intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán viên nhà nước

Xem 1-20 trên 309 kết quả Kiểm toán viên nhà nước
 • Để góp phần nhận thức về bản chất và những tác động của CMCN 4.0 nói chung và đến quản trị xã hội và kiểm toán nói riêng, bài báo sẽ tập trung phân tích 3 nội dung chính sau đây: (i) Nhận diện bản chất của CMCN 4.0;(ii) Những vấn đề đặt ra với Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN);(iii) Cách thích ứng với cách mạng 4.0 đối với KTVNN.

  pdf8p vidoraemi2711 18-06-2019 42 6   Download

 • Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là mẫu đơn được các cá nhân gửi tới hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước để đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước. Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1894/QĐ-KTNN của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước.

  doc2p 2468vuhanh 21-07-2018 54 1   Download

 • Luật số 37/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005 thông qua Luật Kiểm toán nhà nước. Luật này quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

  doc37p nhanhaiduong 02-05-2011 496 147   Download

 • Tài liệu Luật Kiểm toán nhà nước giúp các bạn nắm được những nội dung chính trong việc kiểm toán nhà nước như: những quy định chung; địa vị pháp lý, chức năng, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị kiểm toán; bảo đảm hoạt động của kiểm toán; giám sát hoạt động của kiểm toán nha nước, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo; thi hành luật Kiểm toán nhà nước.

  pdf65p mylan23 16-04-2013 94 24   Download

 • Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định cấp Thẻ kiểm toán viên nhà nước, chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ kiểm toán viên nhà nước

  doc6p trongthuy 18-08-2009 180 17   Download

 • Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. Tuy nhiên, cuộc CMCN này đã, đang và sẽ có mặt trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Và Kiểm toán nhà nước (KTNN) cũng không đứng ngoài vòng ảnh hưởng khi mà nó làm thay đổi căn bản cách thức mà Kiểm toán viên nhà nước tiếp cận và xử lý thông tin. Trong phạm vi bài viết này sẽ chỉ tập trung chỉ ra những thách thức mà KTNN phải đối mặt trong CMCN 4.0.

  pdf5p vidoraemi2711 18-06-2019 33 2   Download

 • Nghiên cứu này xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của KTV Nhà nước. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích dữ liệu từ một mẫu 196 KTV Nhà nước, kết quả nghiên cứu cho thấy, sự thỏa mãn trong công việc của KTV Nhà nước chịu tác động bởi 05 yếu tố, gồm: (1) Quan hệ đồng nghiệp, (2) Quan hệ cấp trên, (3) Cơ hội thăng tiến, (4) Thủ tục hoạt động, (5) Điều kiện làm việc.

  pdf6p vicapital2711 02-08-2019 36 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước, luận án làm rõ những tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và những việc cần làm để đảm bảo đạt được các tiêu chí đó đối với cơ quan Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; từ đó đề xuất các định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

  pdf163p change01 05-05-2016 56 13   Download

 • Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên” được ban hành kèm theo Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước ngày 13/10/2016 đối với công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 21-07-2018 42 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước, luận án làm rõ những tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và những cần làm để đảm bảo đạt được các tiêu chí đó đối với cơ quan kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; từ đó đề xuất các định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 41 0   Download

 • Thực hiện phân nhóm các đơn vị được kiểm toán; đánh giá rủi ro kiểm toán của các khoản mục, nội dung cần kiểm toán thông qua xác định trọng yếu kiểm toán; và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro người nộp thuế (NNT) sẽ giúp kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) lựa chọn được những khách thể kiểm toán phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán.

  pdf7p vichoji2711 04-05-2020 10 0   Download

 • Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước

  doc7p dangngoclan 19-08-2009 233 24   Download

 • Nhiều năm gần đây, người ta hay nói đến tính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực công việc, coi đó như là một phẩm chất cao nhất cần đạt tới. Trong môi trường làm việc năng động, hiện đại, tính chuyên nghiệp là một trong những tiêu chí cơ bản quyết định sự thành công của một tổ chức, doanh nghiệp hay sự thành đạt của mỗi cá nhân....

  pdf29p hamdocsach08 27-12-2010 110 14   Download

 • Hoạt động kiểm toán do các Kiểm toán viên Nhà nước thuộc cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành = Kiểm toán BCTC, tuân thủ, hoạt động các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN.

  doc20p truong_trinhhuy 16-10-2009 1731 331   Download

 • Thông qua xác định bản chất và cơ chế gian lận trong lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Phân tích về các hình thức gian lận phổ biến, kiểm định các yếu tố rủi ro gian lận phổ biến tác động tới lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề tài đã chỉ ra các khuyến nghị cần thiết đối với doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên cũng như đối với các nhà đầu tư và với cơ quan quản lý nhà nước.

  pdf17p vimaryland2711 05-04-2021 9 1   Download

 • Sự hình thành và phát triển của kiểm toán ở nước ta là xuất phát từ yêu cầu khách quan, đòi hỏi của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Kiểm toán đã trở thành một công cụ đắc lực, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính, tổ chức sắp xếp nhân lực trong các...

  pdf33p truongphiphi 31-08-2013 434 71   Download

 • Tiếp theo ở phần 1, trong phần 2 này các bạn sẽ được giải thích về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán, quản lý nhà nước về kế toán, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, … Dưới dạng hỏi đáp, Tài liệu sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin mới nhất giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời tất cả những quy định về quản lý nhà nước về kế toán và kiểm toán độc lập. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf182p nganga_00 29-08-2015 226 63   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ

  pdf5p meoconbatbuom 27-05-2011 105 16   Download

 • Đối với doanh nghiệp là ngân hàng thương mại nhà nước, tổ chức tài chính, tín dụng Nhà nước áp dụng Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính, ngân hàng của Kiểm toán Nhà nước. Đối với các doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và lĩnh vực khác có thụ hưởng NSN

  pdf7p page_12 14-08-2013 67 7   Download

 • Xác định các nhân tố (gắn liền với các tiêu chí đo lường nhân tố) có thể ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính theo đánh giá của KTV trên địa bàn TP. Đà Nẵng và xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó, nhằm làm cơ sở để xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cho các nghiên cứu trong tương lai.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 42 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm toán viên nhà nước
p_strCode=kiemtoanviennhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2