Kiềm chế tai nạn giao thông

Xem 1-20 trên 21 kết quả Kiềm chế tai nạn giao thông
 • Các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, từ năm 2003 đến năm 2005 đã thực hiện được mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay tình hình trật tự an toàn giao thông lại có những diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với những năm trước

  doc7p catbui 28-05-2009 614 88   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày về các đặc điểm về phạm vi nghiên cứu và tai nạn giao thông đường bộ, các chính sách và kế hoạch phát triển cơ cấu thể chế về an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng đường bộ và khai thác, hệ thống cấp giấy phép lái xe, kiểm định phương tiện và hoạt động vận tải, cưỡng chế giao thông, giáo dục an toàn giao thông, cấp cứu y tế và xác định những vấn đề an toàn giao thông hiện tại.

  pdf103p kloi1122 19-10-2017 7 5   Download

 • Thông báo số 368/TB-UBND về kết luận của UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực Hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; giải pháp quý IV/2007 và nhiệm vụ năm 2008 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 54 3   Download

 • Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành.

  pdf8p lawgtvt3 26-11-2009 453 62   Download

 • Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND-ĐNg về việc quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành để huỷ bỏ Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 73 8   Download

 • Chỉ thị số 001/CT-BCT về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Bộ Công thương ban hành, để thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 66 4   Download

 • Công điện số 169/CĐ-TTg về việc giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại, bảo đảm cho nhân dân đón Tết Mậu Tý năm 2008 an toàn, vui tươi, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 46 3   Download

 • Công điện số 91/CĐ-BGTVT về việc một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 61 2   Download

 • Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

  pdf8p lawgtvt3 26-11-2009 46 2   Download

 • Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ về một số giải pháp và cơ chế, chính sách để kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm tai nạn giao thông và ùn tắc trên địa bàn thành phố Hà nội. Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội- khóa XII (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawgtvt7 26-11-2009 56 7   Download

 • Chỉ thị 04/2003/CT-TTg về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để triển khai thực hiện CT 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện NQ 13/2002/2003 về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn t...

  pdf4p lawgtvt7 26-11-2009 71 6   Download

 • Công văn 857/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

  doc2p sundaisy 08-08-2009 172 14   Download

 • Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

  pdf9p lawvhxh6 16-11-2009 43 3   Download

 • Chỉ thị số 04/2007/CT-BYT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Bộ Y tế ban hành

  pdf3p lawttyt3 30-11-2009 58 3   Download

 • Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng” do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 53 4   Download

 • Quyết định số 40/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf6p lawgtvt4 26-11-2009 35 1   Download

 • Quyết định số 05/2004/QĐ-BGTVT việc ban hành Quy chế tìm kiếm - cứu nạn hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf9p lawgtvt6 26-11-2009 18 1   Download

 • Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh14 19-11-2009 148 14   Download

 • Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg về quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf16p lawgtvt3 26-11-2009 106 5   Download

 • Theo các tài liệu thống kê của thế giới : * HCVL chiếm 30-60% tỷ lệ nạn nhân bị tổng số thương tích được cứu chữa sau hai giờ, trong các vụ thiên tai, thảm họa sạt núi, động đất, sập nhà cửa, sập cầu... * Thời gian tìm kiếm phát hiện nạn nhân càng lâu thì tỷ lệ nạn nhân HCVL càng cao, tử vong do HCVL càng lớn. II. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh +Khi các phần chi thể bị vùi và đè ép bởi đất cát, gỗ, đá... với thời gian 1-2 giờ trở...

  pdf5p mangcaudam 07-06-2011 38 1   Download

Đồng bộ tài khoản