intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân sách phổ biến

Xem 1-20 trên 171 kết quả Ngân sách phổ biến
 • Ngân sách bán hàng Dự báo lượng hàng hóa bán được trong một thời kỳ tương ứng. Ngân sách này có thể được phân ra cho tùng bộ phận hoặc từng phòng ban. Dự báo được lượng bán sẽ rất quan trọng vì trên cơ sở đó thì doanh nghiệp mới quyết định được lượng nguyên vật liệu cần mua, số lượng nhân công cần thuê mướn và nhiều vấn đề khác. Các loại ngân sách phổ biến Bao gồm một loạt các ngân sách nhỏ như ngân sách nguyên vật liệu, ngân sách sử dụng máy móc hay ngân sách...

  pdf5p anhthao_1 28-11-2012 69 12   Download

 • Chương 3 Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư - Có bốn tiêu chuẩn phổ biến thường được sử dụng trong việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

  pdf0p daisy15 05-08-2010 75 158   Download

 • Dòng tiền bình thường – Chi phí (CF âm) tiếp theo là các CF thu vào dương. Chỉ đổi dấu một lần. Dòng tiền không bình thường–Đổi dấu 2 hay nhiều lần. Phổ biến nhất là: Chi phí (CF âm) tiếp theo là các CF thu vào dương, cuối cùng là chi phí để kết thúc dự án. VD dự án nhà máy điện hạt nhân, khai thác hầm mỏ.

  ppt28p ganglencung 21-10-2012 191 38   Download

 • Chiến lược và kế sách phổ biến của Spammer Trong suốt năm 2007, spammer trên toàn thế giới cơ bản đã minh chứng được khả năng thích nghi của chúng đối với những cố gắng trong việc phòng chống spam của các hãng phần cứng và phần mềm. Vậy các spammer sử dụng chiến lược gì để thực hiện được hành vi này? Chúng sử dụng những kế sách gì để thu thập được địa chỉ email, thẩm định sự hợp lệ, và nhiều vấn đề khác với thời gian ngắn nhất có thể trong khi vẫn bảo đảm các chiến dịch...

  pdf9p maicon24 25-07-2010 100 10   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản lý thu – chi ngân sách Nhà nước tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf78p queencongchua3 26-09-2019 54 14   Download

 • Bài viết Hợp tác công tư là giải pháp giảm chi ngân sách và tăng cường hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam khái quát về hợp tác công tư, động cơ thúc đẩy PPP trong ứng phó với biến đổi khí hậu, những thách thức đối với PPP trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 48 4   Download

 • Nội dung bài viết đề cập để lập kế hoạch ngân sách, các doanh nghiệp thường có nhiều phương pháp, trong đó có hai phương pháp là: (1) Phương pháp lập kế hoạch ngân sách theo phân loại cấu thành chi phí hoạt động (Phương pháp truyền thống - ABC: Activity based costing); (2) Phương pháp lập kế hoạch ngân sách theo cơ sở số Không (Phương.pháp hiện đại - ZBB: Zero based budget). Đây là 2 phương pháp được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp ở các nước phát triển.

  pdf11p hanh_tv33 03-05-2019 42 2   Download

 • Bất cứ khi nào một công ty mua hàng từ nhà cung cấp và được quyền trả chậm hơn thời điểm mua hàng thì khi đó họ được cấp tín dụng thương mại. Nói chúng, tín dụng thương mại là nguồn tài trợ ngắn hạn phổ biến và quan trọng nhất đối với các công ty.

  doc105p hongchuong211 14-03-2011 1125 426   Download

 • Theo luật ngân sách nhà nước : Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu,chi của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Thuật ngữ ”Ngân sách” có nguồn gốc từ tiếng la tinh”Budget” có nghĩa là cái túi hay rộng hơn là nơi tập trung nguồn thu và xuất phát điểm của các khoản chi. Qua quá trình phát triển, thuật ngữ này được sử dụng phổ biến hơn và dần dần tách khỏi...

  doc51p nhaquantritaiba 12-06-2011 291 114   Download

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và của khu vực Đông Nam Á nói riêng, việc hỗ trợ cho các nước đang và chậm phát triển để phát triển nền kinh tế của các nước này là một vấn đề mang tính toàn cầu. Các quốc gia phát triển đã có những chính sách và biện pháp hỗ trợ về vốn, kỹ thuật cho các nước đang và kém phát triển, trong đó có nguồn vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (nguồn vốn ODA) được các nước phát triển cung cấp nhiều nhất vì mục tiêu...

  pdf88p nhanma1311 28-12-2012 253 108   Download

 • Kinh tế vĩ mô Bài 7: Trường phái cổ điển và kinh tế học theo Keynes Ba trường phái tư duy trong Kinh tế học vĩ mô Hậu-Keynes Kiến thức về tương lai Năng lực tự điều chỉnh trong ngắn hạn của nền kinh tế Bong bóng tài sản Tăng trưởng dài hạn Bất trắc không thể giảm Không có trong ngắn hạn Phổ biến Cầu xác định Keynes Tân cổ điển Cổ điển (hay Tân / Keynes mới cổ điển) Thông tin hạn chế Có nhưng chậm và không đồng đều Có thể Cung xác định Hoàn hảo Có nếu chính...

