Ngân sách dự án

Xem 1-20 trên 1099 kết quả Ngân sách dự án
 • Nội dung chính của bài giảng Quản trị dự án chương 5 Lập kế hoạch và ngân sách dự án nhằm trình bày về các vấn đề cơ bản về lập kế hoạch dự án, ý nghĩa của kế hoạch dự án, phân loại kế hoạch dự án, trình tự lập kế hoạch dự án. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf25p wave_12 08-04-2014 170 69   Download

 • Ngân sách dự án là kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu: chi phí, tiến độ & chất lượng dự án...Bài giảng Lập ngân sách dự án trình bày sâu hơn về ngân sách dự án.

  pdf24p top_12 21-04-2014 99 35   Download

 • Bài giảng Hoạch định và kiểm soát ngân sách dự án gồm có các nội dung chính sau: Ước lượng chi phí hoạt động, hoạch định ngân sách dự án, xác định chi phí thực và giá trị tạo ra, kiểm soát ngân sách dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p nganga_04 27-09-2015 24 9   Download

 • Lập kế hoạch dự án là việc xác định và phân bổ các công việc của dự án theo một trình tự logic, qui định rõ các công việc cụ thể cần thực hiện, nguồn lực và thời gian cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đã xác định của dự án.

  doc29p minhdunghuynh 27-11-2011 663 213   Download

 • Tài liệu Quản trị dự án của TS.Trịnh Thùy Anh gồm 9 chương, nội dung được trình bày như: Tổng quan về quản trị dự án, lựa chọn dự án, thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án, lập kế hoạch ngân sách dự án, phân bố nguồn lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf173p paradise_12 04-01-2013 283 141   Download

 • Hoạch định nguồn lực (Resource planning): Xác định các nguồn lực gì (con người, thiết bị, vật liệu) và số lượng của mỗi loại nên được dùng để thực hiện các công việc của dự án.

  pdf23p henchidaubung 29-08-2013 256 74   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 4 - Lập kế hoạch dự án có nội dung giới thiệu đến người học cách lập kế hoạch dự án, cơ cấu phân chia công việc, ngân sách dự án.

  ppt16p votinhdon91 08-09-2014 72 20   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Quản trị dự án Lập kế hoạch và ngân sách dự án nhằm trình bày về các nguồn lực và hoạch định nguồn nhân lực dự án. Các công cụ hoạch định nguồn nhân lực dự án.

  pdf17p top_12 19-04-2014 55 15   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 4: Lập kế hoạch dự án" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lập kế hoạch dự án, nơ cấu phân chia công việc, ngân sách dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p doinhugiobay_01 09-11-2015 31 14   Download

 • Khi lập ngân sách dự án: tránh ước lượng điểm, nên sử dụng ước lượng khoảng có hiệu lực  Nên tận dụng các nhân tố kinh nghiệm, năng suất, …  Sử dụng các công cụ thích hợp, các kỹ thuật thích hợp.  Đàm phán  Thông tin

  pdf8p henchidaubung 29-08-2013 78 10   Download

 • Chương 6 Quản lý chi phí dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: quy trình quản lý chi phí dự án, xây dựng ngân sách dự án, giám sát ngân sách dự án,...

  pdf17p holoesinin 13-06-2014 37 7   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 4: Lập kế hoạch dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch dự án, cơ cấu phân chia công việc, ngân sách dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p bautroibinhyen11 03-01-2017 7 3   Download

 • Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong 1 thời gian dự án nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội - Quàn lý đầu tư xây dựng là quản lý Nhà nước về quá trình đầu tư và xd từ bước xác định dự án đầu tư để thực hiện đầu tư và cả quá trình đưa dự án vào khai thác, sử dụng đạt mục tiêu đã định.

  pdf149p denngudo 04-06-2012 132 41   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án nhằm trình bày về tổng quát chi phí cho và dự án, cân đối ngân sách. Dự toán Ngân sách Là kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu chi phí, chất lượng và tiến độ dự án.

  ppt22p green_12 13-05-2014 89 35   Download

 • Dự án: dự án là một nhóm các công việc có liên quan với nhau được thực hiện theo một qui trình nhất định để đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và ngân sách. Dự án xây dựng là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những công trình xây dựng.

  pdf63p sainteagle 17-05-2010 868 478   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Quản trị dự án - Chương 5 : lập ngân sách cho dự án

  ppt19p lenga_a6 13-09-2010 519 357   Download

 • Nội dung • • Quản trị thời gian và tiến độ của dự án Phân phối các nguồn lực của dự án ầ Mục tiêu • Hướng dẫn học • Cung cấp cho học viên một số công cụ có bản để quản trị dư án Giúp học viên hiểu và áp dụng được các sơ đồ, biểu đồ… trong quản trị dự án. Học viên có thể tiếp thu các kiến thức và kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ, phân phối nguồn lực, dự toán ngân sách… và áp dụng chúng.

  pdf28p thoabar3 10-05-2011 249 109   Download

 • 1.Giám sát Hoạt động: là giám sát các đầu vào vật chất trong dự án và chủ yếu là dựa vào các công cụ quản lý và các mốc thời gian hoạt động 2.Giám sát Tài chính: là GS sự vận hành của tài chính/các giao dịch tài chính. Giám sát TC phải kết hợp chặt chẽ với GSHĐ để đảm bảo chủ Dự án và người thụ hưởng dự án đạt được hiệu quả nguồn ngân sách dự án.

  ppt13p lethaok1 09-10-2012 198 97   Download

 • Mục đích của khoá học: Giúp người học chuẩn bị tốt hơn bộ hồ sơ /đề xuất dự án phát triển để có thể nhận được hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế B. Kết cấu chung của khoá học: Ngày1: Giới thiệu, Các kiến thức cơ bản, Phân tích các nhóm có liên quan Ngày 2: Phân tích vấn đề Ngày 3: Phân tích mục tiêu và lập kế hoạch Ngày 4: Quy trình lập kế hoạch& Trình bày C.

  pdf42p nine4219 20-08-2012 230 75   Download

 • Xác định được các biện pháp giúp quản lý ngân sách dự án một cách hiệu quả; Có khả năng lập kế hoạch ngân sách dự án một cách sát thực và khả thi, lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với kế hoạch thực hiện dự án và theo dòng ngân sách; Thực hiện được việc chi tiêu ngân sách đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc, hiệu quả và minh bạch;

  pdf68p muathu_102 28-01-2013 157 73   Download

Đồng bộ tài khoản