intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngành du lịch Việt Nam

Xem 1-20 trên 926 kết quả Ngành du lịch Việt Nam
 • Bài viết giới thiệu qua về phương pháp nghiên cứu của ngành Ngôn ngữ học Lịch sử, minh hoạ bằng các giả thuyết về xuất xứ của những đặc trưng trong giọng Quảng Nam. Bài báo chỉ ra rằng trong nghiên cứu ngôn ngữ, một giả thuyết nếu chỉ dựa vào các dữ kiện lịch sử nhưng vắng bóng các chứng cứ ngôn ngữ thì chỉ là một giả thuyết không kiểm nghiệm được, thuần suy diễn.

  pdf12p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiều lợi thế về du lịch “biến - rừng” và là nơi tập trung rất nhiều các di sản văn hóa nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa tộc người. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những yếu tố tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững của khu vực. Đó là áp lực về hạ tầng cơ sở, sự tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường, kinh tế - xã hội ngày càng thể hiện rõ nét. Từ thực trạng nêu trên, bài viết đề xuất một số giải pháp liên kết phát triển du lịch bền vững các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

  pdf6p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết sử dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu và phương pháp phân tích đầu vào - đầu ra, sử dụng số liệu thương mại giá trị gia tăng trong nghiên cứu sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của du lịch Việt Nam thông qua các ngành đặc trưng có liên quan đến du lịch trong giai đoạn 2017 - 2021.

  pdf10p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết đề xuất tiếp cận mô hình xác suất thống kê Bayesian Belief Networks trong đánh giá dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) như một giải pháp đánh giá mối quan hệ giữa các hệ sinh thái và dịch vụ. Nghiên cứu lựa chọn đưa vào mô hình gồm 17 giá trị dịch vụ hệ sinh thái của 15 kiểu hệ sinh thái khác nhau.

  pdf10p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Với thực tiễn phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian qua, từ cách tiếp cận từ nguồn dữ liệu sơ cấp đến thứ cấp, tác giả bài viết "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam" mong muốn làm rõ thực trạng đào tạo nguồn nhân lực trong ngành Du lịch số hiện nay. Từ đó, đề xuất các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi số.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 11 3   Download

 • Trên cơ sở phân tích xu hướng chuyển đổi số du lịch; những yêu cầu về nguồn nhân lực du lịch trong quá trình chuyển đổi số của ngành, bài viết "Chuyển đổi số trong du lịch và yêu cầu đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam hiện nay" làm rõ thực trạng nguồn nhân lực du lịch và đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch trong xu thế chuyển đổi số du lịch ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 5 1   Download

 • Nội dung bài viết "Đổi mới tư duy và giải pháp cho mô hình đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh mới" phân tích thực trạng một số mô hình đào tạo bậc đại học chính hiện nay ở Việt Nam và xác định những yếu tố nội tại và bên ngoài mô hình ảnh hưởng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành du lịch để đáp ứng được yêu cầu hội nhập và thích ứng với tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 6 0   Download

 • Bài viết "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới" đề xuất một số giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Để thực hiện mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế − xã hội, đòi hỏi cần phải có những chính sách đột phá, các giải pháp tổng thể nhằm xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, trong đó không thể không nhắc đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

  pdf21p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Đào tạo du lịch số tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam: Các xu hướng và rào cản" chỉ ra các xu hướng và rào cản trong đào tạo du lịch số tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, từ đó đề xuất một số kiến nghị để tăng cường hiệu quả và tối ưu hóa việc đào tạo, làm tiền đề thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành Du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế" sẽ nêu ra một số khía cạnh để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên, hướng tới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội nói chung và sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Đảm bảo nguyên lý tương tích chương trình đào tạo: Một ví dụ về môn Lịch sử Nhật Bản tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF)" với mong muốn đóng góp ý kiến nhằm phát triển Chương trình đào tạo, tác giả đặt ra vấn đề như sau: Sự cần thiết của môn Lịch sử Nhật Bản khi đặt vào chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng của môn học này cho nhu cầu công việc của sinh viên năm 4 khóa 2018 thuộc ngành ngôn ngữ Nhật tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF).

