Ma trận đường chéo

Xem 1-20 trên 25 kết quả Ma trận đường chéo
 • Ma trận đường chéo là ma trận vuông cấp n mà mọi phần tử nằm ngoài đường chéo chính bằng 0, tức là aij=aji=0 với i ≠ j, gọi là ma trận đường chéo + Nếu

  doc2p daodangson01041991 22-02-2011 663 107   Download

 • Tài liệu tham khảo các bài tập về ma trận

  pdf4p hoanganhquangninh 11-12-2011 475 95   Download

 • Ma trận chéo : A được gọi là ma trận chéo nếu mọi phần tử không thuộc đường chéo chính đều bằng 0. A là ma trận tam giác dưới nếu mọi phần tử nằm trên đường chéo chính đều bằng 0. A là một ma trận tam giác nếu nó là ma trận trên hoặc dưới

  pdf78p vu5880636 20-10-2010 1272 394   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên đại học về môn toán cao cấp - Đại số tuyến tính - Chương 1: Ma trận.Ma trân đơn vị cấp n trên vành có đơn vị V là ma trận vuông cấp n trong đó tất cả các phần tử trên đường chéo chính bằng đơn vị, tất cả các phần tử khác bằng không. · Tính chất của...

  ppt52p chienthang_bkhn_hut 21-10-2010 1318 388   Download

 • · Ma trân đơn vị cấp n trên vành có đơn vị V là ma trận vuông cấp n trong đó tất cả các phần tử trên đường chéo chính bằng đơn vị, tất cả các phần tử khác bằng không. · Tính chất của ma trận đơn vị: với mọi ma trân vuông cùng cấp AE=EA=A. Ma trận khả nghịch và ma trận nghịch đảo của nó · Ma trận A vuông cấp n được gọi là khả nghịch trên vành V nếu tồn tại ma trận A' cùng cấp n sao cho A A' = A' A = E. Khi đó A' được gọi...

  doc3p datviquoc 24-02-2011 1301 243   Download

 • Ma trận là một mảng hình chữ nhật các con số Ma trận gồm các dòng (row) và các cột (column). Các dòng hay cột gọi chung là vector. 16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 1 Một con số trong Matlab là một ma trận 1x1 Thế mạnh của Matlab so với các ngôn ngữ lập trình khác là tính toán rất nhanh trên ma trận.

  pdf8p bk224k57 18-12-2013 277 62   Download

 • Định nghĩa: Cho X, Y là hai K- không gian vectơ. Ánh xạ f : X  Y là ánh xạ tuyến tính nếu f thỏa mãn 2 điều kiện: 1) f(a + b) = f(a) + f(b) a, b  X 2) f(αa) = αf(a) a  X, α  K Chú ý: Các điều kiện 1 và 2 tương đương điều kiện sau: 3) f(αa + βb) = αf(a)  βf (b) a, b  X, α,β  K Một ánh xạ tuyến tính f : X  X được gọi là một phép biến đổi tuyến tính...

  pdf19p lqvang02 02-02-2013 368 118   Download

 • "Bài tập Đại số tuyến tính" bao gồm bài tập các chương: hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, véc tơ riêng, chéo hóa và dạng toàn phương, đường bậc hai phẳng và mặt bậc hai. Cuối tài liệu có đáp án cho các bài tập.

  pdf59p chankhoid 20-04-2015 1603 696   Download

 • Hàm int LaSNT(int n): kiểm tra một số có phải là số nguyên tố. Trả về 1 nếu n là số nguyên tố, ngược lại trả về 0. Tính tổng các phần tử trên dòng/cột/toàn ma trận/đường chéo chính/nửa trên/nửa dưới. Xuất giá trị từng phần tử của mảng 2 chiều từ dòng có 0 đến dòng m-1, mỗi dòng xuất giá giá trị của cột 0 đến cột n-1 trên dòng đó.

  ppt33p cactaceae1990 12-04-2011 177 70   Download

 • Trong toán vui, một ma trận kì ảo bậc n (còn gọi là ma phương hay hình vuông ma thuật) là một cách sắp xếp n² số, thường là các số nguyên phân biệt, trong một bảng vuông sao cho tổng n số trên mỗi hàng, cột, và đường chéo đều bằng nhau. Ma trận kì ảo chuẩn chứa các số nguyên từ 1 đến n². Tồn tại ma trận kì ảo chuẩn cho mọi bậc n ≥ 1 trừ n = 2. Ma trận kì ảo bậc 1 là trường hợp tầm thường, nó chứa duy nhất 1...

  pdf14p abcdef_45 29-10-2011 194 24   Download

 • Đối với một hệ thống phù hợp tuyến tính Ax = b, trong đó A là Z-ma trận đường chéo chi phối, chúng tôi trình bày các ràng buộc trên các thành phần của giải pháp cho hệ thống tuyến tính, khái quát các kết quả tương ứng thu được bằng cách Milaszewicz et al. [3].

