Quản lí luồng tiền

Xem 1-20 trên 284 kết quả Quản lí luồng tiền
 • Nâng cao hiệu suất quản lí nhân sự trong công ty mà không tốn nhiều công sức. Cần giải quyết vấn đề : Giúp người quản lí cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất Cung cấp đầy đủ thông tin về quân số, thống kê, tra cứu thông tin, tính lương, thưởng phạt của nhân viên trong công ty một cách chính xác và nhanh chóng. Yêu cầu đặt ra : Quản lý hồ sơ nhân sự theo quy chế quản lý lao động.

  doc23p sonantd 07-09-2012 155 63   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quản lí tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình hoàng hà', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p chupchup1122 12-04-2013 85 31   Download

 • Sáng kiến “Biện pháp quản lí của Hiệu trưởng nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học” nhằm nghiên cứu thực trạng biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm hạn chế tỉ lệ học sinh bỏ học của trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn- huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre.

  pdf37p huonglotos 28-04-2014 51 21   Download

 • Luận án làm cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng; làm sáng tỏ thực trạng đổi mới (phương pháp dạy học) PPDH và quản lí đổi mới PPDH ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng.

  pdf234p change03 06-05-2016 54 19   Download

 • Một cơ quan hành chính sự nghiệp cần quản lí toàn diện công chức trên máy vi tính. Sau khi khảo sát hiện trạng , phân tích viên nắm được những thông tin sau: -Quản lí lý lịch công chức: mỗi công chức được cơ quan quản lí các thông tin sau đây: + Họ, ( họ và chữ đệm của công chức) + Tên + Chức vụ...

  pdf4p tran_sa_minh 19-10-2012 62 15   Download

 • Đề tài Quản lí thành viên đội sales, dùng Microsoft Access để thiết kế một cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu kiểm tra hoạt động cũng như quản lý chặt chẽ hơn các thành viên này. Từ đó, quản lí được tiền lương cũng như đưa ra những phương hướng hoạt động chính xác hơn nữa để khuyến khích cũng như giúp các thành viên phát triển kỹ năng hơn.

  pdf19p next_12 16-04-2014 52 8   Download

 • Luận án làm cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng; làm sáng tỏ thực trạng đổi mới (phương pháp dạy học) PPDH và quản lí đổi mới PPDH ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng, phát hiện và đánh giá đúng thực trạng về các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong công tác quản lí đổi mới PPD...

  pdf14p change03 06-05-2016 18 4   Download

 • Bài báo đề cập đến việc đánh giá thực trạng công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá thực trạng này, bài báo cũng trình bày các biện pháp mang tính thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường ĐHSP TPHCM.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 46 3   Download

 • Chương 5: Theo dõi và kiểm soát dự án. Bài này cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm soát thực hiện dự án, điều phối và theo dõi dự án, kiểm soát vấn đề, đánh giá việc hoàn thành quy trình, báo cáo trạng thái dự án, kiểm soát tiến độ, kiểm soát nguồn lực, quản lí tổ chức và nhân viên, quản lí mua sắm, kiểm soát chi tiêu kiểm soát chất lượng, quản lí và kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p estupendo2 10-08-2016 32 3   Download

 • Từ kết quả khảo sát thực tế đối với cán bộ quản lí (CBQL), TTCM và giáo viên (GV) một số trường tiểu học ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bài viết thống kê, sắp xếp các đánh giá về phẩm chất tâm lí (PCTL) của TTCM theo mức độ từ cao đến thấp, từ đó đưa ra một số kiến nghị về việc bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng có liên quan đến công việc quản lí của TTCM.

  pdf9p bautroibinhyen16 09-02-2017 24 2   Download

 • Bài viết trình bày trình bày một số giải pháp nâng cao hoạt động quản lí và khai thác thông tin - tư liệu tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM như: Hoàn thiện hệ thống thông tin, quản lí và khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin, củng cố nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường các phương tiện thông tin, nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin, đào tạo người dùng tin, tăng cường và mở rộng mối quan hệ với cán bộ, giảng viên và sinh viên.

  pdf12p danhvi11 06-09-2018 3 0   Download

 • Bài báo trình bày tóm lược về mô hình CIPO, một số gợi ý để vận dụng mô hình này trong quản lí dạy học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập. Kết quả nghiên cứu lí luận là cơ sở khảo sát thực tiễn và xây dựng các biện pháp quản lí dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

  pdf4p danhvi10 23-11-2018 1 0   Download

 • Các doanh nghiệp dù kinh doanh ở lĩnh vực nào thì công tác quản lí là hết sức quan trọng. Chỗ đứng trên thị trường như thế nào phần lớn phụ thuộc vào công tác quản lí tại doanh nghiệp đó. Phải quản lí tốt, toàn diện về mọi mặt: quản lý sản xuất , quản lý tài chính, quản lý công nghệ... Trong đó quản lý tài chính chi phối mọi hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy việc quản lý tài chính trong doanh nghiệp cần có sự hợp lý.

  pdf31p ngochanh 29-07-2009 795 421   Download

 • Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình quản lý doanh nghiệp gồm các chi phí về tiền lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế muôn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ...

  doc5p chikorita 03-12-2009 2396 388   Download

 • Tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng công việc của họ. Tiền lương không chỉ là phạm trù kinh tế mà còn là yếu tố hàng đầu của các chính sách xã hội liên quan trực tiếp tới đời sống của người lao động. Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương là biểu hiện bằng tiền giá trị sức lao động, là giá cả sức lao động.

  doc80p nhaquantritaiba 14-06-2011 249 129   Download

 • Hiện nay ở nước ta lượng phương tiện giao thông phát triển chóng mặt, đặc biệt là giao thông đường bộ. Việc quản lí số lượng lớn phương tiện như vậy cũng gây rất nhiều khó khăn cho cán bộ phòng cảnh sát giao thông.Đường là một lộ trình, đường đi có thể phân biệt giữa các địa điểm.

  doc77p ledao0603 02-05-2011 335 106   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: công tác quản lí lao động tiền lương tại xí nghiệp ngầm công ry xây dựng lũng lô', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p lavie1 18-06-2011 219 76   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quản lí tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p hotmoingay5 19-01-2013 110 62   Download

 • Ngày nay việc sử dụng máy tính điện tử trong các ngành kinh tế, quản lý sản xuất kinh doanh gần như đã trở thành một yêu cầu bắt buộc. Máy tính điện tử với việc sử dụng nó một cách hiệu quả đã và đang trở thành một lực lượng sản xuất hùng mạnh, tiên tiến nhất của thời đại. Mức độ tin học hoá trong sản xuất, kinh doanh đã là một thước đo hàng đầu và trong nhiều doanh nghiệp là sự đảm bảo sống còn của nền kinh tế thị trường hiện nay....

  pdf85p muathi2013 09-05-2013 58 21   Download

 • Tôi post bài này lên không dám qua mặt các “cao thủ”, mà chỉ để nói rằng trong diễn đ àn rất cần các bài post này để mọi ngư ời cùng học, và t ôi hi vọng là các cao thủ sẽ post các bài của mình lên để cho tôi học hỏi. Bài này sẽ giới thiệu về File I/O. 2/ Đọc từ file 5/ Xử lí file nhị phân 3/ Quản lý luồng I/O 6/ Một số hàm hữu dụng 1. Write To File. Chúng ta cùng xem chương trình đầu tiên nhé: #include void main() { ofstream WriteToFile(“first.txt”); WriteToFile...

  pdf13p huahongquan2007 01-06-2011 113 18   Download

Đồng bộ tài khoản