intTypePromotion=3

Quy định về phí hàng hải

Xem 1-20 trên 51 kết quả Quy định về phí hàng hải
 • Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

  pdf18p daoducmanh0410 31-12-2017 9 0   Download

 • Quyết định 98/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc20p nguyenchien 08-08-2009 336 42   Download

 • Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

  pdf21p lawttnh16 13-11-2009 181 25   Download

 • Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc2p minetuyen 15-08-2009 67 4   Download

 • Thông tư số: 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;...

  pdf26p codon_09 29-03-2016 38 0   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Tài liệu Văn bản pháp luật về quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa & quy định thực hiện xuất nhập khẩu sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những văn bản luật về các thủ tục hải quan, quy định mức thu lệ phí đối với từng mặt hàng, quy định phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định về biện pháp tự về trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam,...

  pdf194p thuytrang_3 28-01-2015 99 20   Download

 • Quyết định 21/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

  doc1p thachthao 14-08-2009 79 2   Download

 • Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC về mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 66 4   Download

 • Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf17p lawgtvt8 26-11-2009 66 4   Download

 • Quyết định số 128/1997/VGCP-CNTD.DV về cước, phí hàng hải đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Ban Vật giá Chính Phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 65 4   Download

 • Quyết định 62/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawgtvt6 26-11-2009 73 2   Download

 • Quyết định số 129/2002/QĐ-BTC về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 35 2   Download

 • Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf18p lawgtvt5 26-11-2009 59 1   Download

 • Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC về việc quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 57 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ CÁC MẶT HÀNG HẢI SẢN TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf4p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 43 1   Download

 • Quyết định 48/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phi phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

  doc9p ngoctrang 17-08-2009 451 32   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU, CƠ QUAN TỔ CHỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA RA VÀO KHU VỰC CỬA KHẨU, CẶP CHỢ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf5p hoamai_do 01-02-2013 44 2   Download

 • Trong chương này, chúng ta đã khảo sát những ví dụ về cách tiếp cận phi tập trung để cải thiện chất lượng môi trường. Cách tiếp cận đầu tiên dựa vào quy định về nghĩa vụ pháp lý, yêu cầu chủ thể gây ô nhiễm bồi thường cho người bị thiệt hại. Trên lý thuyết, những áp lực của nghĩa vụ pháp lý có thể làm cho người gây ô nhiễm tiềm năng nội hóa chi phí ngoại tác. Mời tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf17p nomoney1 08-02-2017 25 4   Download

 • Quyết định 100/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

  doc2p trucmoc 16-08-2009 52 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ THU NỘP THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BẢO LÃNH THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf138p kisyodau 03-06-2011 91 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định về phí hàng hải
p_strCode=quydinhvephihanghai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản