intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái quát về nghiên cứu marketing

Xem 1-0 trên 0 kết quả Khái quát về nghiên cứu marketing
 • Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing thuộc bộ bài giảng "Nghiên cứu Marketing" với mục tiêu học tập của chương: Khái quát hoá các giai đoạn phát triển của nghiên cứu marketing trên thế giới. Trình bày một số tiếp cận về khái niệm nghiên cứu marketing, chỉ ra đặc điểm và đặc trưng của nghiên cứu marketing. Trình bày vai trò và ứng dụng của nghiên cứu marketing trong quản trị marketing của doanh nghiệp. Xem xét các bên liên quan trong một cuộc nghiên cứu marketing và cách thức tổ chức hoạt động nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp.

  pdf8p hanh_tv29 24-04-2019 61 6   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing – Chương 1: Khái quát về nghiên cứu Marketing" thông tin đến các bạn những kiến thức về lịch sử phát triển của nghiên cứu Marketing; khái niệm nghiên cứu Marketing; các khía cạnh tổ chức của nghiên cứu Marketing.

  pdf14p angicungduoc7 10-09-2020 27 2   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu khái quát về nghiên cứu marketing, xác định vấn đề nghiên cứu marketing, thu thập thông tin thứ cấp, phương pháp quan sát và thử nghiệm, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu nghiên cứu,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 305 21   Download

 • Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiên cứu marketing, thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập, dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf101p abcxyz123_06 11-03-2020 39 6   Download

 • Chương 1 - Giới thiệu khái quát về nghiên cứu marketing. Cơ sở của nghiên cứu, thiết lập giả thuyết trong nghiên cứu, nghiên cứu Marketing là một bộ phận của Marketing, nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p deja_vu8 10-05-2018 48 5   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing – Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu" gồm 7 nội dung phác thảo các bước của quá trình nghiên cứu Marketing; xác định vấn đề nghiên cứu; xác định mục tiêu nghiên cứu và hình thành các giả thuyết; thiết kế thu thập và xử lý thông tin; xác định phí tổn và lợi ích của cuộc nghiên cứu; soạn thảo văn bản chính thức về dự án nghiên cứu; phê chuẩn dự án nghiên cứu chính thức.

  pdf11p angicungduoc7 10-09-2020 30 1   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing – Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập" với mục tiêu giúp các bạn đánh giá ưu điểm và hạn chế của dữ liệu thứ cấp cho mục đích nghiên cứu Marketing; khái quát hóa các ứng dụng phổ biến trong sử dụng dữ liệu thứ cấp; trình bày tổng quát phân loại dữ liệu thứ cấp; so sánh dữ liệu thứ cấp bên trong và bên ngoài doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án nghiên cứu Marketing.

  pdf8p angicungduoc7 10-09-2020 19 1   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing – Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu Marketing" thông tin đến các bạn những kiến thức về khái quát chung về đo lường và đánh giá; phương pháp đo lường đánh giá mặt định tính của các đối tượng; phương pháp đo lường đánh giá tầm quan trọng của các thuộc tính; quyết định các hạng mục được lựa chọn và sử dụng thang điểm trong đánh giá.

  pdf9p angicungduoc7 10-09-2020 29 2   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing – Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing" với mục tiêu giúp các bạn hiểu biết về vai trò, chức năng của bảng hỏi trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp khảo sát; các nguyên tắc chung, yêu cầu thiết kế bảng hỏi; các bước trong quy trình thiết kế bảng hỏi.

  pdf7p angicungduoc7 10-09-2020 16 1   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing – Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập" với các nội dung trình bày khái quát về dữ liệu sơ cấp, phương pháp thảo luận nhóm và phương pháp phỏng vấn chuyên sâu, phương pháp điều tra phỏng vấn, phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm.

  pdf10p angicungduoc7 10-09-2020 14 0   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu Marketing trình bày khái quát về chọn mẫu, quy trình chọn mẫu và các phương pháp chọn mẫu, xác định kích thước mẫu.

  pdf8p angicungduoc7 10-09-2020 9 0   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường trình bày các vấn đề kỹ thuật và nghệ thuật thu thập dữ liệu; sai số trong thu thập dữ liệu và cách khắc phục; tổ chức và quản lý thu thập dữ liệu tại hiện trường; kiểm tra và giám sát quá trình thu thập dữ liệu tại hiện trường.

  pdf9p angicungduoc7 10-09-2020 13 0   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu" trình bày khái quát về xử lý và phân tích dữ liệu, biên tập và mã hóa dữ liệu, phương pháp phân tích thống kê miêu tả.

  pdf8p angicungduoc7 10-09-2020 18 0   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu" thông tin đến các bạn những kiến thức về phân tích thống kê đơn biến, phân tích thống kê hai biến: kiểm định sự khác nhau và mối liên hệ, phân tích thống kê nhiều biến phân tích sự phụ thuộc và phụ thuộc lẫn nhau.

  pdf8p angicungduoc7 10-09-2020 13 0   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 11: Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu" với những kiến thức yêu cầu, chức năng của một bản báo cáo và định hướng viết báo cáo; kết cấu và nội dung chính của bản báo cáo; thiết kế việc viết báo cáo; thuyết trình kết quả nghiên cứu.

  pdf9p angicungduoc7 10-09-2020 15 0   Download

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về nghiên cứu marketing quốc tế, những vấn đề chủ yếu của nghiên cứu marketing quốc tế, tổ chức nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf19p tradaviahe17 17-03-2021 17 1   Download

 • Mục tiêu của chương 3 này nhằm giúp người học hiểu được khái quát về nghiên cứu Marketing quốc tế, nắm bắt được những vấn đề chủ yếu của nghiên cứu Marketing quốc tế, biết được tổ chức nghiên cứu Marketing quốc tế.

  pdf19p namthangtinhlang_00 30-10-2015 75 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'hoạt động xuất khẩu và khái quát về xuất khẩu chè', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc84p haiqtkdtm09 22-06-2011 111 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo về hoạt động xuất khẩu và khái quát về xuất khẩu chè', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc89p voikon90 15-11-2010 132 15   Download

 • Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu với mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về các giai đoạn ra quyết định marketing. Khái quát hoá các loại hình nghiên cứu. Vắn tắt về các giai đoạn tiến hành một dự án nghiên cứu marketing. Trình bày chi tiết các công việc, kỹ thuật được sử dụng trong xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu. Giới thiệu khái quát về thiết kế thu thập thông tin và xác định ngân sách dành cho cuộc nghiên cứu. Trình bày khái quát các đề mục chính của bản đề xuất nghiên cứu.

  pdf11p hanh_tv29 24-04-2019 94 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái quát về nghiên cứu marketing
p_strCode=khaiquatvenghiencuumarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2