  pdf5p phalinh21 01-09-2011 20 2   Download

 • BÀI 1: LÀM QUEN VỚI MATLAB I- Lý thuyết và thực hành 1- mở 1 hàm m-file và thực hiện yêu cầu sau: a- tạo ma trận có chiều dài n x m: b- cộng trừ nhân chia hai ma trận vừa tạo( đưa ra kết quả) c- trích ra đường chéo của 2 ma trận ban đầu sau đó ghép lại thành 1 ma trận mới d- trích 2 dòng đầu của ma trận 1 và 2 dòng cuối của ma trận 2. sau đó ghép chúng thành ma trận mới e- trích cột cuối của ma trận thứ...

  pdf62p vuthanhdt9 18-10-2012 74 21   Download

 • Kì thi Olympic Toán Sinh viên 2012 Thi ngày: 11/04/2012 Câu 2. Một ma trận vuông A được gọi là lũy linh nếu tồn tại k0 để A k =0 . a) Chứng tỏ rằng ma trận tam giác trên có đường chéo chính toàn 0 là ma trận lũy linh và các ma trận này lập thành một không gian con V 0 của không gian M n (R) các ma trận vuông cấp n trên trường số thực.Tính dimV 0 .

  doc3p 1110107k 18-03-2013 108 21   Download

 • 1. Đại cương Ngôi trán là ngôi mà phần trán trình diện trước eo trên- là ngôi trung gian giữa ngôi chỏm và ngôi mặt, nghĩa là ngôi đầu cúi không tốt hoặc ngửa không tốt. Mốc của ngôi trán là gốc mũi. Tỉ lệ thường gặp khoảng 1-2/1000 các ca đẻ.

  pdf5p bacsinhanhau 08-10-2010 58 15   Download

 • 6.5.4. Ưu và nhược điểm của phương pháp dùng YNút: Ma trận YNút khá dễ thành lập và phương pháp giải là trực tiếp nên lập trình trở nên đơn giản. Bộ nhớ được dùng để lưu trữ các phần tử khác không nằm trên đường chéo chính. Sau khi sử dụng tính đối xứng của YNút thì việc tính toán và lưu trữ cũng gọn hơn.

  pdf13p myxaodon09 04-06-2011 35 11   Download

 • 6.5.4. Ưu và nhược điểm của phương pháp dùng YNút: Ma trận YNút khá dễ thành lập và phương pháp giải là trực tiếp nên lập trình trở nên đơn giản. Bộ nhớ được dùng để lưu trữ các phần tử khác không nằm trên đường chéo chính. Sau khi sử dụng tính đối xứng của YNút thì việc tính toán và lưu trữ cũng gọn hơn. Vì trong hệ thống mỗi nút nối đến 3 hay 4 nút khác nên mỗi vòng lặp cho từng nút sẽ dùng đến sự lưu trữ...

  pdf13p zues06 24-06-2011 60 9   Download

 • Trang điểm tự nhiên đi làm .Bạn chỉ cần 5 phút trang điểm cho gương mặt tươi tắn, thanh lịch với phấn mắt nhũ màu vàng đồng và son nude hồng. Bước 1: Thoa kem dưỡng làm ẩm da và kem che khuyết điểm cho các vùng da sẫm màu. Sau đó, dặm phấn phủ. .Bước 2: Dùng phấn tạo khối màu nâu đánh một đường chéo từ hàm đến gần tai để làm khuôn mặt thon gọn. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu khuôn mặt không bị góc cạnh.

  pdf9p hoachuong_1 31-10-2012 51 9   Download

 • Dữ liệu cùng với thư viện được lập trình sẵn cho phép người sử dụng có thể thực hiện nhiều ứng dụng thực tế trong điều khiển, viễn thông, xử lý âm thanh, hình ảnh, video ....

  pdf3p bk224k57 18-12-2013 37 7   Download

 • KIỂ U CON TRỎ & FILE 1. Nhập 2 ma trận thực A và B cấp nxn. Ma trận C là ma trận tổng C=A+B, ma trận D là ma trận tich D=AxB, ma trận E , F lần lượt là ma trận chuyển vị của ma trận của ma trận C và D.Sau đó đưa các phần tử lớn nhất của từng hàng của ma trận C lên đường chéo chính và phần tử lớn nhất của từng hàng của ma trận D lên đường chéo phụ. Viết chương trình thực hiện các công việc trên dùng con...

  pdf8p suatuoiconbo 27-07-2011 34 5   Download

 • Matlab là một ngôn ngữ lập trình thực hành bậc cao được sử dụng để giải các bài toán về kỹ thuật. Matlab tích hợp được việc tính toán, thể hiện kết quả, cho phép lập trình, giao diện làm việc rất dễ dàng cho người sử dụng.

  pdf12p bk224k57 18-12-2013 31 5   Download

Đồng bộ tài khoản