intTypePromotion=1
ADSENSE

Sai số trong điều tra thống kê

Xem 1-20 trên 55 kết quả Sai số trong điều tra thống kê
 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 Quá trình nghiên cứu thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa và nhiệm vụ của điều tra thống kê; Các loại điều tra thống kê; Các phương pháp điều tra thống kê; Sai số trong điều tra thống kê; Xây dựng phương án điều tra thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p namkimcham10 04-07-2022 11 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 2: Điều tra thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, ý nghĩa và yêu cầu của điều tra thống kê; phân loại điều tra thống kê; phương pháp thu thập thông tin trong điều tra thống kê; hình thức tổ chức điều tra thống kê; xây dựng phương án điều tra thống kê; xây dựng bảng hỏi trong điều tra thống kê; sai số trong điều tra thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 1   Download

 • "Bài giảng Thống kê doanh nghiệp (2019): Phần 1 - TS. Vũ Trọng Phong" có nội dung trình bày về lý thuyết thống kê; phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê; các phương pháp trình bày số liệu thống kê; các phương pháp tính phương sai; các mức độ của hiện tượng thống kê; điều tra chọn mẫu; sai số bình quân chọn mẫu và phạm vi sai số chọn mẫu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p chenlinong_0310 23-02-2022 22 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê 1 - Chương 2: Điều tra thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về điều tra thống kê; Phân loại; Các hình thức thu thập thông tin; Phương án điều tra thống kê; Sai số trong điều tra thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p caphesuadathemchanh 25-10-2021 28 1   Download

 • Mục tiêu phân tích tình huống là xác định rõ các vấn đề tồn tại nhằm giải quyết triệt để, bảo đảm tất cả điều tra viên thực hiện đúng phương án Tổng điều tra, qua đó để giám sát viên và điều tra viên nhận thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện điều tra, góp phần nâng cao chất lượng thông tin Tổng điều tra; đồng thời cũng tạo cơ sở nhằm phân tích cho điều tra viên chấp nhận một phương án giải quyết hợp lý, vừa có lý, vừa có tình, đem lại sự thoải mái cho điều tra viên cũng như cán bộ, công chức ngành Thống kê.

  doc20p n2c982 14-10-2021 32 2   Download

 • "Bài giảng Bài 3: Ước lượng kết quả điều tra - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai" được biên soạn giúp các bạn nắm được các kiến thức điều tra chọn mẫu; ước lượng trong điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên.

  pdf35p gaocaolon10 27-02-2021 23 5   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" trình bày các giai đoạn cơ bản của quá trình nghiên cứu thống kê, đi sâu vào giai đoạn điều tra thống kê. Theo đó, điều tra thống kê sẽ được xem xét trên các nội dung cụ thể như khái niệm, yêu cầu của điều tra; các loại điều tra thống kê, các hình thức tổ chức và phương pháp điều tra thống kê; phương án điều tra và sai số trong điều tra.

  pdf13p gaocaolon10 27-02-2021 33 2   Download

 • Bài viết hướng trình bày thu thập thông tin về điều kiện sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp nhằm phục vụ so sánh trong nước và quốc tế; đánh giá những thay đổi về kết cấu cơ bản trong nông nghiệp, phục vụ hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn; tạo nguồn số liệu nhằm khắc phục những sai lệch của số liệu điều tra thường xuyên hàng năm...

  pdf4p khidoichuoi 08-02-2020 20 0   Download

 • Trong hai năm qua, Văn phòng Giá cả và Điều kiện sống (OPLC) của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã thực hiện một dự án để xác định khung chất lượng cho bốn chương trình giá. Sáng kiến này bắt đầu với việc xem xét lại các khái niệm và khung chất lượng; chúng tôi tóm tắt những phát hiện từ nỗ lực đó, phân biệt giữa chất lượng sản phẩm và chất lượng quy trình và xem xét các biện pháp chất lượng liên quan. Sau đó, các nhà quản lý chương trình OPLC đã báo cáo các biện pháp và biến số mà họ theo dõi như một phần nỗ lực của họ để đánh giá chất lượng.

