Quy chế công khai tài chính

Xem 1-20 trên 189 kết quả Quy chế công khai tài chính
 • 3. Mục đích công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước: a/ Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của công ty nhà nước, số liệu thông tin trung thực khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán của doanh nghiệp. b/ Thực hiện đúng đắn quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ ở công ty nước ngoài, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng.......

  pdf7p tuongvan 20-07-2009 311 44   Download

 • Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

  doc25p sontinh 18-08-2009 537 39   Download

 • Thông tư 10/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

  doc12p sontinh 18-08-2009 174 14   Download

 • Thông tư 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính

  doc79p sontinh 18-08-2009 219 25   Download

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân...

  doc15p dattamnguyen 20-02-2011 143 17   Download

 • Thông tư 29/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước

  doc9p diennghia 19-08-2009 81 8   Download

 • Thông tư 56/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ

  pdf21p peternguyen 13-08-2009 203 35   Download

 • Thông tư 11/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

  pdf22p lythong 18-08-2009 181 22   Download

 • Thông tư 54/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư

  doc4p trongthuy 18-08-2009 138 3   Download

 • Quy chế quản lý tài chính kế toán dự án Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến năm 2014 nhằm: (1) Phục vụ công tác quản lý tài chính kế toán, góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý của Chương trình; (2) Phân định quyền, trách nhiệm trong quá trình quản lý và triển khai các hoạt động của dự án theo từng cấp bậc giữa Ban quản lý các dự án và Dự án hợp phần tại các tỉnh, bộ, ngành....

  doc126p xiemquy90 24-05-2011 164 58   Download

 • Quyết định 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

  doc14p sontinh 18-08-2009 202 23   Download

 • Thông tư số 56/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - tập đoàn dầu khí việt nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf20p lawdn2 31-10-2009 100 18   Download

 • Thông tư số 29/ 2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 04 năm 2005 hứơng dẫn quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

  doc9p nguyenhaohung1988 30-09-2009 186 8   Download

 • Thông tư số 01/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf30p lawbds6 06-11-2009 54 3   Download

 • Thông tư số 01/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf28p lawxnk4 10-11-2009 60 3   Download

 • Thông tư số 188/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawbds7 06-11-2009 42 2   Download

 • Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  pdf12p lawttnh3 11-11-2009 28 2   Download

 • Thông tư 01/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước

  doc28p mynuong 19-08-2009 33 1   Download

 • Thông tư 188/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước

  doc14p vantien 19-08-2009 86 1   Download

 • Nghị định số 61/2013/NĐ-CP của chính phủ về quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu .

  pdf46p tuyetroimuahe123 13-03-2014 29 1   Download

Đồng bộ tài khoản