intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc giao thông đường bộ

Xem 1-20 trên 110 kết quả Nguyên tắc giao thông đường bộ
 • Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

  doc45p vanthang122141 13-02-2011 3651 182   Download

 • Luật giao thông đường bộ gồm 8 chương với 89 điều. Trong số 89 điều, Luật chỉ có 03 điều của Luật năm 2001 được giữ nguyên (chiếm 3.37%); có 68 điều bổ sung, sửa đổi (chiếm 76.40%) và 18 điều mới (chiếm 20.23%). Chương I. Những quy định chung, gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8)Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc hoạt động, chính sách phát triển, quy hoạch giao thông vận tải đường bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ và...

  doc8p taroanh 30-08-2010 2692 193   Download

 • Luận án hệ thống hóa và làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận về ATGT đường bộ, đặc biệt tập trung vào khía cạnh đồng bộ của các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường bộ; phân tích, đánh giá hiện trạng về tai nạn giao thông đường bộ của Việt Nam, thực trạng các giải pháp đồng bộ về ATGT tại Việt Nam, trên cơ sở đó tìm ra các nguyên nhân có tính tương tác hệ thống dẫn đến tình hình mất an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam thời gian qua.

  pdf185p change03 06-05-2016 298 58   Download

 • Bài giảng Giới thiệu Luật Giao thông đường bộ năm 2008 những điểm mới so với Luật Giao thông đường bộ năm 2001 bao gồm 3 phần chính trình bày về cơ sở, quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật Giao thông đường bộ năm 2008; nội dung Luật Giao thông đường bộ năm 2008 - Những điểm mới so với Luật Giao thông đường bộ năm 2001; danh mục các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

  ppt85p cocacola_07 11-11-2015 179 23   Download

 • Đề tài Các nguyên tắc sáng tạo trong các ứng dụng CNTT giao thông đường bộ trình bày bốn mươi nguyên tắc sáng tạo khoa học. Ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong các ứng dụng công nghệ thông tin giao thông đường bộ.

  pdf37p acc_12 04-04-2014 186 22   Download

 • Luận án được nghiên cứu với một số mục tiêu chính sau: Hệ thống hóa và làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận về an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt tập trung vào khía cạnh đồng bộ của các giải pháp đảm bảo ATGT đường bộ. Phân tích, đánh giá hiện trạng về tai nạn giao thông đường bộ của Việt Nam, phân tích hành vi của người tham gia giao thông, trên cơ sở đó tìm ra các nguyên nhân có tính tương tác hệ thống dẫn đến tình hình mất an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam thời gian qua.

  pdf185p lamtamnha_01 01-02-2018 111 18   Download

 • Luận án hệ thống hóa và làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận về ATGT đường bộ, đặc biệt tập trung vào khía cạnh đồng bộ của các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường bộ; phân tích, đánh giá hiện trạng về tai nạn giao thông đường bộ của Việt Nam, thực trạng các giải pháp đồng bộ về ATGT tại Việt Nam, trên cơ sở đó tìm ra các nguyên nhân có tính tương tác hệ thống dẫn đến tình hình mất an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam thời gian qua.

  pdf24p change03 06-05-2016 52 9   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam, xác định những nhân tố có ảnh hưởng tích cực và những nhân tố có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng ngân sách Nhà nước ở Việt Nam, nguyên nhân của những tác động tiêu cực đó.

  pdf186p sohucninh321 09-07-2019 26 2   Download

 • Luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau: Phân tích cơ sở lý luận của QLNN về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phân tích vai trò của QLNN về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân hạn chế của QLNN về trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Kiên Giang từ năm 2010 đến 2016. Xác định các phương hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường QLNN về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  pdf24p anhinhduyet000 01-07-2019 16 1   Download

 • Luận văn được kết cấu gồm 3 chương được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận và pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở tỉnh Phú Yên hiện nay; Phương hướng và giải pháp đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh Phú Yên

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 39 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, luận giải những vấn đề có liên quan đến xử lý VPHC trong lĩnh vực GTĐB, luận án làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận cũng như pháp lý về xử lý VPHC trong lĩnh vực GTĐB. Bên cạnh đó luận án tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động xử lý VPHC trong lĩnh vực GTĐB cũng như những yếu tố tác động tới hoạt động này, để từ đó tìm ra các nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý VPHC trong lĩnh vực GTĐB ở Việt Nam.

  pdf179p cotithanh000 07-10-2019 83 18   Download

 • Bài viết của tác giả đề cập tới một số nguyên nhân và điều kiện làm gia tăng tình hình tội phạm này trên địa bàn, từ đó đề ra một số giải pháp phòng ngừa cơ bản.

  pdf5p nguaconbaynhay9 04-12-2020 3 0   Download

 • Tóm tắt: Vấn nạn ùn tắc giao thông đang là vấn nạn đối với 2 đô thị lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở nghiên cứu các giải pháp mà 2 đô thị lớn đã đề ra, bài báo này chỉ phân tích thêm và bổ sung thêm một số những giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

  pdf4p thulanh1 05-09-2011 284 87   Download

 • Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về Luật Giao thông, nắm được ý nghĩa, mục đích, nguyên tắc trong việc áp dụng các quy định Luật giao thông. Nắm chắc các kiến thức, vận dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống; nâng cao ý thức sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật pháp luật.

  ppt44p mat_den_trongveo 26-06-2012 285 53   Download

 • Là bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn, mở đầu cho các bộ địa chí có qui mô lớn và những phương chí sau này. Đây là bộ tài liệu lớn đến 10 quyển, ghi chép đầy đủ về các mục như trong bài biểu dâng tài liệu của tác giả Lê Quang Định đã nói, nét nổi bật nhất của Bộ tài liệu này chính là việc ghi chép một cách tường tận về hệ thống giao thông đường bộ lẫn đường thủy của nước ta vào đầu thế kỷ XIX. Mời các bạn tham khảo phần 1 bộ tài liệu này.

  pdf505p tramnamcodon_10 01-06-2016 218 44   Download

 • Trong bài báo này, tác giả xây dựng phương pháp thực hiện thông qua phân tích các dự án đã thực hiện và tiến hành khảo sát điều tra trên những đối tượng liên quan trong quá trình thực hiện dự án để xác định các nguyên nhân và đưa ra giải pháp hạn chế phát sinh CPXD công trình đường bộ. Nghiên cứu được thực hiện cụ thể trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng.

  pdf8p uocvong07 27-10-2015 53 10   Download

 • Thông tư này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trình tự, nội dung, biện pháp giải quyết, công tác phân tích, chế độ thống kê, báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

  pdf12p thanhan 23-09-2009 249 28   Download

 • Nội dung chuyên đề trình bày vai trò của hệ thống vận chuyển hành khách công cộng, đặc trưng chủ yếu của phương tiện vận tải hành khách công cộng, các hình thức vận chuyển hành khách công cộng, lựa chọn hình thức vận chuyển hành khách công cộng cho đô thị, nguyên tắc bố trí tuyến giao thông công cộng.

  pdf12p uocvong07 27-10-2015 122 18   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC - CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 9 THÁNG NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2012

  pdf5p bupbebagsu 16-01-2013 33 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC – CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2013

  pdf9p duongphuongtim 23-04-2013 36 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc giao thông đường bộ
p_strCode=nguyentacgiaothongduongbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2