intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển xã hội toàn diện

Xem 1-20 trên 1056 kết quả Phát triển xã hội toàn diện
 • Tài liệu gồm các nội dung chính: Di sản Văn hóa Phi vật thể và Phát triển bền vững, phát triển xã hội toàn diện, bền vững về môi trường, phát triển kinh tế toàn diện, hòa bình và an ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf16p hpnguyen11 16-05-2018 42 7   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm triết học Mác, của Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển con người toàn diện Triết học Mác coi sự phát triển toàn diện của con người là thước đo chung cho sự phát triển xã hội.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 74 2   Download

 • Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diệncho thấy rõ những chủ trương xây dựng, đào tạo, rèn luyện con người trên cả hai mặt đạo đức và tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con người phát triển cao về trí tuệ, có đạo đức trong sáng, có lý tưởng, quan điểm sống đúng đắn, tích cực, có sức khỏe dồi dào là nhân tố quyết định sự thành bại của một dân tộc, quốc gia.

  pdf103p uocvongxua03 21-07-2015 156 46   Download

 • Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những biến đổi xã hội đang diễn ra nhanh chóng với những tác động của toàn cầu hóa, thay đổi công nghệ và những bất định trong biến đổi xã hội và tự nhiên. Trong quá trình đó, phát triển bền vững như một sự mở rộng quan điểm và phản ánh tương lai của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xã hội học và phát triển bền vững" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf4p thuytct36 01-03-2016 67 6   Download

 • Việt Nam đang tiến hành “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang ở trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa. Để tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá của đất nước Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định . . nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”, “. . . Con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất...

  pdf147p bidao13 19-07-2012 542 272   Download

 • Định nghĩa về Nhà nước: Nhà nước là cơ quan thống trị của một (hoặc một nhóm) giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai cấp khác trong xã hội; vừa là cơ quan quyền lực công đại diện cho lợi ích của cộng đồng xã hội, thực hiện những hoạt động nhằm duy trì và phát triển xã hội

  ppt63p phanthihien34k10 15-03-2011 626 261   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

  doc72p kitty15 29-11-2009 210 105   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp.Khu công nghiệp, còn gọi là khu kỹ nghệ là khu vực dành cho phát triển công nghiệp theo một quy hoạch cụ thể nào đó nhằm đảm bảo được sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa các...

  doc73p arsene 28-04-2011 262 89   Download

 • Trách nhiệm xã hội ngày nay là một vấn đề mang tính toàn cầu và hiện đã và đang là một phần của “luật chơi” trong nền kinh tế thế giới. Cùng với việc trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam buộc phải chấp nhận các “luật chơi” của thế giới, trong đó, việc đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm xã hội là một trong những vấn đề buộc phải làm không phải chỉ trên bình diện doanh nghiệp, mà còn ở trên bình diện ngành, địa phương và quốc gia. Gia nhập WTO, Việt Nam phải...

  pdf10p caybangnho 28-09-2011 215 83   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để xứng đáng là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trong 10 năm tới,...

  doc73p maimam 14-10-2009 194 65   Download

 • Trường Đại Học Bách Khoa Hà nội Ngày nay phát triển bền vững là một nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển xã hội loài người, được thể hiện một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tháng 8 năm 2004, thủ tướng Chính phủ được ban hành văn bản “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” (Chương trình Nghị sự 21 của VN). Đây là chiến lược khung gồm các định hướng...

  pdf10p tukhuyen123 12-09-2012 138 39   Download

 • Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên là góp phần đào tạo toàn diện người trí thức đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, trong thời kì hội nhập và phát triển của đất nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên cần đặc biệt quan tâm, nhằm góp phần giáo dục toàn diện, hoàn thiện nhân cách và bản lĩnh cho sinh viên, đồng thời giúp sinh viên có những kĩ năng mềm dễ dàng thích nghi với môi trường xã hội.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 167 37   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để xứng đáng là trái của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trong 10 năm tới,...

  pdf70p kungfu_gautruc 21-07-2010 162 31   Download

 • Qua 20 năm đổi mới, sự phát triển KT-XH đất nước ta đạt được những thành tựu rực rỡ, kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước và phát triển tương đối toàn diện; vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá nhanh; cơ cấu kinh tế cả nước tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng CN và DV; nông nghiệp, nông thôn được xác định là mục tiêu trọng tâm trước mắt và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, đi kèm với những thành tựu...

  pdf91p vaio1111 03-09-2012 121 30   Download

 • Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn: Nắm bắt được các ý tưởng cơ bản về phát triển nông thôn toàn diện và hiện đại, hiểu được hoàn cảnh và con đường phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam và có thể áp dụng được các ý tưởng này cho địa phương của mình; đối chiếu, đánh giá cách tiếp cận và thực hiện phát triển nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam so với lý thuyết và kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc182p minhtandoan81 17-03-2017 99 27   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những biện pháp đúng đắn tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện xã hội', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 68 10   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin, phần 2 giới thiệu các nội dung: Những khe hở trong thuật toán của hệ thống điện thoại di động, công nghệ thông tin ứng dụng trong nguyên lý tạo nên những bước ảnh lập thể, những nền văn hóa mang màu sắc xuất thế gian trong xã hội thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p doinhugiobay_00 02-11-2015 56 9   Download

 • Nông nghiệp An Giang sau 5 năm đổi mới thu được nhiều thành quả tốt đẹp, với chương trình khuyến nông ra đời được Bộ Nông nghiệp đồng tình và cả nước hưởng ứng. Tiếp theo, UBND tỉnh ban hành Quyết định về xây dựng và phát triển nông thôn toàn diện. Kết quả đạt được của chương trình xây dựng và phát triển nông thôn AG qua gần 15 năm (1991-2004) đã nói lên sự đúng đắn và kịp thời về một chủ trương có tầm chiến lược của tỉnh. Đã đưa đồng ruộng quãng canh, đất đai hoang hóa, chua phèn thành ruộng rẫy trù...

  pdf4p beepbeepnp 21-06-2013 68 8   Download

 • Đánh giá thực trạng văn hóa đọc ở Việt Nam. Nêu thực trạng xã hội với những vấn đề cần quan tâm và phân tích sự cần thiết phải phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục và nâng cao nội lực của con người Việt Nam phục vụ phát triển bền vững đất nước.

  pdf7p viatani2711 18-02-2020 72 7   Download

 • Tài liệu đề cập ba phương diện không tách rời, phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau: Kinh tế, xã hội và môi trường của Phát triển bền vững, cùng với vấn đề hòa bình và an ninh. Việc đạt được những mục tiêu này đòi hỏi phải có sự tiếp cận toàn diện về chính sách, trong đó có sự chủ động phối kết hợp ở tất cả các lĩnh vực. Di sản văn hóa phi vật thể có thể đóng góp một cách hiệu quả vào phát triển bền vững theo từng vấn đề, và các biện pháp bảo vệ là cần thiết nếu các cộng đồng hình dung ra tương lai cho tất cả mọi người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf0p hpnguyen10 10-05-2018 57 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1052 lượt tải
320 tài liệu
1019 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển xã hội toàn diện
p_strCode=phattrienxahoitoandien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2