Nhân tố sinh thái 2

Xem 1-20 trên 286 kết quả Nhân tố sinh thái 2
 • Môi trường là tất cả những gì bao quanh sinh vật.  có 4 loại môi trường : môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và môi trường sinh vật.

  pdf13p ntgioi120401 29-10-2009 395 126   Download

 • Giáo trình "Sinh thái rừng” xuất bản lần này bao gồm hai phần: Phần I - Cơ sở sinh thái học và phần 2 - Sinh thái rừng, được dùng để giảng dạy cho sinh viên chính quy khoa Lâm học trường Đại học Lâm nghiệp và là tài liệu tham khảo cho sinh viên các khoa khác trong trường, đặc biệt là đối với những lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật lâm sinh và cán bộ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

  pdf159p uocvong11 02-11-2015 107 62   Download

 • Chương I: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I. Mục tiêu : 1/ Kiến thức: Sau khi học bài này học sinh cần: - Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, các loại môi trường sống. - Nêu được khái niện nhân tố sinh thái, các loại nhân tố sinh thái - Nêu được khái niệm giới hạn sinh thái , cho ví dụ minh họa - Nêu được khái niệm ổ sinh thái, phân biệt nơi ở với ổ sinh thái, lấy ví dụ minh họa.

  doc29p trieuhai84 21-03-2013 145 42   Download

 • - Có 2 quy luật tác động cơ bản: + Quy luật tác động tổng hợp: tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường đều gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật. + Quy luật tác động không đồng đều: các nhân tố sinh thái tác động không đồng đều lên sinh vật. Mỗi nhân tố sinh thái tác động không đồng đều lên các loài khác nhau, lên các giai đoạn phát triển hay trạng thái sinh lý khác nhau của cơ thể. ...

  ppt20p tengteng12 15-12-2011 40 18   Download

 • Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và định hướng phương pháp giải bài tập Môi trường và các nhân tố sinh thái trong SGK, tài liệu giúp các em học sinh ghi nhớ kiến thức trọng tâm của bài học và bết vận dụng lý thuyết vào từng bài tập cụ thể. Mời các em tham khảo!

  pdf4p chacvan01 12-12-2016 23 0   Download

 • Nội dung xuyên suốt của giáo trình là khảo sát, phân tích và giải quyết các mối quan hệ tương tác của con người trong hệ thống "Con người - Tự nhiên - Xã hội", liên quan đến sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nhân văn. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 2 chương đầu: Các khái niệm sinh thái học cơ bản, các yếu tố sinh thái của môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p uocvong11 02-11-2015 71 35   Download

 • Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái a. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật. b. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. c. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật. d. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. 2. Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường a.

  pdf16p tieungot 23-01-2013 107 34   Download

 • Sự thống nhất giữa cơ thể và các nhân tố môi trường qua các mối quan hệ thuận nghịch. - Mỗi nhân tố sinh học tác động lên sinh vật theo kiểu riêng của mình. - Sinh vật có phản ứng rất khác nhau, phương thức tác động khác nhau cùng một nhân tố. - Nêu được sự tác động của sinh vật lên môi trường 2. Kĩ năng: -Rèn luyện kỹ năng, làm việc sách giáo khoa, phân tích, so sánh.

  pdf6p paradise8 21-12-2011 221 21   Download

 • Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN I. Những khái niệm cơ bản II. Những nguyên tắc chủ yếu III. Phương pháp nghiên cứu Chương 2: CHU TRÌNH VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN Chu trình carbon Hiệu ứng nhà kính Chu trình carbon Chu trình nước Chu trình Nitơ Chu trình phosphor Chương 3: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG BIỂN I. KHÁI QUÁT 1.1. Địa hình 1.2. Trầm tích đáy biển 1.3. Nền đáy thủy vực II. MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI Ở BIỂN 2.1. Nhiệt độ 2.2. Ánh sáng 2.3. Độ mặn 2.4....

  pdf118p nomauvang 19-06-2013 51 18   Download

 • Biểu đồ mật độ quần thể tảo Chlorella vulgaris, sự gia tăng mật độ theo cường độ sáng (thay đổi theo độ sâu) (theo Huisman, 1999) Thay đổi phân bố phổ bức xạ theo độ sâu ở Lake Burley Griffin, Australia. Quang hợp hoạt động ở bước sóng từ 400 – 700nm (theo Kirk, 1994)

  pdf6p huyentrangho 31-05-2013 31 5   Download

 • Nêu được ảnh hưởng của ánh sáng và nhiệt độ lên đời sống của sinh vật -Nêu được khái niệm nhịp sinh học 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp - Vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất, giải thích nghi của sinh vật với môi trường sống II. Phương tiện: - Hình: 48.1 - 48.6 SGK - Thiết bị dạy học: máy chiếu,tranh ảnh

  pdf6p paradise8 21-12-2011 328 17   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên đại học cao đẳng ngành công nghệ sinh học.

