intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm thẻ quốc tế

Xem 1-20 trên 505 kết quả Khái niệm thẻ quốc tế
 • Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đ ã có nhiều thay đổi theo hướng tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Thu nhập của nhân dân đ ược cải thiện. Việt Nam đang mở rộng quan hệ nhiều mặt với các n ước trên thế giới. Nhờ đó, đất nước đã tiếp cận được với sự phát triển chung của th ế giới, du nhập, đuổi bắt công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức và hiểu biết của nhân dân....

  pdf81p matbuon_266 17-07-2012 111 35   Download

 • Bài giảng Luật quốc tế là chương trình 2 tín chỉ do thạc sĩ Nguyễn Ngọc Duy Mỹ biên soạn. Nội dung của bài giảng trình bày những vấn đề chung về hệ thống luật quốc tế như khái niệm luật quốc tế, mối quan hệ giữa luật quốc tế và pháp luật quốc gia, các chủ thể của luật quốc tế. Bên cạch đó giáo trình còn đề cập đến nguồn gốc, các nguyên tắc cơ bản, tranh chấp và các phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế. Ngoài những vấn đề chung, bài giảng còn đề cập đến luật quốc tế trong các vấn đề chuyên ngành. Cụ thể là các vấn đề: Luật về lãnh thổ, luật biển quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự.

  pdf18p nhatrangyeuthuong 09-04-2014 121 16   Download

 • 2. Nền kinh tế thế giới a. Khái niệm: Nền kinh tế thế giới là tổng thể các nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới có mối liên hệ hưũ cơ và tác động qua lại lẫn nhau thông qua các quan hệ kinh tế quốc tế trên cơ sở phân công lao động quốc tế. Nền kinh tế thế giới là một phạm trù lịch sử

  ppt12p page_12 16-08-2013 56 6   Download

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế - Bài 1: Khái quát Marketing quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Quốc tế hóa và các hoạt động quốc tế, khái niệm và bản chất của Marketing Quốc tế, mục tiêu của Marketing Quốc tế, vì sao DN phải tham gia thị trường thế giới.

  pdf11p tieu_vu08 05-05-2018 42 1   Download

 • Tài liệu tham khảo về Giáo trình luật quốc tế. Đây là chương rất quan trọng, nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống luật quốc tế như: khái niệm, đặc điểm, nguồn của luật quốc tế...làm tiền đề cho việc học tập và nghiên cứu các vấn đề pháp lý cụ thể của hệ thống luật quốc tế.

  doc86p vantinctn 02-11-2010 2708 842   Download

 • Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: thị trường và thể chế tài chính, đầu tư tài chính, quản trị tài chính. Các lĩnh vực này thường liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng theo giác độ khác nhau. Cùng tham khảo tài liệu "Một số khái niệm về quản trị tài chính" để nắm bắt 1 số khái niệm về tài chính.

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 2117 740   Download

 • a. Khái niệm kinh tế thế giới. ktqt Nền kinh tế thế giới được hiểu là tập hợp các nền kinh tế của các quốc gia trên trái đất có mối liên hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau thông qua phân công lao động quốc tế cùng với các quan hệ kinh tế quốc tế của chúng.

  doc16p tuanctbg 06-06-2011 1309 590   Download

 • 1. Khái niệm môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh nói chung được hiểu là tổng hợp các yếu tố, các lực lượng xung quanh ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Các lực lượng này cũng có thể được phân loại thành bên ngoài hoặc bên trong.

  doc14p hangonah_1511 09-05-2011 2785 554   Download

 • 1. Trình bày khái niệm và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế? 2. Trình bày cơ sở hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế? 3. Trình bày đặc trưng của kinh doanh quốc tế? 4. Kể tên các lĩnh vực kinh doanh quốc tế? 5. Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế? 6. Trình bày vai trò của thương mại quốc tế? 7. Nêu tư tưởng chính của lý thuyết Trọng thương? 8. Nêu tư tưởng chính của lý thuyết lợi thế tuyệt đối? 9. Trình bày khái niệm...

  pdf6p hoangvietmk07071990 08-10-2010 1053 488   Download

 • Câu 1: hệ thống tiền tệ quốc tế: khái niêm, phân loại và những đặc trưng chủ yếu Khái niêm: Hệ thống tiền tệ quốc tế là tập hợp các quy tắc, thể lệ và tổ...