  pdf3p mymemory1212 16-02-2011 1012 101   Download

 • Ở các nước phát triển và các tổ chức kinh tế quốc tế, thuật ngữ “Chính sách công” được sử dụng rất phổ biến. Có thể nêu ra một số quan niệm sau: Chính sách công bao gồm các hoạt động thực tế do chính phủ tiến hành (Peter Aucoin, 1971). Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan lẫn nhau của một nhà chính trị hay một nhóm các nhà chính trị gắn liền với việc lựa chọn các mục tiêu và các giải pháp để đạt các mục tiêu đó (William Jenkin, 1978). Chính sách công...

  pdf40p muaythai10 18-11-2011 399 89   Download

 • Kinh tế vĩ mô Bài 8: Giới thiệu chu kỳ kinh tế Ba trường phái tư duy trong Kinh tế học vĩ mô Hậu-Keynes Kiến thức về tương lai Năng lực tự điều chỉnh trong ngắn hạn của nền kinh tế Bong bóng tài sản Tăng trưởng dài hạn Bất trắc không thể giảm Không có trong ngắn hạn Phổ biến Cầu xác định Keynes Tân cổ điển Cổ điển (hay Tân / Keynes mới cổ điển) Thông tin hạn chế Có nhưng chậm và không đồng đều Có thể Cung xác định Hoàn hảo Có nếu chính phủ không can thiệp...

  pdf3p mymemory1212 16-02-2011 1345 69   Download

 • Thông báo số 302/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh16 13-11-2009 93 10   Download

 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … Phụ biếu số 07/KNKT Đơn vị tính: Đồng Các khoản tăng thu Các Đơn vị khoản Thuế Tên thực tăng Kho hiện thu về bạc Tổng TT kiến thuế, tỉnh, cộng Số Thu phí, lệ Ngày nghị thành Thuế chứng phí, thu GT TN TT Nhà, TN Thuế tài khác tháng kiểm phố từ toán khác về GT DN ĐB đất CN nguyên về thuế...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 101 2   Download

 • Tài liệu có kết cấu nội dung gồm 11 chương: Chương 1-Giới thiệu; Chương 2-Khung pháp lý và chính sách về người dân tộc thiểu số (DTTS); Chương 3-Đặc điểm kinh tế xã hội của người DTTS trong khu vực bị ảnh hưởng; Chương 4-Tác động tiềm ẩn; Chương 5-Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin; Chương 6-Các hoạt động phát triển đề xuất cho người DTTS; Chương 7-Tổ chức thực hiện; Chương 8-Cơ chế giải quyết khiếu nại; Chương 9-Giám sát và đánh giá; Chương 10-Kế hoạch thực hiện; Chương 11-Ngân sách cho các hoạt động của EMDP...

  pdf73p hpnguyen10 10-05-2018 42 2   Download

 • Trong những năm qua, thu ngân sách Thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả to lớn, nguồn thu ngày càng tăng lê, năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu nguồn thu ngày càng ổn định hơn. Quản lý chi NSNN trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên cũng có nhiều chuyển biến đáng kế, quy mô chi ngân sách không ngừng tăng lên và quản lý sử dụng ngân sách chặt chẽ, hợp lý, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cũng còn có nhiều vấn đề hạn chế trong công tác quản lý thu và chi ngân sách .

  pdf8p cumeo2004 02-07-2018 48 2   Download

 • Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...

  pdf14p codon_02 27-11-2015 57 1   Download

 • Năm 2019 khép lại với nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam rất khả quan: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) duy trì đà tăng trưởng khá cao 7,02% bất chấp sự giảm tốc của nền kinh tế thế giới; xuất khẩu tăng 8%; lạm phát được kiểm soát ở mức 2,79%, thấp hơn nhiều so với mức định hướng chỉ đạo từ đầu năm là dưới 4%. Nền tảng vĩ mô được củng cố khi cân đối ngân sách diễn biến tích cực hơn, tỷ giá ổn định và lãi suất giảm nhẹ... Những thành công của kinh tế Việt Nam càng được đánh giá cao trong bối cảnh kinh tế thương mại toàn cầu bất ổn, thương mại Mỹ - Trung căng thẳng khó đoán định.

  pdf15p nguathienthan3 27-02-2020 57 0   Download

 • Phòng ngừa phát sinh chất thải (Waste prevention) Ngăn chặn phát sinh chất thải ngay tại nguồn bằng cách sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu 1 cách có hiệu quả nhất, nghĩa là có thêm một tỷ lệ nguyên vật liệu nữa được chuyển vào thành phẩm thay vì phải loại bỏ. Tiếp cận này bắt đầu xuất hiện từ những năm 1980 với những cách gọi khác nhau như "phòng ngừa ô nhiễm" (pollution prevention), "giảm thiểu chất thải" (waste minimization). Ngày nay, thuật ngữ "sản xuất sạch hơn" (SXSH) được sử dụng phổ biến trên thế giới để chỉ...

  pdf96p dvcthth 05-06-2010 551 335   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngân sách phổ biến
p_strCode=ngansachphobien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2