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài báo "Những thách thức của chuyển đổi số ngành du lịch hiện nay" tập trung làm rõ các khái niệm về chuyển đổi số và những nhân tố tác động đối với ngành du lịch. Bên cạnh đó, bài báo phân tích những thành công bước đầu của chuyển đổi số của ngành và đánh giá những hạn chế trong quá trình phát triển. Từ đó, nghiên cứu chỉ ra những thách thức và vấn đề đặt ra trong thời gian tới để ngành du lịch có thể đạt được mục tiêu chuyển đổi số nhanh hơn nhằm góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch hiệu quả trong tương lai.

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 3 3   Download

 • Bài viết "Cơ chế, hỗ trợ đào tạo nghề du lịch tại tỉnh Lâm Đồng" với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch là vấn đề mà ngành du lịch đang rất quan tâm; ngoài hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, yêu cầu cấp bách đặt ra cho ngành du lịch là phải chuẩn bị nguồn nhân lực đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Định hướng đào tạo nghề lễ tân" bàn về việc định hướng cho công tác đào tạo ngành du lịch là công việc của các cấp lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của đội ngũ các nhà khoa học và của các cơ sở đào tạo cùng các doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số hướng đi, giải pháp cho phù hợp theo quan điểm và kinh nghiệm đào tạo của cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Hội thảo du lịch Quốc gia "Ứng dụng công nghệ số, khai thác giá trị di sản, phục vụ phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam" nhằm đánh giá về thực trạng, phân tích các xu hướng nghiên cứu và ứng dụng mới trong ngành Du lịch, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững ở phạm vi quốc gia. Kỷ yếu gồm 3 chủ đề chính: Chủ đề 1 - Ứng dụng công nghệ số trong du lịch; Chủ đề 2 - Phát triển du lịch bền vững; Chủ đề 3 - Khai thác giá trị của di sản trong hoạt động du lịch.

  pdf742p tonhiemm 07-06-2024 6 4   Download

 • Bài viết "Chiến lược điểm đến thông minh - Yếu tố then chốt tạo nên sự thay đổi cho ngành du lịch Việt Nam" làm rõ các khía cạnh, bao gồm: Thứ nhất, phân tích năng lực cạnh tranh của du lịch, để thấy được sự cần thiết phải có các chiến lược khi đối mặt với các yếu tố truyền thống dễ bị tổn thương. Thứ hai, từ phân tích lý thuyết, đề xuất vận dụng điểm đến thông minh làm khung chiến lược để phát triển du lịch Việt Nam, vì nó có thể ứng phó với những chuyển đổi công nghệ kỹ thuật số và môi trường đang tác động đến sự phát triển du lịch nói chung.

  pdf15p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Du lịch xanh và du lịch văn hóa - Giải pháp phát triển bền vững kinh tế địa phương (Nghiên cứu trường hợp Di sản văn hóa thế giới Hội An, Quảng Nam)" vận dụng phương pháp nghiên cứu chính của khoa học lịch sử, văn hóa, du lịch. Đồng thời kết hợp với các phương pháp liên ngành, xuyên ngành như: xã hội học, nhân học, kinh tế, bảo tồn - bảo tàng,... Ngoài ra, nghiên cứu so sánh cũng được khai thác trong giải quyết các vấn đề đặt ra.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững từ thực tiễn tỉnh Thái Bình" sẽ tập trung phân tích nguồn lực, luận giải một số mô hình phát triển du lịch nông nghiệp cũng như đề xuất chính sách đưa du lịch nông nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Quản lý phát triển bền vững trong cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ chính sách của chính phủ" tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam thời gian qua ở khía cạnh phát triển bền vững, từ đó đưa ra các gợi ý về mặt chính sách của chính phủ nhằm tăng cường công tác quản lý đối với nội dung này.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0" đề xuất một số giải pháp chủ yếu tầm vĩ mô đối với Nhà nước; tầm vi mô đối với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và người lao động trong ngành Du lịch - từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2