 23-06-2011 143 49   Download

 • PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG bằng các phương pháp hóa học được soạn ra nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên hiểu và nắm chắc các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành của môn hóa phân tích

  pdf50p 124357689 05-06-2012 315 102   Download

 • Nguyên tắc xử lý và phân tích dữ liệu viễn thám. Các kỹ thuật tiền xử lý, Chỉnh sửa và lọc nhiễu trong quá trình thu nhận ảnh, Chuẩn hóa cấp độ xám ( hiệu chỉnh ảnh hưởng khí quyển), nắn chỉnh hình học. Kỹ thuật tăng độ nét- Lọc ảnh ( cửa sổ trượt, theo tần số hay theo hình học).

  pdf0p hero_nguyen_85 26-01-2010 581 275   Download

 • Giáo trình hướng dẫn thực hành PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG bằng các phương pháp hóa học được soạn ra nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên hiểu và nắm chắc các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành của môn hóa phân tích 2. Hóa học vốn được xem là khoa học thực nghiệm; muốn nắm vững và phát triển các kiến thức hóa học cần phải tiến hành thí nghiệm; muốn hoàn thành tốt các thí nghiệm hóa học cần nắm vững các kỹ năng thực hành...

  pdf5p poseidon01 15-07-2011 486 132   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình hướng dẫn thực hành PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG bằng các phương pháp hóa học được soạn ra nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên hiểu và nắm chắc các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành của môn hóa phân tích 2. Hóa học vốn được xem là khoa học thực nghiệm; muốn nắm vững và phát triển các kiến thức hóa học cần phải tiến hành thí nghiệm; muốn hoàn thành tốt các thí nghiệm hóa học cần nắm vững các kỹ năng thực hành...

  pdf5p poseidon01 15-07-2011 263 64   Download

 • Giúp sinh viên làm quen với công cụ và môi trường mô phỏng Matlab/Simulink trong việc mô hình hóa, phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển số (tài liệu [1], viết tắt: ĐKS), qua đó nắm vững được các kiến thức cơ bản như: - Các phương pháp gián đoạn hóa hệ thống đối tượng điều khiển (viết tắt: ĐTĐK) - Phương pháp phân tích hệ thống ĐKS - Thiết kế thử nghiệm thuật toán ĐKS

  pdf4p kiennt1991hn 25-04-2011 230 58   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn về phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu do ThS. Phạm Đức Cường biên soạn sau đây sẽ giúp cho các bạn nắm bắt được những nội dung về Thông tư số 14/2015/TT-BTC (quy định chung, phân loại hàng hóa, phân tích, giám định để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; cơ sở dữ liệu về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; điều khoản thi hành).

  ppt50p cocacola_06 05-11-2015 144 16   Download

 • Các hành động đi bộ liên quan đến sự tương tác phức tạp của các lực lượng cơ xương, quay qua nhiều khớp, và các lực lượng vật lý mà hành động trên cơ thể. Đi bộ cũng yêu cầu điều khiển động cơ và phối hợp động cơ. Nhiều thủ tục phẫu thuật chỉnh hình được thiết kế để cải thiện đi lại bằng cách tối ưu hóa lực lượng doanh,

  pdf10p socnau1 20-12-2011 112 12   Download

 • Nội dung chính của tài liệu gồm phần gợi ý và định hướng cách giải các bài tập trang 134 trong SGK nhằm giúp các em nắm vững hơn nội dung bài Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, củng cố kiến thức và nắm được phương pháp giải các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p vuinhatnha 10-01-2017 174 1   Download

 • Với mong muốn giúp các em học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức bài Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. TaiLieu.VN gửi đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 134 tài liệu bao gồm lời giải chi tiết, rõ ràng tương ứng với từng bài tập trong SGK sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập dễ dàng. Sau đây mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p vuinhatnha 14-03-2017 72 1   Download

 • Đây là hướng dẫn thực hành lâm sàng đầu tiên từ Viện Y học về Giấc ngủ của Hoa Kỳ (AASM) cung cấp các phân tích dựa trên chứng cứ của từng thuốc cụ thể thường được dùng trong điều trị rối loạn giấc ngủ mạn tính bao gồm cả các thuốc kê đơn như zolpidem, thuốc OTC như diphenhydramin và thực phẩm chức nắng như melatonin, nữ lang. Bản khuyến cáo này nên được sử dụng kết hợp với những khuyến cáo khác của AASM để đánh giá và điều trị chứng mất ngủ mạn tính ở người lớn.

  doc5p lideco1977 31-01-2021 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn thực hành hóa phân tích
p_strCode=huongdanthuchanhhoaphantich

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2