intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khái niệm thẻ quốc tế

Xem 1-20 trên 563 kết quả Khái niệm thẻ quốc tế
 • Bài viết "Kinh nghiệm phát triển theo hướng xanh và giảm phát thải carbon của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam" trình bày về: các khái niệm tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh và trung hòa carbon; kinh nghiệm phát triển theo hướng xanh tại các quốc gia châu Á; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;...

  pdf10p kimphuong1131 04-10-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế - Chương 1: Tổng quan luật thương mại quốc tế cung cấp cho sinh viên những nội dung về: khái niệm luật thương mại quốc tế; chủ thể thương mại quốc tế; nguồn luật thương mại quốc tế; giao dịch thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p diepkhinhchau 19-09-2023 6 3   Download

 • Bài viết trình bày một số khái niệm chính cũng như phân tích một số nghiên cứu về mức độ phổ biến của bạo lực học đường (bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần), sự khác biệt về giới trong trải nghiệm và hậu quả của bạo lực học đường, tác giả sẽ đưa ra một số nghiên cứu về cách ứng phó cho học sinh khi phải đối mặt với tình trạng này.

  pdf6p phuongnhi2320 25-07-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Kinh tế nông nghiệp gia đình nông trại" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái niệm, định nghĩa, vị trí và tầm quan trọng của kinh tế nông nghiệp gia đình và kinh tế nông trại trong nền kinh tế quốc dân; phát triển kinh tế nông nghiệp gia đình, kinh tế nông trại trên thế giới;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p trankora06 12-07-2023 3 2   Download

 • Xây dựng tổ chức học tập là yêu cầu tất yếu của các tổ chức trong bối cảnh cuộc cách mạnh 4.0 và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, những tác động của kinh tế, xã hội, sự cạnh tranh nguồn nhân lực đòi các tổ chức phải tìm cách đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua học tập của tổ chức. Bài viết này trình bày việc học tập của tổ chức như một nguồn chính của cạnh tranh lợi thế trong các tổ chức, đồng thời xem xét khái niệm tổ chức học tập, học tập trong tổ chức để làm rõ.

  pdf8p phuong3676 03-07-2023 3 2   Download

 • Phát triển bền vững từ nhiều năm nay đã trở thành xu hướng tất yếu ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, phát triển bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu trong toàn bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm sự phát triển hài hòa, ổn định, bền vững, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

  pdf3p mitmit01 18-05-2023 4 4   Download

 • Bài tổng quan nhằm trình bày quy trình vận chuyển đường không (MEDEVAC) của BVDC2 Việt Nam tại Bentiu, phái bộ Nam Sudan, bao gồm một số khái niệm, yêu cầu, ủy quyền, hoạt động và các điều khoản khác, đồng thời quy định trách nhiệm và hoạt động của các bên liên quan. Mục đích của MEDEVAC là đảm bảo việc vận chuyển bệnh nhân (BN) đến cơ sở y tế tuyến trên đúng hệ thống, kịp thời và an toàn nhất, phù hợp với từng BN, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và chi thể, đáp ứng tốt yêu cầu của LHQ.

  pdf15p videadpool 06-05-2023 2 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ khái niệm Blockchain, phân tích hoạt động và thảo luận về một số trường hợp sử dụng Blockchain trong ngành ngân hàng trên thế giới, và thực trạng diễn ra tại Việt Nam cũng như những vấn về mà các ngân hàng TMCP Việt Nam phải đối mặt.

  pdf133p bongbay02 08-05-2023 24 15   Download

 • Bài viết Tư duy lịch sử (historical thinking): Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho việc thực hiện chương trình môn Lịch sử 2018 tập trung thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản. Thứ nhất, tìm hiểu quan niệm và cấu trúc tư duy lịch sử của một số quốc gia trên thế giới. Thứ hai, trên cơ sở đó đối chiếu với năng lực lịch sử được mô tả trong chương trình môn Lịch sử 2018 và đề xuất các chỉ báo cụ thể cho biểu hiện của năng lực lịch sử, đồng thời gợi ý hoạt động học tương ứng, giúp giáo viên (GV) triển khai chương trình một cách hiệu quả.

