intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguồn lực đất đai

Xem 1-20 trên 1013 kết quả Nguồn lực đất đai
 • Để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, các em có thể tham khảo và tải về "Đề thi học kì 2môn Địa lí lớp 10 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Quảng Nam" được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây để có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập giải đề thi nhanh và chính xác giúp các em tự tin đạt điểm cao trong kì thi này. Chúc các em thi tốt!

  pdf9p gaupanda037 18-06-2024 1 0   Download

 • Phần 2 ebook Một số vấn đề về trí thức và nhân tài gồm có những chuyên đề sau: Trí thức Việt Nam dưới chế độ phong kiến và chính thể Dân chủ Cộng hòa; Mỗi quan hệ giữa tầng lớp trí thức Việt Nam với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân Việt Nam, giữa lao động trí óc và lao động chân tay; Làm gì và làm thế nào để có nhiều nhân tài tham gia kiến thiết đất nước, chấn hưng dân tộc, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc và nhân dân trong những thập niên đầu thế kỷ XXI; Thực trạng và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam; Trí thức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Suy ...

  pdf132p zizaybay1103 05-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết mong muốn góp phần hình thành cơ sở thực tiễn về việc phát triển nguồn nhân lực phục du lịch Việt Nam đạt chuẩn quốc tế trong giai đoạn đẩy mạnh phục hồi và tăng tốc phát triển. Bài viết tập trung: 1) Khái quát và nhận diện thực trạng bối cảnh; 2) Định hình sự vận động của bối cảnh tác động đến phát triển nguồn nhân lực phục du lịch Việt Nam đạt chuẩn quốc tế; và 3) Đề xuất giải pháp góp phần phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đạt chuẩn quốc tế phù hợp bối cảnh, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phát triển du lịch Việt Nam phù hợp thời đại và tăng trưởng xanh, bền vững.

  pdf23p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Chuyển đổi số chính là để đáp ứng được yêu cầu mới của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh trình độ khoa học công nghệ trên thế giới phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Bài viết "Chuyển đổi số giáo dục đại học trong nền kinh tế số" nhằm đưa ra một số giải pháp trong việc phát huy cơ hội và vượt qua thách thức để chuyển đổi số trong giáo dục đại học diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và thành công.

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Kỷ yếu "Hội thảo khoa học Quốc gia: Giáo dục văn hóa - nghệ thuật dân tộc trong nhà trường phổ thông và đại học" với mục tiêu nhận diện giá trị và tầm quan trọng của Giáo dục văn hóa và nghệ thuật dân tộc trong hệ thống giáo dục Việt Nam và thế giới, đồng thời tạo mạng lưới các nhà khoa học về văn hóa và nghệ thuật các dân tộc Việt Nam, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

  pdf448p tonhiemm 07-06-2024 6 3   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích đưa ra một số giải pháp chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho SV được thực hiện tại Trường Đại học Đồng Tháp đã đạt được kết quả khả quan trong việc góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được trang bị về trí tuệ, thể chất và tinh thần để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội liên tục của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 6 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (CNVPĐKĐĐ) thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để chọn 30 cán bộ công chức, viên chức với 4 nhóm tiêu chí và 13 tiêu chí đánh giá; chọn 150 người sử dụng đất (NSDĐ) đến làm việc tại CNVPĐKĐĐ với 8 tiêu chí đánh giá.

  pdf11p vicarlos 16-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Yên Bái, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu, phương pháp so sánh.

  pdf12p vicarlos 16-05-2024 6 0   Download

 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số, các trường đại học được cải tiến chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đất nước, trong đó việc đưa các phần mềm mới nhất vào giảng dạy tích hợp trong các học phần chuyên sâu về các nội dung quản lý nhà nước về đất đai là rất cần thiết.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài viết này trên cơ sở phân tích thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân, đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu của nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf5p viohoyo 25-04-2024 4 2   Download

 • Xu hướng phát triển các bộ sưu tập số, thư viện số là một yêu cầu tất yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động của thư viện, tiến tới tự động hóa hoạt động thư viện trong tiến trình hội nhập và đáp ứng yêu cầu người dùng thư viện trong thời đại công nghệ số. Chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện số trong cùng hệ thống được đặt ra nhằm nâng cao nguồn lực thông tin cho mỗi thư viện và nâng cao hiệu quả ngân sách chi cho việc bổ sung nguồn lực thông tin.

  pdf8p longtimenosee09 08-04-2024 6 1   Download

 • Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác đào tạo cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Bài viết trình bày một số đánh giá của nhà sử dụng lao động về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành đại học Sư phạm Hóa học Trường Đại học Hùng Vương.

  pdf3p visergey 02-04-2024 2 0   Download

 • Bài viết trình bày sự tác động của CMCN 4.0 đến định hướng đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước phù hợp với yêu cầu hiện nay.

  pdf3p visergey 02-04-2024 2 0   Download

 • Sinh viên là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, là nguồn lực chủ yếu trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước, là lực lượng to lớn trong việc giữ gìn và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Bài viết trình bày mức độ thích ứng tâm lý của sinh viên năm thứ nhất phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh Lào Cai; Mức độ thích ứng tâm lý qua học tập qua các trạng thái tâm lý tiêu cực.

  pdf3p visergey 02-04-2024 3 0   Download

 • Một đất nước muốn được phát triển toàn diện phải coi trọng vai trò giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng. Nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ là trụ cột, là định hướng chiến lược. Nền giáo dục mỹ thuật ứng dụng là một quá trình thể hiện sự kết hợp thống nhất và hài hòa các kiến thức kinh tế - xã hội - khoa học - kỹ thuật - văn hóa - nghệ thuật và tổ chức - quản lý.

  pdf8p gaupanda019 21-03-2024 8 0   Download

 • Trên cơ sở tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề quản trị nguồn nhân lực, phân tích các tiếp cận khác nhau, bài viết lựa chọn một cách tiếp cận cho quản trị nguồn nhân lực ở trường đại học công lập. Từ việc khái quát nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực nói chung và quản trị nguồn nhân lực trong môi trường tự chủ ở các trường đại học nói riêng, bài viết gợi mở một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết khi nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực trong môi trường tự chủ đại học.

  pdf7p gaupanda016 01-03-2024 8 3   Download

 • Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo “Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm 2023-2024 - Trường THCS Nguyễn Trãi, Đại Lộc”. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức trước khi bước vào kì thi sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

  doc2p boghoado024 28-02-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Tự chủ đại học ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra" sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu để làm rõ vấn đề thế nào là “tự chủ đại học”. Thực trạng và những vấn đề về “tự chủ đại học” ở Việt Nam thời gian gần đây. Từ đó, họ đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy “tự chủ đại học” ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p phocuuvan0201 02-02-2024 5 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng, giải pháp về tự chủ học thuật trong giáo dục đại học hiện nay ở Việt Nam" nhằm tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng và có những giải pháp đặt ra trong tự chủ giáo dục đại học bối cảnh nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p phocuuvan0201 02-02-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Một số ý kiến về nguồn lực cho giáo dục đại học" trình bày một số quan điểm về 3 loại nguồn lực cho giáo dục đại học: con người, tài chính và công nghệ. Về nhân sự gồm có đội ngũ quản lý, đội ngũ quản lý và đội ngũ giáo viên. Về mặt tài chính, nó bao gồm sự đầu tư của nhà nước, xã hội và gia đình, thông qua ngân sách và chính sách, đất đai và thuế, tăng cường nguồn lực và quản lý hiệu quả. Về công nghệ là về công nghệ thông tin, công nghệ trong quản trị đại học và những tiến bộ khác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2