intTypePromotion=1
ADSENSE

Quốc tế hóa

Xem 1-20 trên 21410 kết quả Quốc tế hóa
 • Vấn đề quốc tế hóa trong kinh tế đang tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải quan tâm và chủ động hội nhập để có thể đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay cũng như trong tương lai.

  doc8p huyen231290 02-11-2009 381 114   Download

 • Tiểu luận đầu tư quốc tế: Xu hướng quốc tế hóa R&D của các TNC trên thế giới" gồm 3 chương: chương 1 giới thiệu về TNC và R&D, chương 2 tình hình hoạt động R&D của các TNC trên thế giới, chương 3 xu hướng quốc tế hóa R&D của các TNC và phân tích nguyên nhân.

  doc21p xuantriu1 26-08-2014 282 43   Download

 • Chiến lược quốc tế hoá đồng nhân dân tệ đã được Trung Quốc xác định là một quá trình lâu dài. Để trở thành đồng tiền quốc tế, đồng nhân dân tệ phải được công nhận và chấp nhận rộng rãi trên thị trường quốc tế, đồng thời phát huy được vai trò của đơn vị định giá, trung gian trao đổi và lưu trữ giá trị, tức là trở thành một đồng tiền được sử dụng trong thanh toán quốc tế, đầu tư quốc tế và dự trữ quốc tế.

  pdf3p tangtuy01 01-03-2016 55 11   Download

 • Lĩnh vực thương mại quốc tế. Tỷ lệ nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc rất cao. Tiến trình quốc tế hóa đồng NDT có thể sẽ làm cho nền kinh tế của chúng ta thêm phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Khi đồng NDT được chấp nhận nhiều trên thị trường quốc tế sẽ là cơ hội tốt để hệ thống ngân hàng của chúng ta có thể phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng sử dụng cho đồng NDT....

  ppt17p trangtran288 01-10-2013 76 8   Download

 • Nhiệm vụ cơ bản của hệ thống giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp cơ hội cho việc học và tự học suốt đời. Trong thời đại ngày nay, giáo dục đại học có vị trí như một bộ phận cấu thành của phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu thêm về vai trò của giáo dục và quốc tế hóa giáo dục.

  pdf11p doibatcong123 10-05-2016 74 9   Download

 • Bài viết Toàn cảnh chính sách quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc và tác động đến Việt Nam phân tích các tác động của chính sách quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đối với VN; và đưa ra một số giải pháp tận dụng tốt các cơ hội và giảm thiểu rủi ro từ vấn đề này.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 64 8   Download

 • Bài viết Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo trình bày và phân tích một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p tranminhluanluan 29-05-2018 41 6   Download

 • Bài viết phân tích mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dịch vụ ở Indonesia. Hàm ý của nghiên cứu là cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách có giải pháp hỗ trợ tích cực hơn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp có định hướng chiến lược tăng trưởng phù hợp.

  pdf9p hieutinhcotu 19-06-2017 44 2   Download

 • Bài viết đúc kết các kinh nghiệm của các Quốc gia thuộc nhóm 50 trường Đại học hàng đầu Châu Á để có những gợi ý cho Việt Nam về chiến lược quốc tế hóa giáo dục Đại học trong chiến lược đầu tư mục tiêu vào các trường Đại học có lịch sử lâu đời và tiềm năng nghiên cứu.

  pdf5p danhvi10 21-11-2018 28 2   Download

 • Bài viết này luận giải xu hướng quốc tế hóa của luật hình sự Việt Nam, đưa ra phân tích và bình luận về những biểu hiện rõ nét của xu hướng quốc tế hóa trong Bộ luật Hình sự năm 2015, và xác định một số vấn đề đặt ra cho việc hoàn thiện luật hình sự Việt Nam theo xu hướng quốc tế hóa.

  pdf11p viwyoming2711 16-12-2020 12 0   Download

 • Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu đang diễn ra nhanh, mạnh trong thời đại ngày nay. Trước bối cảnh đó, quốc tế hoá giáo dục là một xu thế mới trong chính sách phát triển giáo dục ở các nước nhằm góp phần định hướng tiến trình hội nhập/toàn cầu hoá. Quốc tế hóa giáo dục chính là quá trình hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo, trong đó các yếu tố quốc tế và liên văn hoá được tích hợp vào chức năng, nhiệm vụ, cách cung ứng và tiến trình tổ chức thực hiện giáo dục, đào tạo.

