intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực ở việt nam

Xem 1-20 trên 844 kết quả Nguồn lực ở việt nam
 • Bước vào thế kỷ XXI, khi mà cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, cùng với vấn đề hòa bình, toàn cầu hóa, bảo vệ môi trường… ở một diện rộng, khắp nơi trên thế giới đang nổi lên vấn đề con người, trí tuệ con người và nguồn lực con người.

  doc15p dinhtrung88 13-12-2009 1106 389   Download

 • Nội dung chính của bài tiểu luận với đề tài "Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam" được trình bày thành 3 phần: Một số vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng của việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, các giải pháp.

  doc24p hrm2014 29-11-2017 297 45   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam" tập trung nghiên cứu và phân tích một số vấn đề về tình hình đào tạo, những kết quả và thành tựu đạt được, cũng như một số hạn chế, bất cập đang tồn tại trong thời gian qua. Trên cơ sở đó nêu ra những kết luận và đề xuất một số kiến nghị giải pháp nhằm phát triển hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực trong những năm tới ở Việt Nam.

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 89 16   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, tác giả nêu khái quát vai trò của giáo dục, đào tạo đối với việc phát triển nguồn nhân lực; thực trạng giáo dục, đào tạo ở Việt Nam trong những năm qua; từ đó, đưa ra một số giải pháp đổi mới, nâng cao giáo dục, đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 77 14   Download

 • Để có nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng và phát triển kinh tế phải coi việc đầu tư cho giáo dục, đào tạo là một trong những hướng chính của đầu tư phát triển. Cho nên vấn đề "Đào tạo nhân lực ở Việt Nam" là một vấn đề cấp bách hiện nay. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

  pdf8p meomun12340628 09-09-2015 56 5   Download

 • Bài viết Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập làm rõ yêu cầu tất yếu của việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập; những hạn chế và giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 29 4   Download

 • Bài viết Đẩy mạnh công nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam sau đây trình bày về công nghiệp hóa và chất lượng nguồn nhân lực; tình hình công nghiệp hóa ở Việt Nam; chất lượng nguồn nhân lực và công nghiệp hóa ở VN; kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 48 4   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng nguồn nhân lực ở việt nam nói chung và doanh nghiệp nói riêng hiện nay và các nhà quản trị cần làm gì để có nguồn nhân lực có chất lượng cao', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc47p p12hieu2401 03-12-2012 634 177   Download

 • Bài thuyết trình "Sự khác nhau giữa quản trị nhân lực ở Việt Nam và Mỹ (Nhóm 5)" với nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về kinh tế, xã hội, văn hoá và đặc điểm nguồn nhân lực của Việt Nam và Mỹ, so sánh sự khác nhau giữa hoạt động quản trị nhân sự ở Việt Nam và Mỹ,...

  doc19p trangvuive00 05-12-2017 67 9   Download

 • Nội dung chính của luận án được trình bày trong kết cấu gồm 4 chương như sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu; Cơ sở lý luận về huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam; Thực trạng huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian qua; Bối cảnh, quan điểm mục tiêu và giải pháp khuyến nghị nhằm huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam.

  pdf270p sohucninh321 09-07-2019 9 1   Download

 • Bài tiểu luận đề tài Thực trạng của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay và vấn đề xây dựng, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ở Ngân hàng được nghiên cứu với các nội dung: Lực lượng sản xuất và vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội, thực trạng phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay, vấn đề xây dựng, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ở Ngân hàng.

  doc36p mrfullhouse 04-10-2016 604 117   Download

 • Tiểu luận: Nguồn nhân lực đối với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam cơ sở nghiên cứu vai trò, thực trạng nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay cũng như phương hướng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực để nhóm chúng tôi làm rõ hơn những điểm được và những điểm còn hạn chế của nguồn nhân lực nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước. Từ đó nhóm cũng xin đưa ra một số ý kiến khuyến nghị nhằm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả hơn.

  pdf23p fast_12 24-06-2014 336 66   Download

 • Thoát khỏi sự ràng buộc bắt nguồn từ những định kiến và lập trường chính trị, Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771-1802 đã dựng lại chi tiết bàn cờ quyền lực trong xã hội Đại Việt nửa cuối thế kỷ 18. Cấu trúc Tài liệu được chia thành 3 phần lớn với nhiều mục nhỏ, xẻ 32 năm thành 3 giai đoạn. Trong phần 1 của Tài liệu sau đây sẽ trình bày 2 giai đoạn đầu tiên, đó là từ 1771-1785: Sự tan rã ở Nam Hà và giai đoạn từ 1786-1789: Sự tan rã của Nam Hà và khi Tây Sơn bành trướng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf101p nganga_07 19-10-2015 114 58   Download

 • Trong gần 10 năm qua, đặc biệt từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 đến nay, năng suất lao động của Việt Nam tăng tiên tục, đã có bước thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Tuy vậy, năng suất lao động Việt Nam vẫn thấp nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bài viết phân tích thực trạng năng suất lao động ở Việt Nam; nguyên nhân và giải pháp tăng năng suất lao động.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 165 38   Download

 • Tài liệu Nghiên cứu nguồn Nhân lực và Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác Xã hội ở Việt Nam trình bày những kết quả của nghiên cứu về nguồn nhân lực và những nhu cầu đào tạo cho sự phát triển tiếp theo của công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf108p hoa_hong91 24-05-2014 90 27   Download

 • Tài liệu "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" thảo luận về đề án tái cơ cấu thứ ba, nội dung tài liệu bắt đầu với việc đặt khu vực doanh nghiệp nhà nước trong tổng thể nền kinh tế Việt Nam, để từ đó đưa ra một bức tranh tổng quan về vai trò, tình hình sử dụng nguồn lực và đóng góp của doanh nghiệp nhà nước cho nền kinh tế trong mối quan hệ tương quan với hai khu vực kinh tế còn lại, bao gồm khu vực doanh nghiệp tư nhân và khu vực doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf20p vtu123 18-03-2016 131 26   Download

 • Năm 2009, Bộ Y tế và HPG đã nhất trí chọn chủ đề trọng tâm của Báo cáo JAHR là “Nhân lực y tế ở Việt Nam”, trong đó đi sâu phân tích về số lượng, chất lượng nhân lực y tế và công tác quản lý nhà nước và điều hành nguồn nhân lực y tế. Nội dung báo cáo gồm 7 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung: Cập nhật thực trạng ngành Y tế, tổng quan về nhân lực y tế, số lượng và phân bổ nguồn nhân lực y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p nganga_07 13-10-2015 104 25   Download

 • Luận văn trình bày thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, tìm ra những điều còn bất cập, còn yếu kém trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để khắc phục những nhược điểm đó nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, cũng như quy mô của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

  doc83p hrm2014 29-11-2017 71 23   Download

 • Nguồn nhân lực là một bộ phận dân cư trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động. Khoảng giới hạn về độ tuổi lao động là quy định riêng của mỗi quốc gia tùy vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu và khả năng của nền kinh tế, đặc điểm lịch sử, phong tục tập quán, tình trạng sức khỏe của người dân.

  doc4p phamktm56 23-02-2014 185 20   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vớ i viêc rô bốt sẽ thay thế con người trong nhiều ̣ lĩnh vực đang tác động manh m ̣ ẽtới nguồn nhân lực. Cuộc cách mạng này cũng làm thay đổi ngành nghề và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 59 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực ở việt nam
p_strCode=nguonlucovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản