intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản trị kinh tế

Xem 1-20 trên 30639 kết quả Quản trị kinh tế
 • Bài giảng "Tài chính công ty đa quốc gia" Chương 2: Tỷ giá và quản trị rủi ro tỷ giá của công ty đa quốc gia, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về tỷ giá, rủi ro tỷ giá, dạng thức của rủi ro tỷ giá và ý nghĩa của việc quản trị rủi ro tỷ giá; xác định được rủi ro giao dịch và cách phòng hộ rủi ro giao dịch; xác định được rủi ro kinh tế và cách phòng hộ rủi ro kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p sanhobien72 22-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Hành lang pháp lý quản lý hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong nền kinh tế số" phân tích mối liên hệ giữa phát triển trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế số, chỉ ra các thách thức mà AI đem đến từ đó cho thấy nhu cầu của việc cần phải ban hành chính sách quản lý AI. Ngoài ra, phạm vi bài viết cũng phân tích thực trạng pháp luật về quản lý AI, đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về AI tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p tuongtrihoai 23-07-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Gây mê hồi sức với bậc bác sĩ đa khoa" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử song hành - thuật ngữ - thông tư 13/2012/BYT; khám, chuẩn bị trước mổ và các kỹ thuật gây mê, gây tê; các thuốc sử dụng trong gây mê hồi sức; đảm bảo cho người có bệnh kèm và xử trí các rối loạn chu phẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf218p thuyduong0906 17-07-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản trị dịch vụ khác của ngân hàng thương mại" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: kinh doanh ngoại tệ và quản trị rủi ro hối đoái; các dịch vụ khác của ngân hàng thương mại; phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p thuyduong0906 17-07-2024 2 0   Download

 • Phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm là một hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao, mà hiện nay đang rất phổ biến và trở thành yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế của các hộ gia đình nông nghiệp và trang trại. Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả phòng và trị bệnh trên đàn lợn thương phẩm tại trại Nguyễn Xuân Dũng, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

  pdf8p vialicene 19-07-2024 0 0   Download

 • Học phần "Tính chuyên nghiệp 3" có 1 tín chỉ, được học vào năm thứ 4. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các yếu tố kinh tế, văn hóa xã hội cũng như các phong tục tập quán ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật theo từng vùng miền. Từ đó giúp các bác sỹ đa khoa tương lai có thể hiểu được và vận dụng được các kiến thức đó để giao tiếp, làm việc và xử trí các tình huống trong chăm sóc sức khỏe với người dân có các đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội khác nhau, đến từ các vùng miền khác nhau được phù hợp.

  pdf8p hoangvanlong23 18-07-2024 3 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kinh tế và quản lý bất động sản (Tập 1: Kinh tế bất động sản)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Bất động sản và chu kỳ sống của bất động sản; Chương 2 - Không gian đô thị và ảnh hưởng của nó đến giá trị công trình bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p tuongmothua 11-07-2024 2 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kinh tế và quản lý bất động sản (Tập 1: Kinh tế bất động sản)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Nội dung phân tích kinh tế bất động sản; Chương 4 - Lý thuyết định giá bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf162p tuongmothua 11-07-2024 2 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Lý luận cơ sở quản trị kinh doanh" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Một khái niệm mở đầu có liên quan đến quản trị kinh doanh; Chương 2 - Hệ thống sản xuất - kinh doanh; Chương 3 - Một số quy luật kinh tế chủ yếu và nguyên tắc quản lý có liên quan đến quản trị kinh doanh; Chương 4 - Các phương pháp quản trị kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Phương pháp toán kinh tế trong quản trị kinh doanh xây dựng" gồm 3 chương đầu, cung cấp cho bạn đọc những nội dung sau: Chương 1 - Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế; Chương 2 - Mô hình tương quan, hồi quy và dự báo; Chương 3 - Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Phương pháp toán kinh tế trong quản trị kinh doanh xây dựng" gồm 2 chương cuối, cung cấp cho bạn đọc những nội dung sau: Chương 4 - Quy hoạch động; Chương 5 - Lý thuyết phục vụ đám đông;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề mở đầu; những cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế công trình xây dựng; một số vấn đề về quản lý Nhà nước đối với ngành xây dựng và các vấn đề kinh tế chung có liên quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p tuongmothua 11-07-2024 1 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: quản lý sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng; tổ chức sản xuất xây dựng; tổ chức cung ứng vật tư xây dựng; marketing trong xây dựng; vốn và đầu tư của các doanh nghiệp xây dựng; quản lý lao động trong doanh nghiệp xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, Blockchain" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Phần III - Trí tuệ nhân tạo tự động hóa và mở rộng triệt để khả năng của con người; Phần IV - Blockchain phân tán chức năng, cá nhân hóa quyền quản trị và thiết kế hệ thống quản trị; Phần V - Bàn thảo và kết luận, vận dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p tuongmothua 11-07-2024 1 1   Download

 • Học phần "Logistics điện tử" này nhằm cập nhật cho người học xu hướng phát triển số hóa của logistics cũng như những ứng dụng cơ bản của E-logistics trong thực tế kinh doanh hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p hoangvanlong23 16-07-2024 3 2   Download

 • Học phần "Quản trị Logistics" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, tổng quan về quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách có hiệu quả chi phí lưu thông, dự trữ nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho trong quá trình sản xuất sản phẩm cùng dòng thông tin tương ứng từ điểm đầu tiên đến điểm tiêu dùng cuối cùng nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế như quản trị nhu cầu, quản trị dự trữ, quản trị kho hàng hóa, quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa, hệ thống thông tin logistics, và quản trị dịch vụ khách hàng.

  doc24p hoangvanlong23 16-07-2024 4 2   Download

 • Học phần "Quản trị tài chính" nhằm giới thiệu cho sinh viên các vấn đề cốt yếu về quản trị tài chính mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để tiến hành hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường như: những vấn đề chung về quản trị tài chính, định giá tài sản tài chính (cổ phiếu, trái phiếu), chi phí huy động và sử dụng vốn (chi tiết cho từng nguồn vốn huy động tại doanh nghiệp);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc20p hoangvanlong23 16-07-2024 4 2   Download

 • Học phần "Quản trị dự trữ" nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về hoạt động quản trị dự trữ của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại trong xu hướng toàn cầu hóa. Học phần cung cấp các kiến thức tổng quát về hoạt động dự trữ, tồn kho và quá trình quản trị dự trữ, tồn kho như lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc17p hoangvanlong23 16-07-2024 5 3   Download

 • Học phần "Quản trị dự án" thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc của CTĐT Quản trị Kinh doanh và tự chọn trong một số CTĐT khác nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về dự án, các nội dung chuyên sâu của công tác quản trị dự án như: Công tác lập kế hoạch, soạn thảo dự án, phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội dự án, công tác thẩm định, tổ chức quản trị thời gian, tiến độ, phân phối các nguồn lực, kiểm soát và quản trị rủi ro dự án;...

  doc25p hoangvanlong23 16-07-2024 4 2   Download

 • Học phần "Lập kế hoạch kinh doanh" thuộc khối kiến thức chuyên ngành, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp cho sinh viên đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh. Với mục tiêu nhằm phân tích và áp dụng được các nội dung kiến thức thuộc môn Lập kế hoạch kinh doanh; Giúp người học phát triển các kỹ năng nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong khuôn khổ môn học Lập kế hoạch kinh doanh để có thể ứng dụng thành công trong thực tế;...

  doc19p hoangvanlong23 16-07-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2