Phương pháp thống kê y tế

Xem 1-20 trên 218 kết quả Phương pháp thống kê y tế
 • Ebook Bài giảng Thống kê y tế: Phần 2 sẽ tập trung trình bày các vấn đề về các phép kiểm định có ý nghĩa; kiểm định giả thuyết thống kê; liên hệ tương quan và hồi quy; phương pháp tiêu chuẩn hóa;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf120p huyenngoc0628 04-11-2015 40 17   Download

 • Nội dung của ebook giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu định lượng, quản lý số liệu, phân tích thống kê mô tả, kế hoạch phân tích số liệu và thống kê suy luận, tính cỡ mẫu, nhiễu và sự điều chỉnh, cách chọn kiểm định thống kê phù hợp cho các loại câu hỏi nghiên cứu khác nhau và sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện phân tích số liệu.

  pdf177p transang1 19-09-2012 180 95   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Phương pháp nghiên cứu sức khỏe công cộng", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Cỡ mẫu trong nghiên cứu, sử dụng số liệu thống kê y tế, lựa chọn các test thống kê thích hợp trong phân tích số liệu nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf128p doinhugiobay_11 20-01-2016 55 19   Download

 • Môn học Thống kê y học cung cấp các kiến thức giúp người học có thể ứng dụng được khái niệm xác suất trong việc chẩn đoán và ra quyết định điều trị, giải thích được các khái niệm thống kê cơ bản được sử dụng trong các báo cáo y tế hoặc bài báo nghiên cứu khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc189p binhminh1208 05-04-2017 16 4   Download

 • Ở Việt Nam hiện nay, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự chỉ đạo của Nhà nước cũng đồng nghĩa với việc phát triển mạnh mẽ mọi ngành nghề. Trong đó công nghiệp đang trở thành một ngành mũi nhọn với tỷ trọng đóng góp chung trong nền kinh tế chiếm mức lớn.

  pdf63p bongbongcam 12-08-2010 213 109   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày lý thuyết chung về nguyên lý thống kê kinh tế với 11 chương như: giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng dữ liệu, tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng số, phương pháp chỉ số, kiểm định tham số...

  pdf84p narrow_12 17-07-2014 104 31   Download

 • Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo cũng như triển khai thực tế về công tác thống kê trong thời kỳ đổi mới, Viện Khoa học Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn sách: "Một số vấn đề phương pháp luận thống kê".

  pdf105p 123968574 26-06-2012 162 45   Download

 • chọn mẫu có hai loại: - Sai số có hệ thống: Sai số xảy ra khi áp dụng phương pháp chọn có hệ thống, làm cho kết quả điều tra luôn bị lệch so với số thực tế về một hướng. - Sai số ngẫu nhiên: Sai số chỉ xuất hiện trong trường hợp các đơn vị của tổng thể được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào ý định của người điều tra.

  pdf10p iiduongii1 30-03-2011 151 43   Download

 • Tuy vậy, phương pháp sử dụng có một số nhược điểm: Số lượng hộ gia đình trong nền kinh tế rất lớn vì vậy không thể tiến hành điều tra định kỳ thường xuyên để thu thập thông tin từ tất cả các hộ. Thông thường các nước dựa vào điều tra chọn mẫu vì vậy số liệu chịu ảnh hưởng của sai số chọn mẫu.

  pdf20p ctnhukieu6 30-04-2011 105 34   Download

 • Phương pháp thống kê (statistics) đã được sử dụng từ lâu trong nhiều ngành kinh tế, y khoa, nông nghiệp, sinh học,môi trường … Các phương pháp thống kê toán học là : Thống kê mô tả (descriptive statistics) Thống kê suy diễn (Inferential statistics) Ước lượng và trắc nghiệm (Estimation and testing) Phân tích tương quan (hồi quy) (Regression analysis) Phân tích chuỗi thời gian (Time series analysis) 5 nhiệm vụ xử lý dữ liệu môi trường : 1).

  pdf109p bunag204 05-05-2013 131 32   Download

 • quan tuyến tính giữa hai dãy xt và yt (rx,y) vẫn tính trực tiếp theo các mức độ thực tế (xt và yt) như tương quan tuyến tính giữa hai chỉ tiêu biến động theo không gian đã trình bày ở trên. rˆ ˆ ˆ mức độ lý thuyết tương ứng ( x t , y t ), tức là d x t = xt- x t và d y t = yt ˆ yt . ˆ ˆ Các mức độ lý thuyết x t và y t có thể xác định được bằng nhiều phương pháp, nhưng phổ biến và...

  pdf10p iiduongii1 30-03-2011 122 18   Download

 • Một điểm thêm rằng việc chuyển đổi probit không ổn định chênh lệch, thậm chí cho các quan sát liên tục n. Một số hình thức trọng do đó mong muốn trong bất kỳ phân tích. Một cách tiếp cận nghiêm ngặt được cung cấp bởi các phương pháp gọi là phân tích probit

  pdf83p meomap1 25-11-2011 59 11   Download

 • Cả hai hình thức của bảng cuộc sống hữu ích cho các nghiên cứu quan trọng, thống kê và dịch tễ học. Hiện tại cuộc sống-bảng tóm tắt tỷ lệ tử vong hiện tại và có thể được sử dụng như là một thay thế cho phương pháp tiêu chuẩn để so sánh giữa các mô hình tỷ lệ tử vong của các cộng đồng khác nhau.

  pdf83p meomap1 25-11-2011 26 6   Download

 • - Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê KQSX • - Hệ thống chỉ tiêu thống kê KQSX của DN • - Phương pháp tính KQSX của DN • - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SX

  pdf6p phuochau12 19-04-2011 27 5   Download

 • Lấy mẫu nhiều tầng Trong phương pháp này, khung lấy mẫu được chia thành một dân số của `đơn vị mẫu đầu tiên giai đoạn, trong đó một 'giai đoạn' mẫu được lấy. Điều này thường sẽ là một mẫu ngẫu nhiên đơn giản

  pdf83p meomap1 25-11-2011 25 4   Download

 • Chuỗi giá trị bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết để đưa ra một sản phẩm (hoặc dịch vụ) từ một ý tưởng thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng và vứt bỏ sau khi sử dụng (Kaplinsky 1999, trang 121; Kaplinsky và Morris 2001, trang 4).  Chuỗi giá trị tồn tại khi mà tất cả các tác nhân tham gia vào hoạt động của chuỗi theo cách để tối ưu hoá việc tạo ra giá trị dọc theo chuỗi....

  ppt99p leanhvfu 13-06-2013 99 56   Download

 • và mối liên hệ giữa những chỉ tiêu kinh tế này. Trước hết, chúng ta nghiên cứu chỉ tiêu đầu tiên xuất hiện bên nguồn của tài khoản sản xuất đó là giá trị sản xuất. 4.2.1. Giá trị sản xuất Giá trị sản xuất phản ánh toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất (thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang) và dịch vụ sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.

  pdf10p iiduongii1 30-03-2011 80 17   Download

 • 2 – Ý nghĩa của phân tổ thống kê Được dùng nhiều trong các cuộc điều tra thống kê, đặc biệt là điều tra không toàn bộ. Là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê. Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê.

  ppt42p page_12 15-08-2013 122 12   Download

 • Tác giả được xác định là Tác giả của công việc này đã được khẳng định trong phù hợp với Bản quyền, kiểu dáng và Bằng sáng chế Đạo luật 1988. Tất cả các quyền. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống thu hồi, hoặc truyền đi, trong bất kỳ

  pdf83p meomap1 25-11-2011 42 7   Download

 • Có hệ thống kế toán tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Trưởng nhóm Công tác về Quy chế Nền kinh tế thị trường cho Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm nhiều tới hệ thống sổ sách kế toán, nhằm đối phó hiệu quả với những vụ kiện thương mại. Thưa ông, trong chuyến công tác tới Việt Nam lần này, Nhóm công tác về Quy chế Nền kinh tế thị trường cho Việt Nam của Liên minh châu Âu (EU) đã thu...

  pdf3p nkt_bibo46 16-02-2012 41 7   Download

Đồng bộ tài khoản