intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành tựu xóa đói giảm nghèo

Xem 1-20 trên 70 kết quả Thành tựu xóa đói giảm nghèo
 • Bài viết Xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Nghệ An - Một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm giới thiệu một số thành tựu, kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Nghệ An góp phần làm rõ nhận định trên. Hy vọng đây sẽ là những kinh nghiệm tốt về công tác xóa đói, giảm nghèo cho một số địa phương ở nước ta giai đoạn hiện nay.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 195 19   Download

 • Trên thế giới tồn tại nhiều quan niệm và cách đánh giá khác nhau về nghèo đói, song, đa số các nghiên cứu, đánh giá nghèo đói hiện nay ở các nước đang phát triển vẫn chủ yếu dựa vào chỉ số thu nhập, được coi là chuẩn nghèo. Nội dung bài viết "Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: Những thành tựu, thách thức và những bài học" sẽ giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf12p thuytct36 25-02-2016 109 9   Download

 • Mặc dù vẫn còn là một nước nghèo nhưng trong thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy ấn tượng về Xoá đói giảm nghèo. Tỷ lệ nghèo đã giảm hơn một nửa so với những năm 1990, đời sống của nhân dân đã được cải thiện. Bộ mặt các xã nghèo đã được cải thiện đáng kể và như vậy Việt Nam đã đạt được mục tiêu thiên niên kỉ về giảm nghèo đặt ra cho tới năm 2015. Đạt được kết quả trên là do đã thực hiện tốt những cam kết cả về...

  pdf121p htc_12 10-05-2013 214 55   Download

 • Đề tài: Dựa vào mô hình phân phối thu nhập hãy phân tích phương pháp phân phối thu nhập của Việt Nam hiện nay. Những thành tựu đã đạt được và những khó khăn còn tồn tại. Để giảm bớt sự bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo chính phủ cần thực hiện các giải pháp nào được thực hiện nhằm giải thích cụ thể về vấn đề phân phối thu nhập ở Việt Nam đồng thời thể hiện chi tiết về vấn đề bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo. Từ đó, hiểu và nhận định cụ thẻ về vấn đề phân phối thu nhập, bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo, phát triển con người.

  pdf31p taihuynh_0902 27-02-2015 289 50   Download

 • Tiểu luận: Chiến lược toàn diện về tăng trường và xóa đói giảm nghèo nhằm trình bày về chính sách xóa đói giảm nghèo, tạo môi trường pháp lý để kinh doanh bình đẳng có tính cạnh tranh, thực trạng phát triển dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và những thành tựu, tổng quan các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội qua các giai đoạn.

  pdf76p small_12 12-06-2014 146 19   Download

 • Bài thuyết trình: Dựa vào mô hình phân phối thu nhập hãy phân tích phương pháp phân phối thu nhập của Việt Nam hiện nay. Những thành tựu đã đạt được và những khó khăn còn tồn tại. Để giảm bớt sự bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo chính phủ cần thực hiện các giải pháp nào trình bày về sự tăng trưởng kinh tế và vấn đề đáp ứng phúc lợi; những mô hình phân phối thu nhập chính; các phương pháp phân phối thu nhập ở Việt Nam; những thành tựu đạt được và những khó khăn còn tồn tại trong những mô hình phân phối thu nhập; bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo.

  pdf44p taihuynh_0902 27-02-2015 174 22   Download

 • Bài viết Xóa đói, giảm nghèo giảm trừ bất bình đẳng xã hội kết quả và một số kinh nghiệm đưa ra quan điểm của Đảng về xóa đói giảm nghèo và giảm trừ bất bình đẳng xã hội; thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo giảm trừ bất bình đẳng xã hội.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 176 12   Download

 • Bài viết Chính sách xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội vùng đặc biệt khó khăn giúp cho các bạn biết được thành tựu của chính sách xóa đói, giảm nghèo; nỗ lực thực thi chính sách xóa đói, giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội; một số hạn chế và nguyên nhân; một số đề xuất giải pháp.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 110 9   Download

