Tập iđêan

Xem 1-10 trên 10 kết quả Tập iđêan
 • Luận án Tiến sĩ Toán học: Về tập Iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương do Trần Đõ Minh Châu thực hiện có kết cấu gồm 3 chương và phần kết luận - kiến nghị: Chương 1 - Kiến thức chuẩn bị, chương 2 - Môđun đối đồng điều địa phương với giá cực đại, chương 3 - Môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất với giá tùy ý.

  pdf87p talata_8 27-01-2015 58 21   Download

 • Cho (R;m) là vành giao hoán, địa phương, Noether với iđêan cực đại duy nhất m; I là iđêan của R, M là R-môđun hữu hạn sinh và A là R-môđun Artin. Để nghiên cứu cấu trúc của các môđun Noether và môđun Artin, người ta thường quan tâm đến các tập iđêan nguyên tố liên kết và iđêan nguyên tố gắn kết tương ứng của chúng.

  pdf0p greengrass304 11-09-2012 76 20   Download

 • Dãy chính quy lọc (filter regular sequences) cho các vành và modun đã được giới thiệu bởi Cuong-Trung-Schenzel vào năm 1978 nhằm nghiên cứu một loại vành và modun có quỹ tích không Cohen-Macaulay bằng 0. Lớp vành và modun này đã được hàng trăm chuyên gia về lĩnh vực đại số trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Ngày nay, vành và modun Cohen-Macaulay đã trở nên rất quen biết và có nhiều ứng dụng trong Hình học....

  pdf0p greengrass304 11-09-2012 44 15   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu của trường đại học Huế đề tài: Ổn định tiệm cận của tập Iđêan nguyên tố liên kết của mô đun đối đồng điều địa phương với chiều thấp...

  pdf5p phalinh17 11-08-2011 44 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số kết quả về môđun đối đồng điều địa phương cho một cặp Iđêan tập trung tìm hiểu về tính Artin của môđun đối đồng điều địa phương cho một cặp iđêan; tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương cho một cặp iđêan; tính hữu hạn sinh của môđun đối đồng điều địa phương cho một cặp iđêan.

  pdf40p maiyeumaiyeu03 19-07-2016 13 3   Download

 • Bài viết giới thiệu về cấu trúc căn và các bài tập ví dụ của iđêan đơn thức trong vành đa thức nhiều biến, đồng thời mô tả cấu trúc của iđêan trong trường hợp I là iđêan đơn thức. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p danhvi95 05-12-2018 3 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các bài toán về idean và vành thương', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kieudinhtuan 05-05-2010 311 64   Download

 • Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 8. Thiều Đình Phong, Chỉ số thu gọn của iđêan tham số của môđun tựa Buchsbaum...Cụ thể thì Vật lý khoa học nghiên cứu về các quy luật vận động của tự nhiên, từ thang vi mô (các hạt cấu tạo nên vật chất) cho đến thang vĩ mô (các hành tinh, thiên hà và vũ trụ).

  pdf8p phalinh14 07-08-2011 32 5   Download

 • Cho R là vành giao hoán có đơn vị 1, S ⊆ R. Khi đó S được.gọi là tập nhân đóng của vành R nếu 1 ∈ S và ∀a,b ∈ S thì ab ∈ S..Ví dụ. a) Cho R là một miền nguyên, R* = R \ {0} thì R* là một tập nhân đóng của.vành R..b) Cho P là một iđêan nguyên tố của vành R, đặt S = R \ P thì S là tập nhân đóng.của vành R..1.1.2 Xây dựng môđun các thương. Cho M là R-môđun, S là một tập nhân đóng.của vành R.

  doc4p truongch16vinh 30-09-2013 37 2   Download

 • Cho (R,m) là vành giao hoán, địa phương, Noether với iđêan cực đại duy chất m; M là R-môđun hữu hạn sinh và A là R-môđun Artin. Như chúng ta đã biết, các khái niệm phân tích nguyên sơ, chiều Krull là những khái niệm cơ bản của Hình học đại số và Đại số giao hoán mà thông qua đó người ta có thể nói lên cấu trúc của các đa tạp đại số hoặc cấu trúc của các vành Noether và các môđun hữu hạn sinh trên chúng....

  pdf0p greengrass304 11-09-2012 70 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản