intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm luật đất đai

Xem 1-20 trên 85 kết quả Khái niệm luật đất đai
 • Chương 1 Khái niệm luật đất đai nằm trong bài giảng Luật đất đai trình bày về các khái niệm luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai, quyền của người sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất, các hoạt động đả bảo việc chấp hành pháp luật đất đai.

  pdf27p canon_12 28-03-2014 940 100   Download

 • Nội dung "Bài giảng Trình bày luật đất đai" tập trung vào những kiến thức như đất đai, khái niệm luật đất đai, nguồn của luật đất đai, các nguyên tắc của luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, quyền của Nhà nước, nghĩa vụ của Nhà nước, quyền của người sử dụng đất.

  pdf24p vidinh678 29-12-2015 49 4   Download

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 1 Khái niệm luật đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, khái niệm chế độ sở hữu về đất đai và chế độ sở hữu tòan dân đối với đất đai, các yếu tố cấu thành quyền sở hữu nhà nước đối với đất đai, pháp luật đất đai,...

  ppt30p kyniemchieumua_09 20-12-2017 187 22   Download

 • .Khái niệm “chuyển nhượng quyền sử dụng đất” không phải là một khái niệm đã có từ lâu đời như khái niệm “mua, bán đất” mà mới xuất hiện khi Luật Đất đai năm 1993 xác lập cho phép hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất. Một vấn đề đặt ra là tại sao nhà làm luật dùng thuật ngữ “chuyển nhượng quyền sử dụng đất” mà không dùng thuật ngữ “mua, bán quyển sử dụng đất ", hai thuật ngữ...

  pdf19p cugiai1311 01-11-2012 455 100   Download

 • Khái niệm quốc tế về quản lý đất đai, một số nội dung trong pháp luật đất đai của một số nước là những nội dung chính trong tài liệu "Kinh nghiệm nước ngoài về quản lý và pháp luật đất đai". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc49p vuive78 08-12-2015 249 46   Download

 • Đề cương chi tiết môn học: Luật đất đai trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về luật đất đai, giúp sinh viên nhận thức được chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam mang tính đặc biệt và sự chi phối của nó đếnviệc quản lý và sử dụng đất đai, thể hiện cụ thể của nó trong các quy phạm pháp luật đất đai; giúp sinh viên hiểu và đánh giá các khái niệm về Luật Đất đai, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, các nguyên tắc cơ bản của Luật Đất đai; trang bị cho sinh viên kĩ năng tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, kĩ năng lựa chọn văn bản ...

  pdf9p vtu123 18-03-2016 222 23   Download

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 2 Quan hệ pháp luật đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai, thành phần quan hệ pháp luật đất đai,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 73 19   Download

 • Đề cương chi tiết học phần theo tín chỉ: Pháp luật đất đai với mục tiêu giúp sinh viên nắm được các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai, những khái niệm cơ bản về pháp luật đất đai, các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai; tìm hiểu chế độ quản lý và sử dụng các loại đất.

  pdf67p vtu123 18-03-2016 128 13   Download

 • Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương này: Khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh về luật môi trường, các nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường, hệ thống các văn bản pháp luật về môi trường; khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh về luật đất đai, các nguyên tắc chủ yếu của luật đất đai, hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai. Mời tham khảo.

  pdf22p ngocbattrac7 04-01-2018 72 9   Download

 • _Theo điều 4: giải thích thuật ngữ ( Luật đất đai năm 2003, trang 7 ) ghi: “Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa ly có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận”

  doc4p thaithanhvu2012 29-08-2011 1223 98   Download

 • I. Các vấn đề chung 1. Khái niệm địa vị pháp lý người sử dụng đất: Trong khoa học pháp lý, khái niệm địa vị pháp lý của người sử dụng đất được xem xét dưới các góc độ: - khái niệm người sử dụng đất (chủ thể sử dụng đất); - năng lực chủ thể của người sử dụng đất; - các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Như vậy, khái niệm địa vị pháp lý của người sử dụng đất được xem xét dưới hai phương diện cơ bản: Một là, toàn bộ những quyền và nghĩa vụ của người sử dụng...