  pdf13p sabiendo 19-12-2019 58 1   Download

 • Bài viết trình phương pháp điều tra chọn mẫu trong thống kê; vận dụng phương pháp chọn mẫu trong thống kê vào thực tiễn. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf4p nhadamne 18-12-2019 31 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tình hình vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (được Bộ Tài chính ban hành năm 2006) của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được tiến hành bằng việc điều tra thông qua bảng câu hỏi kết hợp kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp các doanh nghiệp có qui mô vừa và lớn (phân loại theo doanh thu hàng năm). Nghiên cứu phát hiện được nhiều sai sót trong việc vận dụng chế độ kế toán về cả chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

  pdf11p thiendiadaodien_9 04-03-2019 54 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khảo sát ảnh hưởng của nồng độ acid acetic, hàm lượng enzyme pepsin và tỷ số dung môi/ da cá (L/S) đến hiệu suất trích ly collagen từ da cá tra (Pangasius hypophthalmus).Tiến hành quy hoạch thực nghiệm theo phương án quay bậc hai tâm xoay Box – Hunter với hàm mục tiêu là hiệu suất trích ly collagen. Kết quả phân tích thống kê cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất trích ly collagen xếp theo thứ tự sau: acid acetic > pepsin > L/S.

  pdf6p cathydoll5 26-02-2019 88 3   Download

 • Chương 5 - Phương pháp phỏng vấn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, các vấn đề cần giải quyết đối với một cuộc điều tra mẫu, quy trình chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, chọn mẫu trực tuyến. Mời các bạn tham khảo.

  pdf25p deja_vu8 10-05-2018 60 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày giá vàng tại Việt Nam 2009 - 2013, khái niệm về điều tra thống kê, yêu cầu của điều tra thống kê, các loại điều tra thống kê, các phương pháp thu thập thông tin thống kê, sai số trong điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê, phân tích và dự báo thống kê.

  pdf7p kloikloi 12-10-2017 119 1   Download

 • Trong thực tế ta thường gặp vấn đề: phải kiểm tra xem 1 điều gì đó đúng hay sai, nội dung thông tin mà ta nhận được từ các nguồn cung cấp (1 người, 1 cơ quan, 1 tờ báo, 1 tổ chức,...) có đáng tin cậy không. Công việc kiểm tra lại nội dung thông tin mà ta nhận được xem có đáng tin cậy không chính là bài toán kiểm định. Trong chương này sẽ trình bày một số kiến thức về kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p tangtuy12 02-06-2016 78 1   Download

 • Nội dung chương 2 của Bài giảng Thống kê kinh tế trình bày cách xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng, các loại điều tra thống kê, thiết kế bảng câu hỏi, sai số trong điều tra thống kê.

  pdf16p uocvong09 19-10-2015 259 19   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế cung cấp cho các bạn các kiến thức về dữ liệu thống kê, các loại dữ liệu thống kê; điều tra thống kê; phương pháp thu thập thông tin; xây dựng kế hoạch điều tra thống kê; sai số trong điều tra thống kê.

  ppt58p meocon95vn 09-04-2015 133 34   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2..MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 3: TỰ THUẬT I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nắm được nghĩa và biết cách dùng Các từ mới được giải nghĩa ở sau bài đọc Các từ chỉ đơn vị hành chính như: xã, phường, quận, huyện Nắm được những thông tin chính về bạn Hà trong bài..2. Kỹ năng: * Đọc đúng: Các từ có vần khó: uyên, ương Các từ dễ phát âm sai do ảnh hưởng của phương ngữ hoặc từ có thanh hỏi, thanh ngã. * Biết nghỉ ngơi đúng mức: Sau các dấu phẩy dấu chấm. Giữa hai phần yêu cầu và trả lời ở mỗi dòng. Giữa các dòng Đọc văn bản tự thuật rõ ràng, ràng mạch...3.

  doc5p phuonglinh85 06-08-2014 333 15   Download

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê Chương 7: Điều tra chọn mẫu trình bày về khái niệm điều tra chọn mẫu, ưu điểm của điều tra chọn mẫu, hạn chế điều tra chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, các bước của quá trình nghiên cứu mẫu, các phương pháp điều tra chọn mẫu.

  pdf15p wide_12 28-07-2014 395 52   Download

 • Bài giảng Thống kê nhân sự cơ quan hành chính nhà nước gồm 7 chương. Nội dung bài giảng trình bày các nội dung: Tổng quan về thống kê, điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê, tổng quan về thống kê nhân sự, các phương pháp thường dùng trong thống kê nhân sự tổ chức, thống kê nhân sự hành chính nhà nước, pPhân tích thống kê nhân sự hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê nhân sự hành chính.

  pdf34p hoa_dai91 20-06-2014 202 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sai số trong điều tra thống kê
p_strCode=saisotrongdieutrathongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2