  pdf9p huyentrangho 31-05-2013 32 5   Download

 • Câu 1: Môi trường và nhân tố sinh thái là gì? Dựa trên cơ sở ảnh hưởng nhiệt độ lên đời sống sinh vật, hãy trình bày quy luật giới hạn sinh thái và nêu lên ý nghĩa của nó đối với sản xuất nông nghiệp? Câu 2: Thế nào là nhịp sinh học?Các nguyên nhân làm hình thành sự hoạt động theo mùa của sinh vật? Cho một vài ví dụ. Nêu ý nghĩa của nhịp sinh học trong đời sống và sản xuất? Câu 3: Đồng hồ sinh học là gì? Nêu cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh...

  pdf174p tieungot 14-01-2013 321 136   Download

 • Phần 2 giáo trình "Hệ sinh thái rừng nhiệt đới" trình bày các nội dung: Diễn thế hệ sinh thái rừng, rừng mưa nhiệt đới, giá trị của rừng nhiệt đới, các nhân tố làm biến đổi rừng nhiệt đới, rừng Đông Dương và rừng Việt Nam, quản lý và bảo tồn rừng nhiệt đới.

  pdf121p uocvong11 02-11-2015 142 75   Download

 • HỆ SINH THÁI 2.1 - SINH THÁI HỌC Sinh thái học là một ngành quan trọng trong khoa học sinh học, nghiên cứu những điều kiện tồn tại của sinh vật và mối quan hệ tương hỗ giữa các sinh vật với nhau và với các nhân tố của môi trường. Sinh thái học có nhiều bộ môn: sinh thái học đại cương, sinh thái học động vật, sinh thái học thủy sinh, sinh thái học vi sinh, sinh thái học con người. Sinh thái học có mối quan hệ chặt chẽ với các môn khác của khoa học sinh học,...

  pdf12p vit_momo 23-07-2011 173 55   Download

 • Sinh thái học là khoa học về quan hệ của sinh vật hoặc một nhóm sinh vật với môi trường xung quanh, hay là khoa học về quan hệ qua lại giữa sinh vật và môi sinh của chúng (Odum, 1971) Sinh thái học được chia làm 2 lĩnh vực: - STH cá thể: nghiên cứu từng cá thể hay từng loài trong một môi trường sống nhất định - STH quần thể: nghiên cứu tổng thể các mối quan hệ giữa các loài khác nhau trong môt môi trường sống....

  ppt90p hoagiaytrang269 28-05-2012 180 53   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Cuốn sách "Du lịch và du lịch sinh thái" của tác giả Thế Đạt gồm nội dung chương 4 đến chương 6 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung của loại hình du lịch sinh thái, các vấn đề phát triển nguồn nhân lực của du lịch, tổ chức và quản lý kinh tế du lịch.

  pdf121p talata_1 30-09-2014 92 44   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng do PGS.TS. Trần Đức Viên (chủ biên) biên soạn gồm nội dung chương 3 đến chương 5 của tài liệu. Chương III mô tả sự vận động của hệ sinh thái đồng ruộng liên quan đến các nhân tố ánh sáng, đất đai, cây trồng, cỏ dại, tuần hoàn vật chất và phân bón. Chương IV giới thiệu các biện pháp điều khiển hệ sinh thái đồng ruộng.

  pdf104p talata_3 01-12-2014 87 30   Download

 • Sinh thái học là môn khoa học nghiên cứu về sự phân bố và sinh sống của những sinh vật sống và các tác động qua lại giữa các sinh vật và môi trường sống của chúng. Môi trường sống của một sinh vật hàm chứa: .1. Tổng hòa các nhân tố vật lý như khí hậu và địa lý được gọi là ổ sinh thái và 2. Các sinh vật khác sinh sống trong cùng ổ sinh thái. Các hệ sinh thái thường được nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau từ cá thể và các quần thể cho...

  pdf4p butmaulam 03-10-2013 122 20   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung chương III đến chương V. Chương III mô tả sự vận động của hệ sinh thái đồng ruộng liên quan đến các nhân tố ánh sáng, đất đai, cây trồng, cỏ dại, tuần hoàn vật chất và phân bón. Chương IV giới thiệu các biện pháp điều khiển hệ sinh thái đồng ruộng.

  pdf107p uocvong11 02-11-2015 43 13   Download

Đồng bộ tài khoản