Lý thuyết độ đo và tích phân

Xem 1-20 trên 1521 kết quả Lý thuyết độ đo và tích phân
 • Phần 2 Giáo trình Lý thuyết độ đo và tích phân gồm nội dung chương 5 đến chương 8, bao gồm: Chương 5 - Tích phân Lebesgue trừu tượng. Hàm khả tích; chương 6 - Các không gian Lebesgue L p và Lp (1 ≤ p ≤ ∞); chương 7 - Các dạng hội tụ; chương 8 - Độ đo tích, độ đo ảnh, độ đo cảm sinh.

  pdf47p uocvong09 20-10-2015 160 63   Download

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần 1 trình bày về tổng quan về thống kê học, khái quát các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, điều tra chọn mẫu. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf194p hoa_loaken91 03-06-2014 368 113   Download

 • Bài giảng Độ đo và tích phân (dành cho sinh viên khoa Toán) gồm 2 chương, trình bày về độ đo và tích phân Lebesgue. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf65p uocvong09 20-10-2015 280 85   Download

 • Học phần Độ đo và Tích phân gồm 2 chương, trình bày về độ đo và tích phân Lebesgue. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf58p uocvong09 20-10-2015 97 32   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm ba chương. Chương 1 trình bày những kiến thức cơ bản về độ đo, mở rộng độ đo và các kiến thức cơ bản về giải tích hàm làm cơ sở để xây dựng nội dung các chương tiếp theo.

  pdf26p change15 08-07-2016 40 6   Download

 • Giáo trình "Không gian tôpô - độ đo và lý thuyết tích phân (Giải tích III)" nhằm mục đích trình bày một số vẩn đề về tôpô đại cương và sau đó là lý thuyết về độ đo và tích phân Lebesgue. Phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf87p lalala01 06-11-2015 249 97   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất nhằm chỉ phân tích hai trong số các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ, đó là, lãi suất, tỷ giá hối đoái và mối quan hệ giữa hai công cụ này, quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất.

  pdf27p thin_12 25-07-2014 256 70   Download

 • Phần 1 Giáo trình Lý thuyết độ đo và tích phân gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, bao gồm: Chương 1 - Đại số, σ − đại số các tập con của một tập cho trước, chương 2 - Độ đo dương, chương 3 - Không gian đo được, ánh xạ và hàm số đo được, chương 4 - Tích phân (hàm dương).

  pdf58p uocvong09 20-10-2015 233 52   Download

 • Lý thuyết mạch là một trong số các môn cơ sở của kỹ thuật điện tử, viễn thông, tự động hoá, nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng nghiên cứu các mạch tương tự, đồng thời nó là cơ sở lý thuyết để phân tích các mạch số. Môn học nghiên cứu các hệ thống tạo và biến đổi tín hiệu, nội dung cơ sở lý thuyết mạch,...

  pdf204p hoahongxanh029712 14-02-2014 106 38   Download

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Năng lượng & điện thế trình bày các nội dung chính: dịch chuyển điện tích điểm trong điện trường, tích phân đường, hiệu điện thế và điện thế, trường thế của điện tích điểm, trường thế của một hệ điện tích, gradient thế, lưỡng cực, mật độ năng lượng trong trường tĩnh điện. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

  pdf56p mnhat91 27-04-2014 148 38   Download

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Lực từ và điện cảm trình bày các nội dung chính sau: lực tác dụng lên điện tích chuyển động, lực tác dụng lên nguyên tố dòng, lực và momen tác dụng lên một mạch kín, cường độ phân cực từ và từ thẩm, điều kiện bờ từ trường, mạch từ, điện cảm và hỗ cảm. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

  pdf55p mnhat91 27-04-2014 100 31   Download

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ trình bày các nội dung chính: Các kiểu dẫn sóng cơ bản, phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng, Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng, Dẫn sóng chữ nhật, dẫn sóng chữ nhật, dẫn sóng điện môi phẳng, cáp quang, các nguyên lý cơ bản của anten. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

  pdf68p mnhat91 27-04-2014 96 21   Download

 • Nội dung Bài giảng tóm tắt: Lý thuyết độ đo và tích phân trình bày độ đo dương - hàm số đo được, trong đó có phần ôn tập lý thuyết và bài tập áp dụng giúp người học hiểu rõ hơn về nội dung bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf15p uocvong09 20-10-2015 56 18   Download

 • (NB) Phần 1 Lý thuyết độ đo và tích phân (Bài giảng tóm tắt) trình bày về lý thuyết độ đo, trong đó sinh viên sẽ được học các khái niệm tập hợp, đại số và ơ - đại số, hàm tập và độ đo. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf24p uocvong09 20-10-2015 41 16   Download

 • (NB) Phần 2 Lý thuyết độ đo và tích phân (Bài giảng tóm tắt) trình bày về tích phân Lebesgue, trong đó sinh viên sẽ được học về hàm đo được, tích phân Lebesgue, định lý Radon - Nikodym. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf18p uocvong09 20-10-2015 43 15   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xây dựng mô hình toán học của một đối tượng và các hệ thống. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển. Ngoài ra, bằng các phương pháp toán học, sinh viên có thể tổng hợp các bộ điều khiển thích hợp để hệ thống đạt được các chỉ tiêu chất lương đề ra.

  pdf79p ckcchichung 05-12-2016 52 13   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết độ đo và tích phân" giới thiệu tới người đọc các kiến thức phần 1 - Độ đo bao gồm: Đại số tập hợp, độ đo trên một đại số tập hợp, thác triển độ đo, độ đo trên IRk, hàm số đo được. Cuối chương có phần câu hỏi và bài tập ôn tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf64p thangnamvoiva20 13-09-2016 34 12   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung chương 2 - Tích phân Lebesgue bao gồm: Tích phân Lebesgue, các tính chất sơ cấp, qua giới hạn dưới dấu tích phân. Cuối chương có phần câu hỏi và bài tập ôn tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf57p thangnamvoiva20 13-09-2016 42 12   Download

 • Độ đo không cộng tính, tích phân choquet và ứng dụng. Trước hết, kiến thức thế giới của chúng ta được điều chỉnh tất yếu bởi các quá trình cảm nhận của chúng ta, với nghĩa - cảm giác về hỗn loạn. Kết quả là một mô hình chủ quan những khía cạnh của thế giới phù hợp với các mục đích hệ thống. Ít nhất là ta có thể biết thu được các mô hình hiệu quả từ môi trường của mình....

  pdf7p butmaucam 28-08-2013 36 9   Download

 • “Ebook Chinh phục nguyên hàm - tích phân từ A – Z” của tác giả Nguyễn Hữu Bắc trong phần 1 sẽ trình bày về 2 phần lớn đầu tiên đó là: Lý Thuyết (Khái niệm nguyên hàm; Tích chất nguyên hàm; Khái niệm tích phân; Tích chất tích phân; Các phương pháp tính nguyên hàm và tích phân thường gặp); Phương pháp tìm nguyên hàm, tích phân (Phương pháp vi phân; Phương pháp biến đổi số; Phương pháp tích phân từng phần). Mời các bạn tham khảo!

  pdf92p 1357vuhanh 13-08-2018 13 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lý thuyết độ đo và tích phân
p_strCode=lythuyetdodovatichphan

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản