intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệm vụ công tác đoàn

Xem 1-20 trên 292 kết quả Nhiệm vụ công tác đoàn
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

  doc2p azzurri 09-02-2011 495 95   Download

 • Năm học 2015-2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm diễn ra các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2015 - 2016. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p 27199phu 17-09-2015 81 7   Download

 • "Báo cáo tổng kết công tác đoàn" tổng kết lại công tác đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Mời các bạn cùng xem qua tài liệu để tham khảo cách trình và soạn thảo báo cáo trong công tác đoàn.

  doc8p bsbuivanhai 28-09-2009 2753 203   Download

 • Báo cáo "Tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2012/2013 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014/2015" trình bày về tình hình hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2012/2013, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014/2015. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc4p dinhhau55 26-11-2015 606 56   Download

 • Bài giảng Công tác Đoàn - Đội: Những hiểu biết cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là bài giảng thuộc bộ môn Công tác Đoàn Đội trong cấu trúc chương trình học của Khoa Giáo dục Trường ĐH KHXH & NV TP Hồ Chí Minh. Bài giảng trình bày mục đích - lí tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tính chất của Đoàn, vị trí, vai trò của Đoàn, chức năng của Đoàn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đoàn, nhiệm vụ và quyền của đoàn viên.

  ppt15p minhminhminh32 01-04-2014 276 48   Download

 • Bài giảng Công tác Đoàn thể: Chương I - Công tác Đảng trong trường học trình bày vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong trường học, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong trường học, mối quan hệ giữa tổ chức đảng và chính quyền trong trường học, mối quan hệ giữa tổ chức đảng và các đoàn thể trong trường học.

  pdf57p missminh32 10-04-2014 122 16   Download

 • Bài giảng Công tác Đoàn thể: Chương II - Công tác Đoàn trong trường học trình bày với người học vai trò, chức năng của Công đoàn Giáo dục, hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Giáo dục trong trường học, mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn và chính quyền trong trường học, phối hợp công tác giữa Công đoàn và các tổ chức khác trong trường học.

  pdf35p missminh32 10-04-2014 99 10   Download

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến: Xây dựng công tác Đoàn hỗ trợ quản lý học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc được nghiên cứu với mong muốn góp phần xây dựng những thế hệ trẻ có tư tưởng, tình cảm cao đẹp, có hành động chủ động sáng tạo trong học tập và rèn luyện là công việc là chủ yếu, thiết thực và có giá trị đặc biệt quan trọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực con người có chất lượng – nhân tố quyết định đối với phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

  doc16p mrken192 02-10-2016 126 7   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu, khả thi nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 80 18   Download

 • Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể,... là những nội dung chính trong "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc10p luuchidaianlao 18-12-2015 136 13   Download

 • Bài viết Sử dụng thuật toán nội suy không gian xây dựng bản đồ chất lượng nước đoạn sông tích phục vụ công tác quản lý môi trường huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội trình bày: Môi trường sống của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng trong những năm gần đay, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước mặt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p sobinhoangson 29-04-2018 56 4   Download

 • Thông báo số 116/2016/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng công tác giai đoạn 2016 - 2020 của bộ giao thông vận tải

  doc5p nghqcp 09-11-2017 25 0   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu về ứng dụng mô hình toán trong đánh giá mức độ nhiễm nước sông Sài Gòn phục vụ công tác quản lý chất lượng nước và mục tiêu an toàn cấp nước. Kết quả tính toán cho thấy mô hình đã mô phỏng được hiện trạng chất lượng nước đoạn Sông nghiên cứu.

  pdf7p hanh_tv25 30-03-2019 27 0   Download

 • ăm 2017, năm thứ hai cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu tiếp tục khởi sắc của năm 2016, trong xu hướng đổi mới trong chỉ đạo điều hành của Nhà nước kiến tạo, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2018, toàn ngành Thống kê tiếp tục quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm.

  pdf3p sabiendo 24-12-2019 19 0   Download

 • Ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

  pdf5p nguathienthan2 25-12-2019 19 0   Download

 • Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp nước ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức cả 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu do Quốc hội đề ra. Năm 2020, cả nước tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi tiêu công. Năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành và chuẩn bị cho Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra yêu cầu cho ngành Thống kê cung cấp kịp thời, đầy đủ và sát thực thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

  pdf4p caothientrangnguyen 02-04-2020 23 0   Download

 • Bài báo này nhằm nghiên cứu thực tiễn phong trào thanh niên Trường Đại học Công đoàn cũng như đưa ra một số giải pháp đối với Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn nhằm đưa phong trào thanh niên của trường phát triển, đáp ứng nhiệm vụ chính trị.

  pdf5p angicungduoc10 05-03-2021 2 0   Download

 • Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nói chung và Công đoàn nói riêng là lực lượng rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để chỉ đạo, thực hiện mục tiêu giáo dục, thực hiện nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, vì mọi chủ trương kế hoạch muốn được thực hiện tốt phải được thống nhất hành động và phối hợp thực hiện. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn với công tác chăm lo đời sống cán bộ - giáo viên – công nhân viên tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai”.

  pdf12p hoangchieuduong 09-05-2014 1497 218   Download

 • Cách đây 83 năm, ngay sau khi Ðảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến 31-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ðảng đã họp và thông qua luận cương chính trị, điều lệ Ðảng và Án Nghị quyết về công tác vận động quần chúng nhân dân.

  pdf14p matem91 10-11-2013 160 33   Download

 • Đề án nhân Sự ban chấp hành chi đoàn đại hội Tin K17 năm học 2015-2016, căn cứ quy định của điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, căn cứ vào số lượng đoàn viên và yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Chi đoàn trong thời gian tới, ban chấp hành chi đoàn xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành cho năm học mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p hoang_nang_hung 29-10-2015 431 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
114 tài liệu
647 lượt tải
69 tài liệu
758 lượt tải
58 tài liệu
1194 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhiệm vụ công tác đoàn
p_strCode=nhiemvucongtacdoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2