intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm thẻ quốc tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Khái niệm thẻ quốc tế
 • Bài viết Bàn về trách nhiệm giải trình trình bày yếu tố quốc tế hóa trong khái niệm “trách nhiệm giải trình”; Liệt kê một số dạng thức trách nhiệm giải trình; Bốn tiêu chí đánh giá các cơ chế trách nhiệm giải trình; Ba xu hướng mới nổi của trách nhiệm giải trình của đại học thế giới.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Một số khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp ở Việt Nam (so sánh với một số nước Đông Nam Á) trình bày khái niệm “khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp”; Một số ưu khuyết điểm của các khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp ở Việt Nam.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập 15 cách giúp trẻ tư duy số học" giúp người đọc hiểu được phương pháp sử dụng tấm bảng phép màu Phương pháp tính nhẩm của Kubota để trẻ có thể nắm được “Khái niệm số 0”; thực hiện 6 thói quen hành vi giúp trẻ rèn luyện năng lực tính toán và trở nên yêu thích toán; rèn luyện tư duy logic giúp trẻ có thể vào các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p bakerboys07 05-07-2022 7 1   Download

 • Trên cơ sở đề cập tới sự thay đổi trong nhận thức của Việt Nam cũng như trên thế giới về khái niệm an ninh thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh, bài viết "Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh" sẽ tập trung phân tích một số đặc điểm nổi bật của an ninh quốc tế thời kỳ này.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung về Tư pháp quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Tư pháp quốc tế Việt Nam; Nguồn của Tư pháp quốc tế; chủ thể của Tư pháp quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf22p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 3   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 1 Những vấn đề chung về luật thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược sự phát triển thương mại quốc tế; Khái niệm Luật Thương mại quốc tế; Chủ thể trong thương mại quốc tế; Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh luật thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm của Luật thương mại quốc tế; chủ thể của Luật thương mại quốc tế; nguồn gốc của Luật thương mại quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về các động cơ quốc tế hóa của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh quốc gia; khái niệm và các nhân tố cấu thành chiến lược kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp; các giai đoạn quốc tế hóa của doanh nghiệp; vị trí, vai trò và phương pháp nghiên cứu học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p charaznable 06-06-2022 11 3   Download

 • "Giáo án học phần Kinh tế quốc tế" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được mục đích và phương pháp nghiên cứu của môn học; trình bày được những nội dung về quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thế giới như khái niệm, cơ cấu, các giai đoạn phát triển và những bối cảnh mới; phân tích khái quát được các xu thế lớn trong sự vận động của nền kinh tế thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p andromedashun 16-05-2022 16 3   Download

 • Bài viết này tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp trực tuyến và rút ra nhưng bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trực tuyến.

  pdf20p viindranooyi 09-05-2022 24 3   Download

 • Bài viết giới thiệu nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới về đánh giá bằng nhận xét với các khái niệm, mục đích, chiến lược, cách sử dụng đánh giá bằng nhận xét trên lớp học cũng như ưu điểm, thách thức của loại hình đánh giá này. Từ đó đề xuất một số kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tiễn đánh giá học sinh bằng nhận xét ở trường phổ thông tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 22 1   Download

 • Bài viết khái quát một số vấn đề cơ bản về đảm bảo chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp như: khái niệm, mục đích, các thành tố và công cụ chính. Bài viết cũng trình bày những vấn đề đặt ra và đề xuất một số khuyến nghị đối với việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng tại các trường cao đẳng du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf17p vithales 20-04-2022 15 1   Download

 • Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là một trong những vấn đề quan trọng của chính sách pháp luật hình sự, có ý nghĩa nhận thức, lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Bài viết làm sáng tỏ khái niệm, bản chất, nội dung của các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được thể hiện trong Bộ luật Hình sự hiện hành của nước ta và so sánh với các chuẩn mực pháp lý quốc tế.

  pdf11p vithales 19-04-2022 33 1   Download

 • Bài viết này vận dụng khái niệm "năng lực hấp thụ quốc gia" để phân tích các đặc trưng của năng lực hấp thụ công nghệ cao trong nông nghiệp (CNCNN) của tỉnh Bắc Kạn, từ đó, xác định mức độ sẵn sàng của Tỉnh trong lan tỏa kinh tế của CNCNN. Cuối cùng, bài viết đề xuất một số giải pháp ban đầu về thể chế thúc đẩy lan tỏa kinh tế của CNCNN ở tỉnh Bắc Kạn.

  pdf15p viplato 05-04-2022 6 0   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ một cách có hệ thống về các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt khái niệm, hậu quả, các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế về trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, luận văn cũng đề cập đến các ví dụ thực tiễn xảy ra trên thế giới cũng như tại Việt Nam về trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, từ đó đưa ra bình luận và rút kinh nghiệm.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 19 3   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung lí luận và thực tiễn về tư pháp phục hồi gồm: Khái niệm tư pháp phục hồi; chuẩn mực pháp lí quốc tế về tư pháp phục hồi và thực tiễn áp dụng tư pháp phục hồi ở một số nước trên thế giới (Úc, Canada, Mỹ); đề xuất tăng cường sử dụng tư pháp phục hồi trong xử lí người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam.

  pdf10p vinikolatesla 28-03-2022 10 0   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm góp phần làm rõ khái niệm và bản chất của tri thức bản địa dưới góc độ pháp luật; Cung cấp những nghiên cứu về các phương thức bảo hộ và chia sẻ lợi ích tri thức bản địa theo pháp luật quốc tế và thực trạng pháp luật Việt Nam điều chỉnh vấn đề này nhằm đưa ra những kiến nghị giải pháp cụ thể xây dựng pháp luật về bảo hộ tri thức bản địa ở nước trong thời kỳ hội nhập.

  pdf15p badbuddy07 26-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và sự hội nhập của Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Sự cần thiết phải liên kết; Các loại hình liên kết; Xu thế toàn cầu hoá hiện nay; Giới thiệu một số liên kết kinh tế quốc tế, tổ chức quốc tế tiêu biểu; Vấn đề hội nhập của VN vào nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hoathachthao090 25-02-2022 15 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 2: Thương mại quốc tế và thị trường thế giới cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm, nội dung thương mại quốc tế; một số học thuyết về thương mại quốc tế; thị trường thế giới; chính sách thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hoathachthao090 25-02-2022 17 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 1: Tăng trưởng kinh tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, bản chất, đo lường và ý nghĩa tăng trưởng kinh tế; Bức tranh tăng trưởng kinh tế khác nhau của các quốc gia trên thế giới; Nguồn gốc của sự tăng trưởng; Nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế; Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hoathachthao090 25-02-2022 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm thẻ quốc tế
p_strCode=khainiemthequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2