intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sở hữu ruộng đất

Xem 1-20 trên 99 kết quả Sở hữu ruộng đất
 • Bài viết Kiến giải của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào Châu Á dễ dàng hơn Châu Âu làm rõ những kiến giải sâu sắc của Hồ Chí Minh khi cho rằng chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào châu Á dễ dàng hơn là châu Âu. Điều đó được thể hiện ở những khía cạnh sau: Cơ sở lịch sử, tư tưởng, văn hóa; Chế độ công hữu về ruộng đất ở châu Á; Sự tàn ác của chủ nghĩa tư bản ở châu Á và Đông Dương; Xuất phát từ bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản và khát vọng của nhân dân các nước thuộc địa châu Á.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Quản lý đất đai làng xã ở Trung Kỳ giai đoạn cuối thế kỷ XIX-1945 tìm hiểu vấn đề quản lý đất đai làng xã ở Trung Kỳ giai đoạn cuối thế kỷ XIX 1945 từ góc độ sở hữu đất đai và phân bổ ruộng công làng xã. Thời kỳ Pháp thuộc, Trung Kỳ có hai hình thức sở hữu ruộng đất chính là sở hữu công làng xã (công điền) và sở hữu tư nhân (tư điền). Trong đó, sở hữu công điền chiếm tỉ lệ khá cao và chủ yếu là sở hữu nhỏ.

  pdf11p visirius 11-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết Biến đổi quan hệ sở hữu ruộng đất dưới tác động của chính sách cải cách kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông phân tích mối quan hệ giữa các loại hình sở hữu ruộng đất, đặc biệt là sự biến đổi dưới tác động của chính sách cải cách kinh tế, cụ thể là chính sách “Hạn danh điền” và “Phép Lộc điền” của hai nhà cải cách Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông.

  pdf15p vifred 22-12-2022 7 3   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn tỉnh Phú Yên (Cadastral registers study of Nguyễn dynasty Phú Yên)" có nội dung trình bày về: địa lý lịch sử trên 500 năm Phú Yên; phân tích địa bạ Phú Yên; cơ cấu sử dụng ruộng đất; cơ cấu sở hữu ruộng đất; phân bố ruộng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p runordie8 05-09-2022 10 2   Download

 • Tập 32 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác từ tháng Giêng 1868 đến giữa tháng Bảy 1870. Đây là thời kỳ mâu thuẫn kinh tế - xã hội ở châu Âu và Mỹ trở nên gay gắt, giai cấp tư sản đã chuyển hẳn sang phe phản cách mạng và phong trào công nhân phát triển mạnh. Một loạt đảng vô sản bắt đầu hình thành ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở châu Âu.

  pdf638p vuhuyennhi 02-08-2022 12 2   Download

 • Tài liệu "Chế độ canh tác và sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất của người Việt trong các làng xã Nam Bộ cho đến thế kỷ XVIII; Chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p vigeneralmotors 11-07-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chế độ canh tác và sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Canh tác ruộng đất ở nông thôn Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX qua địa bạ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf31p vigeneralmotors 11-07-2022 6 0   Download

 • Địa bạ là văn bản chính thức ghi chép về địa giới hành chính, diện tích và loại hình sở hữu của các loại ruộng đất của các làng, xã, được chính quyền đo đạc và xác nhận. Tập 1 của cuốn sách sẽ cung cấp những bản dịch, những bảng thống kê chi tiết, những con số cụ thể và những phân tích, đánh giá xác đáng về tình hình ruộng đất và quan hệ sở hữu ruộng đất tại các thôn, phường, trại.

  pdf522p vigeneralmotors 11-07-2022 13 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hà Nội - Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận (Tập I)" trình bày tình hình sở hữu ruộng đất, nhân khẩu, thống kê các dòng họ, bộ máy hành chính quản lý cấp cơ sở: làng, ấp, phường, trại đến xã, tổng của huyện Vĩnh Thuận.

  pdf286p vigeneralmotors 11-07-2022 8 0   Download

 • Bài viết Tư hữu ruộng đất ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX trình bày khái quát về diên cách vùng đất Phong Phú; Nghiên cứu tình hình tư hữu ruộng đất ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX để lại bài học thực tiễn về chính sách quản lý đất đai.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 8 0   Download