  doc21p tuanctbg 03-06-2011 1239 462   Download

 • Các mối quan hệ kinh tế quốc tế nói chung và các quan hệ kinh tế đối ngoại của các quốc gia nói riêng bằng cách này hay cách khác đều được biểu hiện thông qua các quan hệ tiền tệ. Từ đây đã hình thành nên hệ thống tiền tệ quốc tế. Hệ thống tiền tệ quốc tế là tập hợp các quy tắc, thể lệ và tổ chức nhằm tác động tới các quan hệ tài chính - tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới. Do mỗi hệ thống tiền tệ quốc tế ra đời và chỉ vận hành có hiệu...

  doc3p vuthuhoai 09-12-2009 1785 449   Download

 • Nền kinh tế thế giới: khái niệm, bộ phận cấu thành, những xu thế vận động chủ yếu và tác động của các xu thế này đến nền kinh tế Việt Nam?

  doc25p tuanctbg 03-06-2011 922 359   Download

 • Trình bày khái niệm đặc điểm và lịch sử phát triển của công pháp quốc tế khai niệm: Công pháp quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật do các quốc gia và các chủ thể khác

  doc18p ha2006 22-09-2012 932 351   Download

 • HƯƠNG MẠI QUỐC TẾ I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CÁC HÌNH THỨC CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. 1. Khái niệm, vai trò của thương mại quốc tế 1.1. Khái niệm thương mại quốc tế * Khái niệm: Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa giữa các nước thông qua mua bán, lấy tiền tệ làm môi giới, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. * Đặc điểm của thương mại quốc tế - Hoạt động thương mại quốc tế diễn ra trên thị trường thế giới,...

  pdf15p hoa_maudo 27-08-2011 1220 324   Download

 • Vai trò và xu hướng phát triển thị trường thế giới (TTTG) 2. Những yếu tố quan trọng của TTTG có tác động đến hoạt động KTQT . Vai trò của thị trường thế giới a. Khái niệm - Khái niệm - Những vấn đề cần lưu ý:

  ppt15p dailythe 24-06-2011 853 272   Download

 • Khái niệm: là tập hợp các nguyên tắc thể lệ và các tổ chức nhằm tác động đến các quan hệ tài chính tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới.

  doc19p tuanctbg 03-06-2011 623 272   Download

 • Nội dung cơ bản của học môn học bao gồm: • Khái niệm, hoàn cảnh ra đời và lịch sử phát triển của kinh doanh quốc tế. • Những yếu tố môi trường quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh KDQT của DN. • Chiến lược, chính sách và những đòi hỏi thích nghi trong hoạt động KDQT giúp cho DN có thể cạnh tranh hiệu quả hơn môi trường toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. • Những vấn đề mà các nhà quản trị làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế phải đối mặt hàng ngày và một số kinh...

  doc12p truongthanh89t 12-10-2010 618 224   Download

 • Khái niệm về tỷ giá hối đoái rất phức tạp, có thể tiếp cận từ những góc độ khác nhau. Cho đến nay, tỷ giá luôn luôn là vấn đề gây tranh luận cả trên phương diện lý thuyết lẫn thực tế. Xét trong phạm vi thị trường của một nước: Tỷ giá là giá cả của một đơn vị tiền tệ một nước được biểu hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ của nước khác, hay là bằng số lượng ngoại tệ nhận được khi đổi 1 đơn vị nội tệ hoặc bằng số lượng nội tệ nhận được khi đổi 1 đơn...

  doc27p kiepcamcua 10-11-2010 108 220   Download

 • Séc bắt đầu được sử dụng phổ biến trên thế giới từ thế kỉ thứ 18,khi mà hệ thống ngân hàng phát triển mạnh dưới dạng tờ Lệnh chi tiền. Năm 1912,cùng với hối phiếu,séc cũng được đem ra thảo luận tại hội nghị quốc tế tại Haag, nhưng do Thế chiến thế giới thứ nhất xảy ra làm gián đoạn sự phê chuẩn luật séc quốc tế. Mãi tới năm 1931,Hội nghị quốc tế về séc tại Geneve đã được 30 nước thông qua luật thống nhất về séc quốc tế (Uniform Law on Cheque – ULC 1931)...

  ppt36p haxuyen 01-12-2010 547 203   Download

 • 1.1. Một số khái niệm - Quan hệ kinh tế - Quan hệ kinh tế đối ngoại: Những vấn đề cần lưu ý: + Bản chất + Chủ thể tham gia - Quan hệ kinh tế quốc tế - Phân biệt quan hệ KTĐN và quan hệ KTQT: + Góc độ nghiên cứu + Phạm vi + Tính chất

  ppt12p dailythe 24-06-2011 744 184   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm thẻ quốc tế
p_strCode=khainiemthequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2