intTypePromotion=3
ADSENSE

Nhu cầu oxy sinh hóa

Xem 1-20 trên 133 kết quả Nhu cầu oxy sinh hóa
 • Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong một khoảng thời gian xác định và được ký hiệu bằng BOD được tính bằng mg/L. Chỉ tiêu BOD phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải. BOD càng lớn thì nước thải (hoặc nước nguồn) bị ô nhiễm càng cao và ngược lại.

  pdf5p heoxinhkute11 12-03-2011 368 113   Download

 • Nhu cầu ôxy sinh hóa hay nhu cầu ôxy sinh học (ký hiệu: BOD, từ viết tắt trong tiếng Anh của Biochemical (hay Biological) Oxygen Demand), là một chỉ số và đồng thời là một thủ tục được sử dụng để xác định xem các sinh vật sử dụng hết ôxy trong nước nhanh hay chậm như thế nào. Nó được sử dụng trong quản lý và khảo sát chất lượng nước cũng như trong sinh thái học hay khoa học môi trường. BOD không là một thử nghiệm chính xác về mặt định lượng, mặc dù nó có...

  pdf5p heoxinhkute12 23-03-2011 167 29   Download

 • ĐLVN 127:2003. Tủ xác định nhu cầu oxy sinh hoá (BOD). Quy trình hiệu chuẩn.Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn tủ xác định nhu cầu oxi sinh hoá (BOD) có phạm vi đo nhiệt độ (0-50) độ C, với độ ổn định nhiệt độ +- 1 độ C.

  pdf11p dinhlan05012 30-05-2011 174 63   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6001-1:2008 - ISO 5815-1:2003 trình bày về chất lượng nước – xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau N ngày (BODN) – phần 1: phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p mylove555 22-12-2015 163 22   Download

 • Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD: Biological Oxygen Demand) - Là lượng oxy cần thiết để cung cấp cho VSV hiếu khí oxy hóa các chất hữu cơ có trong nước thải ở nhiệt độ và thời gian xác định (mg/L) - BOD thường được đo ở 20oC trong vòng 5 ngày (mg/L) - BOD không phải là chỉ tiêu cho biết chính xác nhưng nó thường sử dụng để xác định chất lượng hữu cơ của nước và được xem như là một định lượng thô về mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước - Thử nghiệm BOD...

  pdf13p raymondchau 06-12-2012 84 12   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6828:2001 - ISO 10707:1994 giới thiệu đến người đọc nội dung về chất lượng nước - đánh giá sự phân huỷ sinh học hiếu khí "hoàn toàn" các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - phương pháp phân tích nhu cầu oxi sinh hoá (thử bình kín). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p hoathomthao95 15-12-2015 23 1   Download

 • Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chật hữu cơ có khả năng ph6n hủy sinh học trong điều kiên hiếu khí

  pdf9p trongbang 28-11-2009 368 126   Download

 • Waste water Có hiệu lực từ Method for the derter mination of biochemiccal 01/7/1989 oxygen demand (BOD) Tiêu chuẩn này quy định phương pháp Winkler xác định nhu cầu sinh hóa oxy (được viết tắc là BOD) (biochemical oxygen demad). 1. Phương pháp lấy mẫu 1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556-88 1.2. Mẫu lấy để xác định nhu cầu sinh hóa oxy lấy như mẫu xác định oxy hoà tan. Nước chưa phân tích ngay phải bảo quản ở điều kiện nhỏ hơn 4oC....

  pdf3p co_don_272727 22-10-2012 235 51   Download

 • Phần 2 Giáo trình Thí nghiệm hóa môi trường (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm các bài học: Xác định hàm lượng sắt, nhu cầu oxy sinh hóa, nhu cầu oxy hóa học, xác định tổng kim loại nặng. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf33p uocvong06 13-10-2015 66 9   Download

 • NHU CẦU OXY SINH HOÁ(BOD) VÀ NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD) CỦA NƯỚC THẢI Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong một khoảng thời gian xác định và được ký hiệu bằng BOD được tính bằng mg/L

  pdf5p heoxinhkute 14-07-2010 286 121   Download

 • Nhu cầu ôxy hóa sinh học hay nhu cầu ôxy sinh học,là một chỉ số và đồng thời là một thủ tục được sử dụng để xác định xem các sinh vật sử dụng hết ôxy trong nước nhanh hay chậm như thế nào.

  pdf7p heoxinhkute 28-07-2010 205 48   Download

 • Chỉ tiêu COD được dùng để xác định hàm lượng chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp . COD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa chất hữu cơ ...

  pdf0p nguyenvanquan037 10-12-2010 313 104   Download

 • Mời các bạn tham khảo khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Khảo sát hàm lượng Do, Bod trong nước sông ở một số điểm thuộc hệ thống kênh Tàu Hũ – Bến Nghé và kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau đây để nắm bắt những nội dung về tổng quan môi trường nước; ô nhiễm môi trường nước; hóa học nước sông; một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước và phương pháp xác định; xác định oxy hòa tan và nhu cầu oxy sinh hóa.

  pdf67p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 128 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'do, bod, cod là gì?', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p bibocumi18 06-12-2012 150 20   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình hóa môi trường - Chương 5 Nhu cầu oxy sinh hóa

  pdf0p vitconhamchoi 03-08-2011 77 17   Download

 • Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước bởi các chất đinh dưỡng và hữu cơ cũng như xác định áp lực môi trường, xem xét tác động tải lượng chất ô nhiễm lên sông Như Ý, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với năm trạm lấy mẫu, nghiên cứu đã tiến hành quan trắc các thông số chất lượng nước như nhiệt độ, hàm lượng oxi hòa tan (DO), nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5), nhu cầu oxi hóa học (COD), nitrate (NO3) và phosphate (PO4).

  pdf11p lalala05 30-11-2015 73 13   Download

 • ác chỉ tiêu khác như: Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), Nhu cầu ô xy hóa học (COD), Hàm lượng Amoniac trong nước, Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) đều thấp hơn giới hạn cho phép từ 2 đến 10 lần, rất thuận lợi cho sinh vật sinh sống và phát triển.

  pdf7p poseidon06 02-08-2011 44 6   Download

 • Nghiên cứu cũng ghi nhận mối tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê giữa DO và Ox. Chứng tỏ quá trình hô hấp và chuyển hóa vật chất của QXTT có ảnh hưởng đến DO trong ao NTST. Mời các bạn tham khảo!

  pdf11p cathydoll4 21-02-2019 10 0   Download

 • Nước thải có thể chia thành 2 loại là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Trong đó, một số nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt có chứa các hoạt chất hữu cơ, amoni, sắt và các hợp chất có khả năng bị oxy hóa khác và chúng là các chất chủ yếu tạo ra nhu cầu oxy sinh hóa BOD của nước thải. Vì thế, khi xả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt có chứa nồng độ BOD cao hơn tiêu chuẩn cho phép ra các nguồn tiếp nhận sẽ làm...

  pdf33p canhcachuatrung 18-04-2011 311 132   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 6001 : 1995. Chất lượng nước. Xác định nhu cầu oxi sinh hoá sau 5 ngày (BOD5). Phương pháp cấy và pha loãng. Nêu một phương pháp kinh nghiệm và thông dụng để xác định nhu cầu oxi sinh hoá của nước bằng nuôi cấy và pha loãng

  pdf8p kieuphong21051 22-11-2010 386 128   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhu cầu oxy sinh hóa
p_strCode=nhucauoxysinhhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản