Kế toán kiể toán

Xem 1-20 trên 100 kết quả Kế toán kiể toán
 • Tham khảo bài viết 'một số vấn đề trong kế toán giá gốc ở việt namcơ sở đo lường theo giá', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p thansau2810 29-11-2012 65 15   Download

 • Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận: - Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. - Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới - Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi - Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng......

  doc4p thienthannho 16-04-2009 3009 654   Download

 • Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn. Vì thế, mọi người sử dụng thông tin từ BCTC đều mong muốn nhận được các thông tin trung thực và hợp lý. Hoạt động kiểm toán ra đời là để kiểm tra và xác nhận về sự trung thực và hợp lý của các tài...

  pdf71p tinhphuong60 03-07-2010 360 280   Download

 • Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những công việc quan trọng khi tiến hành tổ chức công tác kế toán không chỉ trong điều kiện kế toán thủ công mà cả trong điều kiện kế toán máy tính.

  doc31p livelovelivelove 27-05-2011 563 185   Download

 • Để có thể nhận định một cách chính xác và đầy đủ về một doanh nghiệp tất nhiên cần phải có những đánh giá toàn diện về các mặt: hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính; quản trị marketing, nhân sự, trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ, định hướng chiến lược; môi trường kinh tế vĩ mô v rất nhiều khía cạnh khác không dễ định lượng được.

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 266 96   Download

 • CÁC ĐIỂM CỐT YẾU CỦA CHƯƠNG 1: 1. Thông tin kế toán hỗ trợ cho việc ra quyết định. Các báo cáo tài chính cung cấp thông tin cho các nhà quản lý, và các đối tượng bên ngoài như: ngân hàng, các cổ đông, thuế, cơ quan quản lý nhà nước để họ tham khảo và ra quyết định liên quan đến doanh nghiệp.

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 221 88   Download

 • Cửa hàng Song Hà So sánh các phương pháp hạch toán trị giá hàng tồn kho Đơn vị tính: ngàn đồng (1) Đích danh (1a) (1b) (1c) PHẦN I Báo báo thu nhập (ngày 5/1): Doanh thu: 1 hộp 7 7 Trừ: Giá vốn hàng bán Hộp mua ngày 2/1 3,5 (giá 3,5 )

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 190 69   Download

 • Bước cuối cùng là lập các báo cáo tài chính. Nhiều công ty thường lập báo cáo tài chính hàng tháng. Những công ty này thường rất minh bạch trong sổ sách, sẵn sàng cung cấp thông tin về kết quả kế toán.

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 185 69   Download

 • Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, đặc biệt nó có khả năng tái sản xuất tài sản cố định và là cơ sở hạ tầng tạo lập các nền móng vững chắc cho tất cả các ngành kinh tế của nền kinh tế quốc dân. Xây dựng cơ bản cũng là một ngành kinh tế lớn tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho toàn xã hội, tăng cường cả về tiềm lực kinh tế lẫn quốc phòng cho đất nươc.

  doc108p cogaisongtu 01-05-2013 121 37   Download

 • Đề tài: Kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần sợi Trà Lý nhằm tổng hợp, hệ thống hóa những lý luận chung liên quan đến kế toán bán hàng; phản ánh thực trạng kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Sợi Trà Lý; đề xuất những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty.

   

  doc36p ngngbp 18-04-2015 69 22   Download

 •  Nội dung chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận thì chuyên đề gồm 3 chương: Chương  I Giới thiệu khái quát chung về doanh nghiệp, Chương II Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Eposi, Chương III Đánh giá, kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phát triển công nghệ Eposi. 

  doc94p tongty 04-05-2015 39 21   Download

 • Lãi suất hiện hành, chiết khấu, phụ trội là những nội dung mới đã được đề cập trong chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác (VAS14) ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng đã gây ra không ít khó khăn cho các DN trong quá trình áp dụng vào thực tế, cụ thể là phương pháp tính và hạch toán kế toán liên quan đến lãi suất hiện hành, chiết khấu, phụ trội khi đầu tư trái phiếu.

  pdf4p thansau2810 29-11-2012 57 9   Download

 • Khái niệm thanh toán qua ngân hàng Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, trong đó phổ biến là thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán trong đó ngân hàng sẽ thực hiện việc trích từ tài khoản tiền gời theo yêu cầu của người trả tiền để chuyển vào tài khoản cho người thụ hưởng 2.

  pdf25p tab_12 29-07-2013 52 7   Download

 • Bài viết đã được trình bày dưới dạng tham luận tại hội thảo sửa đổi bổ sung chế độ kế toán VN do Bộ Tài chính tổ chức tại Đà Nẵng cuối tháng 06/2013.

  pdf8p sieunhansoibac4 12-04-2018 4 1   Download

 • Tài sản Tiền mặt Số dư đầu kỳ (7) Số dư cuối kỳ 346 346 Khoản phải thu 1 1 524 Hàng tồn kho 160 -2 158 = Nợ phải trả + Vay Khoản Thiết = ngân phải trả bị hàng 19 = 100 26 = -2 19 = 100 24 524 VCSH.

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 239 87   Download

 • Doanh nghiệp tư nhân Phù Dung Bảng cân đối thử, 30/4/2006 Dư nợ Tiền mặt Khoản phải thu Hàng tồn kho Vay ngắn hạn Khoản phải trả Vốn góp Doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí thuê Chi phí điện nước Chi phí bán hàng Chi phí lãi vay Tổng cộng Hình 4-12 Doanh nghiệp tư nhân Phù Dung Kết chuyển (đóng) tài khoản.

  pdf6p thitkhotieu 26-06-2011 208 80   Download

 • Nợ 111 131 156 142 211 214 311 331 411 421 511 632 642 642 Tiền mặt Khoản phải thu Hàng tồn kho Chi phí (tiền) trả trước Thiết bị Khấu hao tích lũy Vay ngắn hạn Khoản phải trả Vốn góp Lãi giữ lại Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý (thuê nhà) Chi phí quản lý (khấu hao) Tổng cộng 150 10 1 771 283 250 8 50 19

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 201 73   Download

 • Lưu ý, bảng 3-1 là copy 2-1 ở chương 2. Ở bảng này, vốn chủ sở hữu trước đây ghi là vốn anh Thanh, nay được gọi chung là vốn cổ đông. Giả định Công ty Baco có phát sinh tổng doanh thu trong tháng 1/2006 là 250 triệu đồng nhưng cho khách hàng thiếu chịu, giá mua (giá vốn) của hàng đã bán là 150 triệu đồng.

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 196 69   Download

 • Trở lại với 4 giao dịch có ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của Baco trên đây, đó là: doanh thu, giá vốn hàng bán (chi phí của hàng đã bán), chi phí thuê nhà và chi phí khấu hao, chúng ta sẽ sắp xếp thành một báo cáo thu nhập đơn giản như bảng 3-2 sau đây.

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 236 67   Download

 • Giao dịch: Tính giá vốn hàng bán 200 triệu đồng. Phân Tài sản (hàng tồn kho) giảm tích: Vốn chủ sở hữu (giá vốn hàng bán) giảm Nhật ký: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho Sổ cái: Hàng tồn kho (10b) 150 Giá vốn hàng bán (chi phí hàng đã bán) (10b)

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 168 67   Download

Đồng bộ tài khoản