intTypePromotion=3
ANTS

Lệ phí hạn ngách

Xem 1-20 trên 26 kết quả Lệ phí hạn ngách
 • Quyết định 200/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng

  doc1p tuuyen 17-08-2009 120 28   Download

 • Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada; Lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

  doc4p tuuyen 17-08-2009 134 9   Download

 • Thông báo 0141/TM-DM của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

  doc1p lambinh 16-08-2009 63 8   Download

 • Thông tư 65/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi TT 93-TT/LB ngày 7/11/1994 về lệ phí hạn ngạch kinh doanh XNK hàng dệt may vào thị trường EC và TT 100-TC/TCT ngày 3/12/1993 về lệ phí đặt và hoạt động của Văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

  doc2p anhphuong 17-08-2009 98 10   Download

 • Quyết định 02/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

  doc1p lambinh 16-08-2009 69 7   Download

 • Quyết định 16/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ

  doc4p trucmoc 16-08-2009 48 9   Download

 • Thông tư số 136/1998/TT-BTC về lệ phí hạn ngạch kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt, may vào thị trưởng EU và lệ phí đặt và hoạt động của văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi thông tư số 65/1998/TT-BTC ngày 15/5/1998 về lệ phí hạn ngạch kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt, may vào thị trưởng EU và lệ phí đặt và hoạt động của văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam...

  pdf1p lawxnk6 11-11-2009 70 7   Download

 • Quyết định 52/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường Hoa Kỳ

  doc1p dembuonngu 16-08-2009 44 4   Download

 • Quyết định số 02/2005/QĐ-BTC về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk2 10-11-2009 55 4   Download

 • Quyết định số 16/2004/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawxnk3 10-11-2009 57 4   Download

 • Quyết định 118/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may, vào thị trường EU, Canada

  doc3p thuylam 16-08-2009 60 3   Download

 • Thông báo 0141/TM-DM về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada do Bộ Thương mại ban hành

  pdf1p ngotiendoan 23-10-2009 50 3   Download

 • Thông tư số 65/1998/TT-BTC về lệ phí hạn ngạch kinh doanh XNK hàng dệt may vào thị trường EC và lệ phí đặt và hoạt động của Văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi TT 93-TT/LB ngày 7/11/1994 về lệ phí hạn ngạch kinh doanh XNK hàng dệt may vào thị trường EC và TT 100-TC/TCT ngày 3/12/1993 về lệ phí đặt và hoạt động của Văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam...

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 67 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG MUỐI, ĐƯỜNG, TRỨNG GIA CẦM THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2012

  pdf2p keodualadua 13-12-2012 33 3   Download

 • Quyết định 14/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2008

  doc2p quangdnt 13-08-2009 87 2   Download

 • Quyết định số 52/2005/QĐ-BTC về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  pdf1p duongyenngoc 23-10-2009 57 2   Download

 • Thông tư số 111/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada; Lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

  pdf4p lawtm8 29-10-2009 64 2   Download

 • Quyết định 200/2000/QĐ-BTC về việc bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng do Bộ tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk5 10-11-2009 48 2   Download

 • Quyết định số 16/2004/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawbmhc9 24-11-2009 68 2   Download

 • Thông báo 6627/TM-XNK về việc hướng dẫn nộp lệ phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

  doc2p trucmoc 16-08-2009 58 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
718 lượt tải
ANTS

p_strKeyword=Lệ phí hạn ngách
p_strCode=lephihanngach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản