Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán viên nhà nước

Xem 1-20 trên 333 kết quả Kiểm toán viên nhà nước
 • Luận văn "Năng lực giao dịch viên kiểm toán chi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên" trình bày cơ sở lý luận về năng lực giao dịch viên kiểm soát chi tại kho bạc nhà nước cấp tỉnh; phân tích thực trạng năng lực giao dịch viên kiểm toán chi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên; giải pháp nâng cao năng lực giao dịch viên kiểm toán chi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên.

  pdf103p bigdargon01 02-11-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk" nghiên cứu nhằm hệ thống hoá và làm sáng tỏ lý luận cơ bản của công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu đưa ra quan điểm, định hướng và những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk trước những yêu cầu sự đổi mới về kinh tế xã hội của đất nước.

  pdf145p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum" là phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, từ đó chỉ ra được những mặt còn tồn tại, hạn chế trong tổ chức kế toán, đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện.

  pdf109p unforgottennight04 14-09-2022 6 1   Download

 • Mục đích của giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ là giới thiệu cho sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tài chính, về hoạt động của các khâu tài chính, về hoạt động thu – chi ngân sách nhà nước, về tín dụng ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường, khái quát về cơ chế vận hành của tài chính – tiền tệ tác động đến nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf127p canhdongco25 02-08-2022 12 3   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 66 7   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tài chính công; thu nhập công và chi tiêu công; hệ thống Ngân sách Nhà nước; quản lý thu Ngân sách Nhà nước;...

  pdf151p ryomaechizen 01-07-2022 24 4   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản lý chi Ngân sách Nhà nước; cân đối Ngân sách Nhà nước; tín dụng Nhà nước; các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công;...

  pdf121p ryomaechizen 01-07-2022 18 4   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam" tập trung đáng giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Dữ liệu nghiên cứu thu thập thông qua bảng khảo sát với mẫu là 200 nhân viên, quản lý đang làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

  pdf18p ngoccthanh 30-06-2022 34 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước trong lập kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình quyết toán thu ngân sách nhà nước;...

  pdf33p charaznable 06-06-2022 21 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cam kết gắn bó của kiểm toán viên tại Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dữ liệu được thu thập từ 115 kiểm toán viên đang công tác tại KTNN vùng ĐBSCL. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng trong nghiên cứu.

  pdf21p vipatriciawoertz 02-06-2022 29 2   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống việc hoàn thiện hệ thống pháp luật KTNN, phân tích đánh giá thực trạng về triển khai thực hiện pháp luật KTNN ở nước ta hiện nay, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, so sánh địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan kiểm toán tối cao với KTNN Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp, phương hướng hoàn thiện pháp luật về KTNN, góp phần xây dựng khuổn khổ pháp lý đầy đủ và toàn diện cho tổ chức và hoạt động của KTNN trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf158p badbuddy08 16-03-2022 30 3   Download

 • (NB) Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật cung cấp những kiến thức cơ bản về việc tính toán và lựa chọn dung sai lắp ghép của chi tiết và các mối ghép đảm bảo tiêu chuẩn mà nhà nước Việt Nam ban hành. Trang bị cho học sinh - sinh viên cách lựa chọn và sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để kiểm tra chính xác sản phẩm.

  pdf152p hoababytrang2510 10-03-2022 16 1   Download

 • (NB) Giáo trình Dung sai đo lường kỹ thuật cung cấp những kiến thức cơ bản về việc tính toán và lựa chọn dung sai lắp ghép của chi tiết và các mối ghép đảm bảo tiêu chuẩn mà nhà nước Việt Nam ban hành. Trang bị cho học sinh - sinh viên cách lựa chọn và sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để kiểm tra chính xác sản phẩm.

  pdf157p hoababytrang2510 10-03-2022 6 1   Download

 • (NB) Giáo trình Dung sai - Đo lường kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về việc tính toán và lựa chọn dung sai lắp ghép của chi tiết và các mối ghép đảm bảo tiêu chuẩn mà nhà nước Việt Nam ban hành. Trang bị cho học sinh - sinh viên cách lựa chọn và sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để kiểm tra chính xác sản phẩm.

  pdf113p hoababytrang2510 10-03-2022 14 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống vai trò của Viện kiểm sát nhân dân khi áp dụng các các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố. Từ đó làm rõ cơ sở pháp lý để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện vai trò của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p badbuddy06 04-03-2022 17 2   Download

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Phần này bao gồm các chương về: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên, kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn lại vốn, kiểm toán tiền, kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

  pdf287p cucngoainhan4 27-11-2021 42 8   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên đã được các văn bản pháp quy của Nhà nước quy định, kết hợp với kinh nghiệm kiểm tra chuyên môn ở trường THPT với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạn nhà giáo, góp phần thúc đẩy giáo dục toàn diện nhà trường.

  doc31p caphesuadathemmuoi 11-11-2021 13 0   Download

 • Bài viết đi sâu đào tạo các kiến thức thuộc phạm vi kiểm toán giúp sinh viên có thể nhanh chóng tiếp cận môi trường làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước, vị trí kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p billyelliot 11-11-2021 27 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp thương mại tại TP. HCM. Từ đó đề xuất một số kiến nghị để cải thiện từng nhân tố. Thông qua nghiên cứu định tính dựa trên cơ sở lý thuyết trong và ngoài nước đã xác định 6 nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp thương mại tại TP.HCM bao gồm: Sự giới thiệu, đội ngũ nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ, yêu cầu của người sử dụng; Lợi ích chuyên môn, chất lượng dịch vụ kế toán, giá phí dịch vụ.

  pdf8p vijeffbezos 01-11-2021 33 3   Download

 • Mục tiêu chính của Luận văn là đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam, đồng thời đóng góp hoàn thiện cơ chế Tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p whiteoleander 13-09-2021 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm toán viên nhà nước
p_strCode=kiemtoanviennhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2