  ppt202p emyzip209 28-03-2013 376 66   Download

 • Giới thiệu chung về pháp luật đất đai giúp sinh viên hiểu thêm các khái niệm chung và pháp luật đất đai hiện hành. Pháp luật đất đai là tổng hợp các quy phạm pháp luật mà Nhà nước ban hành nhằm thiết lập quan hệ đất đai trên cơ sở chế độ sở hữu tòan dân về đất đai.

  doc27p ngoccuongbeo 07-01-2014 143 20   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu khái quát tình hình thụ lý và giải quyết tranh chấp đất đai những năm gần đây, quy định pháp luật qua các thời kỳ cũng như quan điểm của nhiều nhà khoa học về khái niệm tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất… tác giả đưa ra quan điểm cá nhân về các khái niệm này.

  pdf12p thanhtrieung 04-09-2018 93 9   Download

 • Chương 5 giúp người học hiểu được một số vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp về môi trường – Đất đai. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm tranh chấp môi trường, đặc điểm tranh chấp về môi trường, khái niệm tranh chấp đất đai, đặc điểm tranh chấp đất đai. Mời tham khảo.

  pdf8p ngocbattrac7 04-01-2018 79 3   Download

 • Tài liệu môn Pháp luật kinh doanh bất động sản của ThS Nguyễn Tiến Dũng trình bày những khái niệm cơ bản về pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh bất động sản.

  pdf68p truongxuantruong1609 31-05-2014 767 164   Download

 • Nhà ở là vấn đề được nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nghiên cứu dưới những giác độ khác nhau, từ đó đưa ra các khái niệm khác nhau về nhà ở. Theo phạm trù triết học, nhà ở là lượng vật chất định hình kiến trúc, đồng bộ và mang tính văn hóa; theo phạm trù xã hội học nó là phương tiện đáp ứng nhu cầu ở của con người; theo phạm trù kinh tế - dân sự nhà ở là khối tài sản thường có giá trị lớn; còn theo phạm trù pháp luật thì nó là...

  pdf100p vinamilkvietnam 21-08-2012 324 100   Download

 • Nhà ở là vấn đề được nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nghiên cứu dưới những giác độ khác nhau, từ đó đưa ra các khái niệm khác nhau về nhà ở. Theo phạm trù triết học, nhà ở là lượng vật chất định hình kiến trúc, đồng bộ và mang tính văn hóa; theo phạm trù xã hội học nó là phương tiện đáp ứng nhu cầu ở của con người; theo phạm trù kinh tế dân sự nhà ở là khối tài sản thường có giá trị lớn; còn theo phạm trù pháp luật thì nó là đối...

  pdf94p vascaravietnam 21-08-2012 388 68   Download

 • Khủng bố quốc tế chưa có khái niệm chung trong luật quốc tế hiện đại. Vì tính phức tạp của hiện tượng xã hội đặc biệt này mà các nhà nghiên cứu chưa thể đưa ra một khái niệm chung mà đạt được sự đồng thuận của các quốc gia trên thế giới. Bài viết có tính trao đổi về bản chất của vấn đề này. Khủng bố là một hiện tượng chính trị-xã hội tiêu cực, đã vượt ra bên ngoài biên giới quốc gia, nó liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống của cộng đồng và...

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 115 22   Download

 • Bài thuyết trình: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nêu lên khái niệm quy hoạch sử dụng đất, pháp luật quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

  ppt18p tronghiep50 11-08-2016 147 22   Download

 • Bài giảng Quyền của người sử dụng đất trình bày các khái niệm quyền giao dịch sử dụng đất, đặc trưng của quyền giao dịch sử dụng đất, điều kiện quyền giao dịch sử dụng đất..

  pdf20p canon_12 28-03-2014 87 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm luật đất đai
p_strCode=khainiemluatdatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2