intTypePromotion=1
ADSENSE

Mức sống dân cư

Xem 1-20 trên 569 kết quả Mức sống dân cư
 • Đề tài nghiên cứu xác định các yếu tổ tác động đến mức sống dân cư dựa trên số liệu KSMS 2004, khái quát mức sống của dân cư Việt Nam qua số liệu của các cuộc khảo sát mức sống, các yếu tố tác động đến mức sống của dân cư và áp dụng mô hình hồi quy trong phân tích tác động các yếu tố đến mức sống dân cư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf61p tsmttc_003 06-06-2015 104 24   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục đích nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về mức sống của dân cư và vận dụng vào việc phân tích mức sống dân cư ở một địa phương tương đối đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh; từ thực trạng mức sống, đề xuất phương hướng phát triển kinh tế -xã hội và một số giải pháp nhằm nâng cao mức sống của dân cư Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2005 và tầm nhìn 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf148p longnguyentran000 27-12-2016 76 21   Download

 • Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 nhằm trình bày về mức sống dân cư qua kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010, kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống dân cư năm 2010, đánh giá mức sống phục vụ hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

  pdf712p small_12 13-06-2014 150 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:giải pháp nâng cao mức sống dân cư ở thành phố đà nẵng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 104 17   Download

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chế của việc nâng cao mức sống dân cư trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam từ năm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân.

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 78 14   Download

 • Ebook "Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2019" trình bày tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2018 bao gồm đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống, y tế và chăm sóc sức khoẻ, nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền, giảm nghèo; kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống dân cư năm 2018

  pdf344p nguathienthan7 26-08-2020 19 4   Download

 • Nội dung chính của đề tài gồm 2 phần: Phần 1 - Khảo sát các yếu tố tác động đến mức sống dân cư, phần 2 - Áp dụng mô hình hồi quy trong phân tích tác động của các yếu tố đến mức sống dân cư. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p volkath 29-11-2019 28 2   Download

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chế của việc nâng cao mức sống dân cư trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam từ năm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới.

  pdf9p xylitolstrawberry 21-10-2019 48 1   Download

 • Tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2016, với các nội dung sau đây: Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống; giáo dục; y tế và chăm sóc sức khoẻ; việc làm và thu nhập. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p elandorr 05-12-2019 16 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu về sự phân hóa giàu nghèo trong mức sống dân cư ở tỉnh Bình Định qua một số chỉ tiêu gắn liền với mức thu nhập của người dân. Kết quả phân tích cho thấy, sự phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Bình Định qua hệ số GINI; chênh lệch 20% nhóm hộ giàu nhất và 20% nhóm hộ nghèo nhất; tiêu chuẩn “40%” đạt mức tương đối công bằng. Dù vậy, còn có sự phân hóa, khu vực đồng bằng, ven biển phân hóa giàu nghèo ít sâu sắc hơn vùng trung du, miền núi.

  pdf10p 035522894 26-03-2020 32 0   Download

 • Mức sống dân cư là một trong những nội dung chính trong quá trình cải thiện, phát huy “nguồn vốn con người” và hướng đến cuộc sống chất lượng, bền vững; hiện nay vấn đề nâng cao mức sống dân cư là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, vùng và lãnh thổ.

  pdf15p viamman2711 07-08-2020 10 0   Download

 • Bài viết giới thiệu khái quát một số kết quả của Đề tài cấp Bộ (2015-2016) “Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay” do tác giả làm chủ nhiệm, Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì, nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn lực đất nông nghiệp đến mức sống của người dân trong 20 năm (1992-2012) dựa trên việc phân tích và xử lý sâu số liệu 8 cuộc điều tra mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS) đại diện cho cả nước do Tổng cục Thống kê thực hiện từ năm 1992 đến 2012.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 35 1   Download

 • Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố năng động, hiện đại nhất cả nước hiện nay có sự tăng trưởng mạnh về kinh tế, đa dạng về văn hóa. Song bên cạnh đó còn có một bộ phận người dân phải sống trong điều kiện khó khăn thậm chí là dưới mức chuẩn nghèo. Quận 6 là quận điển hình của thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều người lao động có mức sống thấp, tình hình xã hội được xếp vào loại phức tạp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf10p nanhankhuoctai7 01-07-2020 10 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về MSDC theo hướng BV đối với một tỉnh dưới góc độ Địa lý học. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao MSDC ở tỉnh Sơn La theo hướng BV đến năm 2025 một cách có căn cứ khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf230p capheviahe29 17-03-2021 3 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tìm hiểu hiện trạng và nguyên nhân của những biến đổi mức sống của cộng đồng dân cư sau tái định cư', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf101p dellvietnam 23-08-2012 229 72   Download

 • Dân số và mức sống là bài tiểu luận về các ảnh hưởng của quy mô dân số đến mức sống.Mức sống là một phạm trù kinh tế xã hội phức tạp và phong phú về mặt nội dung, phản ánh quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội giữa những người với những người trong quan hệ sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng xã hội.

  doc12p kutin1206 07-01-2014 248 37   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Niên giám thống kê 2004 giới thiệu tới các bạn những số liệu thống kê về thương mại, giá cả và dịch vụ; vận tải, bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hóa, thể thao, mức sống dân cư; số liệu thống kê của nước ngoài.

  pdf442p thuytrang_3 21-01-2015 115 38   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của Tài liệu Niên giám thống kê 2014 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính và viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá và thể thao; mức sống dân cư và an toàn xã hội. Hy vọng đây là Tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf166p pechi1412 23-11-2015 91 28   Download

 • Tài liệu Niên giám thống kê 2010: Phần 2 sau đây giới thiệu tới các bạn những con số thống kê do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện vào năm 2010. Cụ thể, trong phần 2 này sẽ trình bày những số liệu về công nghiệp, thương mại và du lịch, chỉ số giá, vận tải và bưu chính viễn thông, giáo dục, y tế - văn hóa - thể thao và mức sống dân cư, số liệu thống kê nước ngoài trong năm 2010.

  pdf462p thuytrang_6 12-08-2015 91 22   Download

 • Tài liệu Niên giám thống kê 2011: Phần 2 được biên soạn nhằm giúp các bạn có được tư liệu trong việc tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2011 bằng việc tham khảo các số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện về các lĩnh vực thương mại và du lịch, chỉ số giá, vận tải và bưu chính viễn thông, giáo dục, y tế - văn hóa - thể thao và mức sống dân cư, số liệu thống kê nước ngoài.

  pdf427p thuytrang_6 12-08-2015 85 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mức sống dân cư
p_strCode=mucsongdancu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2