  pdf9p vidakota2711 22-02-2021 6 1   Download

 • Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại. Những phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật công nghệ đã góp phần đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa nền kinh tế thế giới. Với sự ra đời của các thể chế toàn cầu và khu vực như WTO, EU, APEC, NAFTA, thế giới ngày nay đang sống trong quá trình toàn cầu hoá mạnh mẽ, quá trình này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực thương mại...

  pdf96p ngochanh 28-07-2009 939 586   Download

 • Thế giới đang chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hoà bình, hợp tác, phát triển. Quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang trở thành xu hướng tất yếu của thời đại. Các quốc gia dân tộc qua đó có thể giải quyết những vấn đề chung để cùng phát triển. Tuy nhiên ta cũng nhận ra mặt trái của nó khi một thế giới bao gồm đa dạng các quốc gia dân tộc, với sự phức tạp, muôn màu của các nền kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội đang cũng tham gia vào quá trình này....

  pdf98p ngochanh 28-07-2009 2345 542   Download

 • Thị trường trái phiếu quốc tế - một thị trường của các trái phiếu tiền tệ nước ngoài được phát hành và giao dịch xuyên biên giới - đã đóng một vai trò quan trong quá trình quốc tế hóa thị trường vốn đã bắt đầu diễn ra từ năm 1980. Suốt những năm 1980s, phần đóng góp của khu vực quốc tế trong tổng số nợ danh nghĩa của những thị trường trái phiếu lớn đã tăng từ 4% lên 11%. (xem Graph 1)...

  doc106p kiepcamcua 10-11-2010 1089 340   Download

 • Quốc tế hóa là quyết định của một tổ chức nhằm phát triển thị trường ra khỏi biên giới một QG QT hóa chịu tác động của

  ppt7p theprince9x 29-10-2010 160 91   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 8 là phân tích 3 mô hình lý thuyết giải thích tiến trình quốc tế hóa của công ty: mô hình quốc tế hóa Uppsala, lý thuyết chi phí giao dịch, và mô hình mạng lưới, so sánh và đối chiếu để làm nổi bật lý thuyết về quốc tế hóa để tìm ra sự khác biệt, phân biệt 4 tình huống khác nhau được mô tả bởi mức độ quốc tế hóa của công ty và thị trường, giải thích và thảo luận sự liên quan của mô hình mạng lưới cho công ty SME hoạt động như nhà thầu phụ.

  pdf22p dolalatien 26-01-2018 163 11   Download

 • Tại sao học tài chính quốc tế, mục tiêu của MNCs, sự xuất hiện và tăng trưởng của MNCs, quốc tế hóa của kinh doanh và tài chính, quản trị tài chính quốc tế là những nội dung chính trong chương 1 "Tổng quan về tài chính quốc tế" thuộc bài giảng Tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf7p grintokyro 11-01-2016 107 7   Download

 • Bài giảng giúp người học có thể phân tích 3 mô hình lý thuyết giải thích tiến trình quốc tế hóa của công ty - mô hình quốc tế hóa Uppsala, lý thuyết chi phí giao dịch, và mô hình mạng lưới; so sánh và đối chiếu để làm nổi bật lý thuyết về quốc tế hóa để tìm ra sự khác biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p tieu_vu08 05-05-2018 54 4   Download

 • Dưới đây là bài viết Xu thế hội nhập quốc tế và lựa chọn của Việt Nam. Bài viết bao gồm những nội dung về xu thế hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa; VN nằm trong xu thế hội nhập quốc tế; việc triển khai thực hiện NQ 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

  pdf12p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 69 3   Download

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế - Bài 1: Khái quát Marketing quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Quốc tế hóa và các hoạt động quốc tế, khái niệm và bản chất của Marketing Quốc tế, mục tiêu của Marketing Quốc tế, vì sao DN phải tham gia thị trường thế giới.

  pdf11p tieu_vu08 05-05-2018 42 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quốc tế hóa
p_strCode=quoctehoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2