intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định miễn giảm tiền

Xem 1-20 trên 78 kết quả Quy định miễn giảm tiền
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf5p oggianoel 09-01-2013 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỔ CHỨC XÉT DUYỆT VÀ QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 70 2   Download

 • Quyết định số: 36/2015/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 55 1   Download

 • Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ban hành quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 28 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 55 2   Download

 • Quyết định số 26/2019/QD-UBND ban hành việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc3p solacninh999 05-04-2020 2 0   Download

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi điểm a, khoản 2 Điều 2 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  doc2p solacduy999 22-04-2020 9 0   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 16/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG KHI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ...

  pdf4p cucaibanhchung 01-06-2010 140 7   Download

 • Giảm tiền thuê đất đến năm 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên và hộ sản xuất nông nghiệp khác do Chi cục thuế quản lý. - Trình tự thực hiện: Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất năm đầu tiên tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp việc đề nghị miễn tiền thuê...

  doc6p kieuoanh 12-09-2009 134 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

  pdf2p socoladaungot 13-07-2012 59 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p mitthai 25-05-2012 55 3   Download

 • Quyết định số: 76/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p ngochuyen2345 23-10-2015 32 0   Download

 • Quyết định số: 09/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;...

  pdf6p codon_09 29-03-2016 36 0   Download

 • Quyết định số 22/2019/QD-UBND ban hành việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất ở trong hạn mức giao đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng.

  doc2p solacninh999 05-04-2020 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận án là xây dựng khung lý thuyết về miễn, giảm hình phạt và xác định những phương hướng, nội dung hoàn thiện và đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng đúng quy định về miễn, giảm hình phạt, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

  pdf27p trinhthamhodang1217 14-01-2021 0 0   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-TNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ tài nguyên và môi trường. (bản chính) + Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-TNMT ngày 18/4/2005, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: • Đối với trường hợp hộ gia đình,...

  doc4p batrinh 19-08-2009 276 67   Download

 • Công văn 4433/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

  pdf2p dongson 19-08-2009 52 3   Download

 • Công văn 2645/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền thuê đất

  pdf1p dongson 19-08-2009 54 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT; CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ, ĐẤT Ở ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf6p buomgiay 09-12-2011 43 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2011/QĐ-UBND NGÀY 07/11/2011 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ CHẾ ĐỘ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT; CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ, ĐẤT Ở ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ...

  pdf3p socoladaungot 13-07-2012 66 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định miễn giảm tiền
p_strCode=quydinhmiengiamtien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2