 • "Sự phát triển của các hình thức sở hữu ruộng đất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam" nhắm tái dựng lại quá trình hình thành các hình thức sở hữu ruộng đất ở các địa phương khác nhau của đất nước và nghiên cứu sự thay đổi của chúng trong xác giai đoạn lịch sử khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p britaikridanik 24-06-2022 51 1   Download

 • Về cơ bản đặc trưng chung của các nước phương Đông là sự tồn tại phổ biến của chế độ sở hữu ruộng công. Cho đến nay, các quan điểm khá thống nhất với nhau khi cho rằng ruộng đất ở Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng trước đây hầu hết là sở hữu công. Bài viết tập trung làm rõ nguồn gốc, sự xuất hiện, phát triển của chế độ ruộng công trong xã hội người Thái ở Sơn La trước khi thực dân Pháp xâm chiếm năm 1887.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 14 2   Download

 • Nội dung bài báo là xác định giá trị pH, hàm lượng mùn và 3 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng quan trọng đối với cây là N, P, K ở dạng dễ tiêu trong đất. Mẫu đất được lấy ở ruộng trồng hoa Đào theo thời gian canh tác khác nhau (< 5 năm; 6-10 năm và > 10 năm).

  pdf10p hoacomay097 14-01-2022 12 0   Download

 • Bài viết cho thấy, hơn bất cứ thời gian nào khác, đất đai của Việt Nam đang là vấn đề nóng nhất trong xã hội Việt Nam hiện nay, trong số tổng số khiếu nại tố cáo và cả tham nhũng tới cả hơn một chục năm nay, kể từ khi có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa những chiếm tới hơn 70 % có liên quan đến đất đai, nhất là đất canh tác.

  pdf7p vizhangyiming 14-12-2021 26 1   Download

 • Giáo án Địa lí 7 - Bài: Kinh tế Trung và Nam Mĩ giúp học sinh trình bày được sự phân bố nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ; so sánh được sự khác nhau giữa 2 hình thức sở hữu trong nông nghiệp Nam Mĩ; đưa ra được những biện pháp để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ,... Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo giáo án!

  pdf5p giaoanvietnam 20-08-2021 17 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm tìm hiểu tình hình sở hữu ruộng đất của châu Hàm Yên nửa đầu thế kỉ XIX nhằm tái hiện lại bức tranh sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp của châu Hàm Yên hồi nửa đầu thế kỉ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf120p clueless 17-08-2021 7 1   Download

 • Đề tài “Kinh tế nông nghiệp châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX” với mong muốn phản ánh một cách khách quan, khoa học tình hình sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp của châu Văn Lãng nửa đầu thế kỷ XIX nhằm làm rõ tình hình ruộng đất cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p clueless 17-08-2021 7 1   Download

 • Đề tài “Kinh tế, văn hóa huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ nửa đầu thế kỷ XIX” nêu lên một cách chân thực, khoa học về một thời kỳ lịch sử của huyện Yên Lập nửa đầu thế kỷ XIX. Ngoài ra, có thể bổ sung thêm nguồn tư liệu địa bạ góp phần lý giải một số vấn đề lịch sử Việt Nam trung đại, vấn đề ruộng đất, kinh tế nông nghiệp và mối quan hệ giữa các dân tộc. Đồng thời trên cơ sở tư liệu hiện có, vấn đề văn hóa của huyện Yên Lập cũng được tác giả làm rõ.

  pdf124p clueless 17-08-2021 5 0   Download

 • Đề tài được chia làm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Ngoài ra còn có tài liệu tham khảo và phần phụ lục. Phần nội dung được chia làm 3 chương: Chương 1 - Khái quát về huyện Yên Bác, tỉnh Lạng Sơn; Chương 2 - Tình hình ruộng đất ở huyện Yên Bác nửa đầu thế kỷ XIX; Chương 3 - Kinh tế nông nghiệp huyện Yên Bác tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỷ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p clueless 17-08-2021 13 0   Download

 • Luận văn này nghiên cứu làm rõ kinh tế và văn hóa của huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình nửa đầu thế kỷ XIX. Đây là vấn đề trọng tâm của luận văn Trong đó, ruộng đất của Lạc Sơn qua tư liệu địa bạ được nghiên cứu cụ thể các loại ruộng đất và sở hữu ruộng đất. Nêu lên được những nét đặc trưng về văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc, đặc biệt là văn hóa dân tộc Mường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p clueless 17-08-2021 45 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sở hữu ruộng đất
p_strCode=sohuuruongdat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2