  pdf8p viantman 07-04-2023 5 2   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu về các chính sách kinh tế của các quốc gia trên thế giới" đã đúc kết các lý thuyết kinh tế cũng như thực tiễn quá trình phát triển kinh tế của Hoa Kỳ và một số nước trên thế giới. Phần 1 cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản, hệ thống kinh tế và các trường phái kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf292p besfriend01 02-04-2023 9 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh tế đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số khái niệm cơ bản về kinh tế đầu tư quốc tế; các hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu; vai trò của đầu tư quốc tế với phát triển kinh tế xã hội; các xu hướng đầu tư quốc tế trên thế giới hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p diepvunhi 17-01-2023 11 5   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 5 - Trần Văn Hòe" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên hiểu được khái niệm về chiến lược, phân loại chiến lược kinh doanh trong thị trường quốc tế; Nắm vững và vẫn dụng việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh trên thị trường thế giới; Phân loại và vận dụng các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf14p phuongthuy205 11-01-2023 11 2   Download

 • Nghiên cứu "Tổng hợp xu thế và các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ chuyển dịch hệ thống năng lượng điện" trình bày tổng quan về khái niệm cộng đồng năng lượng địa phương (LEC) và các vấn đề liên quan đến mô phỏng, điều khiển, và vận hành tối ưu một hệ thống LEC thực tế. Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin - DT) được phát triển sử dụng các phương pháp mô hình hóa hiện đại nhằm cung cấp khả năng mô phỏng các phần tử và cả hệ thống LEC theo thời gian thực dựa trên thông tin đo thực tế và cơ sở dữ liệu trong quá khứ.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 2   Download

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám năm 2012 còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây.

  pdf453p trangtrang0906 23-12-2022 15 2   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý thống kê: Chương 1" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được đối tượng nghiên cứu của thống kê học; Nêu được một số khái niệm thường dùng trong thống kê; Tìm hiểu về thang đo trong thống kê... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf18p phuongyen205 27-12-2022 6 4   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới" tập trung làm rõ một số vấn đề về: khái niệm, nội dung, bản chất, cấu trúc và vai trò của thể chế phát triển, thể chế phát triển nhanh - bền vững; vai trò của thể chế, mối quan hệ giữa thể chế chính trị với thể chế kinh tế và thể chế phát triển xã hội trong quá trình phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf316p langmongnhu 14-12-2022 19 8   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 2 Thị trường tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thị trường tài chính; Chức năng thị trường tài chính; Cấu trúc thị trường tài chính; Các công cụ của thị trường tài chính; Các chủ thể tham gia thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p trangvang0906 25-11-2022 7 2   Download

 • Bài viết Bàn về chuẩn mực kế toán công quốc tế trên cơ sở tiền mặt làm rõ lại khái niệm khu vực công, danh mục hiện hành đối với bộ chuẩn mực kế toán và những nét chính trong chuẩn mực trên cơ sở tiền mặt. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp mở ra một hướng mới trong việc tìm hiểu các nội dung xoay quanh kế toán áp dụng cho các đơn vị công tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

  pdf8p viporsche 03-11-2022 47 3   Download

 • Bài viết Tiền ảo và quản lý tiền ảo ở Việt Nam - Những khía cạnh pháp lý cần lưu tâm tập trung nghiên cứu những khía cạnh pháp lý về tiền ảo và quản lý tiền ảo ở một số quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tiền ảo ở Việt Nam. Để đảm bảo tính thống nhất, trong khuôn khổ nghiên cứu này, tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain được nghiên cứu là crytocurrency (tiền mã hóa), không mở rộng đến các khái niệm khác.

  pdf11p vihennessey 26-09-2022 19 2   Download

 • Bài viết Bàn về trách nhiệm giải trình trình bày yếu tố quốc tế hóa trong khái niệm “trách nhiệm giải trình”; Liệt kê một số dạng thức trách nhiệm giải trình; Bốn tiêu chí đánh giá các cơ chế trách nhiệm giải trình; Ba xu hướng mới nổi của trách nhiệm giải trình của đại học thế giới.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm thẻ quốc tế
p_strCode=khainiemthequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2