Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mức sống dân cư

Xem 1-20 trên 741 kết quả Mức sống dân cư
 • Bài giảng Dân số học - Chương 3: Mức chết cung cấp cho người học những kiến thức như: các khái niệm và sự cần thiết nghiên cứu mức chết; các chỉ số đánh giá mức chết; các nguyên nhân ảnh hưởng đến mức chết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt38p trangdo0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ quan trắc để xây dựng hệ thống cảnh báo mực nước lũ cho các lưu vực sông nhỏ ở Việt Nam trình bày kết quả cải tiến sáng chế độc quyền “Thiết bị cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến” của tác giả Nguyễn Đức Hùng để phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ giám sát mực nước theo thời gian thực và phát tin cảnh báo lũ cho cộng đồng dân cư sinh sống trong lưu vực sông, suối nhỏ.

  pdf9p visnape 11-01-2023 10 2   Download

 • Các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám được tổ chức thu thập, xử lý, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu thống kê là từ các báo cáo thống kê, kế toán định kỳ của các cơ sở, báo cáo tổng hợp của thống kê chuyên ngành và từ các cuộc điều tra thống kê.

  pdf579p trangxanh0906 12-01-2023 5 2   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT "Một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống hiệu quả khi dạy phần đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10" có mục đích trang bị và rèn luyện cho các em một số kỹ năng sống giúp các em có thể thích ứng được với cuộc sống đầy những biến động, đầy những nguy cơ đang tiềm ẩn. Học sinh rèn cách cư xử phù hợp, có hiệu quả, phát triển lòng thông cảm, nhân ái giữa con người với con người.

  doc11p phuongthao0020 29-12-2022 84 3   Download

 • Bài viết "Tác động của thảm họa thiên nhiên đối với an ninh lương thực giai đoạn 2010-2016 tại vùng nông thôn Việt Nam: Kết quả từ phương pháp ước lượng bán tham số GAM" nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập và an ninh lương thực (đo bằng thực phẩm tiêu thụ) ở cấp độ hộ gia đình, dưới tác động của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt giai đoạn 2010-2016. Thảm họa thiên nhiên, bao gồm: hạn hán, lũ lụt và bão, được tính bằng thời gian (tháng) từ lúc xảy ra thảm họa đến thời điểm điều tra. Mô hình ước lượng bán tham số GAM được sử dụng trên bộ số liệu điều tra mức sống dân cư VHLSS.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bình Định 2017 trình bày một số thống kê về Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định năm 2017; Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm; Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Y tế, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tư, an toàn xã hội, Tư pháp.

  pdf628p trangxanh0906 30-12-2022 7 3   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Điện Biên năm 2020 bao gồm hệ thống số liệu 5 năm: 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020 (trong đó, số liệu từ năm 2019 trở về trước là số liệu chính thức; số liệu năm 2020 là số sơ bộ). Ngoài ra, số liệu của một số chỉ tiêu cũng được chỉnh lý và chuẩn hóa so với Niên giám Thống kê các năm trước, trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra tiến hành trong những năm qua.

  pdf601p trangxanh0906 30-12-2022 11 3   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Bình Định biên soạn và xuất bản cuốn “Niên giám Thống kê tỉnh Bình Định năm 2018”. Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và sơ bộ năm 2018. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf503p trangxanh0906 30-12-2022 7 2   Download

 • Để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang biên soạn và phát hành cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2019". Nội dung cuốn sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

  pdf456p trangxanh0906 30-12-2022 16 2   Download

 • Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2020 gồm hệ thống số liệu vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu; tổng quan kinh tế; đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu chính thức các năm 2015, 2017, 2018, 2019. Riêng năm 2020 một số chỉ tiêu mới có số liệu sơ bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf532p trangxanh0906 30-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết "Lựa chọn chiến lược sinh kế thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu của người dân vùng duyên hải Nam Trung bộ" phân tích và chỉ ra mối tương quan chặt chẽ giữa các chiến lược sinh kế dựa trên nghề nghiệp chính của chủ hộ và sinh kế chính của hộ gia đình. Bên cạnh đó, mức sống của hộ gia đình cũng là một yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến các nguồn lực để lựa chọn các biện pháp cải thiện sinh kế như đầu tư công cụ, kỹ thuật, công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu.

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Tiếp phần 1, Niên giám Thống kê 2010: Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung về công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf458p trangtrang0906 23-12-2022 2 1   Download

 • Tiếp phần 1, Niên giám Thống kê 2011: Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung về thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf371p trangtrang0906 23-12-2022 8 1   Download

 • Nội dung Niên giám Thống kê năm 2012 gồm các nội dung chính như: đơn vị hành chính và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây.

  pdf427p trangtrang0906 23-12-2022 11 1   Download

 • Tiếp phần 1, Niên giám Thống kê 2013: Phần 2 trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf466p trangtrang0906 23-12-2022 17 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Biến đổi trong đời sống văn hóa vật chất của người Lô Lô ở huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang (1986 – 2016)" nhằm làm rõ hơn về đời sống văn hóa vật chất người Lô Lô; tổng quan chung về tộc người Lô Lô: tên gọi, nguồn gốc, lịch sử cư trú, dân số và phân bố dân cư, đời sống kinh tế và xã hội; Biến đổi trong đời sống văn hóa vật chất từ năm 1986 đến 2016 với một số nội dung cơ bản sau: Nhà ở (nhà sàn, nhà đất, cấu trúc ngôi nhà,..: nêu lên những nét truyền thống trong phương diện nhà ở của người Lô Lô, qua đó nêu lên sự biến đổi của truyền thống so với hiện nay là gì.

  pdf46p matroicon2510 06-12-2022 5 2   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đa chiều ở Việt Nam tập trung đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến tình trạng nghèo đa chiều tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2018.

  pdf15p viwmotors 02-12-2022 19 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ở thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về mức sống của các hộ gia đình dân cư; phân tích tình hình biến động về thu nhập, chi tiêu, điều kiện sống của dân cư ở thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2004 – 2010; luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức sống dân cư ở thành phố Đà Nẵng.

  pdf101p bigdargon05 02-12-2022 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa" nhằm đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang của cư dân thành phố Thanh Hóa.

  pdf117p matroicon2510 30-11-2022 7 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Tăng cường giáo dục ý thức bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái cho học sinh THPT trên địa bàn huyện Tương Dương góp phần quảng bá du lịch sinh thái địa phương" nhằm giáo dục HS nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống, bảo tồn và phát triển các khu du lịch sinh thái, quảng bá các sản phẩm du lịch sinh thái địa phương đối với đời sống dân cư và sự phát triển kinh tế chung của huyện nhà.

  pdf60p matroicon0804 21-11-2022 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mức sống dân cư
p_strCode=mucsongdancu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2