 • Bài viết Hệ thống tài chính vi mô: Công cụ xóa đói, giảm nghèo bền vững phân tích một số thành tựu đạt được; giải pháp phát triển tài chính vi mô khu vực nông nghiệp, nông thôn như nâng cao nhận thức, hệ thống chính sách, tổ chức thực hiện.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 70 6   Download

 • Công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; cả bình diện lý luận và thực tiễn. Một trong những thành tựu nổi bật là sự phát triển nhận thức và tư duy của Đảng và Nhà nước ta về công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo. Bài viết trình bày về những bước phát triển ấy qua các dấu mốc chính của quá trình đổi mới ở nước ta.

  doc11p allbymyself_07 02-02-2016 85 5   Download

 • Bài viết "Chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và những thách thức trong giai đoạn mới" trình bày chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và chương trình 135, một số thành tựu bước đầu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, những thách thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 111 6   Download

 • Gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Việt Nam là một trong số ít nước sớm hoàn thành chỉ tiêu xóa đói, giảm nghèo - một trong những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) quan trọng nhất, được cộng đồng thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Nếu chỉ nhìn vào các con số về thành tựu giảm nghèo, Việt Nam có thể tự hào về tốc độ giảm nghèo ngoạn mục của đất nước.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 94 5   Download

 • Hiện nay, việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu về kinh tế, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) đã đạt được những thành tựu quan trọng.

  pdf8p viankara2711 11-12-2019 62 5   Download

 • Từ năm 2005 đến năm 2009, vấn đề tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Thái Nguyên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và đã đạt được những thành tựu quan trọng, song cũng còn bộc lộ những tồn tại, bất cập cần phải được khắc phục. Bởi vậy, bài viết cũng đã đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 8 0   Download

 • Ngày nay, nhân loại đã bước sang thế kỷ 21 và đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa công học công nghệ. Tuy nhiên nạn nghèo đói vẫn tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia nói riêng và đối với nền văn minh nhân loại nói chung. Chính vì vậy mà nghèo đói và chống nghèo đói luôn là trọng tâm hàng đầu của các quốc gia....

  doc13p vietbac1986 19-06-2010 2385 630   Download

 • Chúng ta vừa mới kỷ niệm tròn 1 năm ngày gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO cách đây không lâu.Gia nhập vào tổ chức này là một trong những thành tựu lớn của chúng ta trong thời kỳ đổi mới .Điều này đã chứng tỏ thế giới đã công nhận những cố gắng nỗ lực và thành tựu trong tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong giai đoạn vừa qua.

  pdf19p kemoc4 28-05-2011 208 81   Download

 • Thực hiện công cuộc đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong cải cách và phát triển kinh tế xã hội, như bình quân thu nhập đầu người tăng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng hiện đại hóa, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… Việc chuyển hướng từ nền kinh tế theo cơ chế quan niêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước tạo ra những bước phát triển, những cơ hội mới để...

  pdf40p tengteng6 26-11-2011 288 76   Download

 • Ngày nay, nhân loại đã bước sang thế kỷ 21 và đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ.Tuy nhiên nghèo đói vẫn tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển của các quốc gia nói riêng và đối với nền văn minh nhân loại nói chung

  pdf11p camlinh1810 10-12-2011 355 73   Download

 • Thế giới bước sang thế kỷ XXI với một nền văn minh rực rỡ nhưng cũng ngổn ngang những vấn đề gay gắt mang tính chất toàn cầu. Nó chứa đựng trong mình cả niềm vui nỗi bất hạnh, cả nụ cười và nước mắt, nỗi đau nhân loại là nghèo đói vẫn còn trầm trọng trên một phạm vi vô cùng rộng lớn. Nghèo, đói luôn là nỗi bất hạnh của loài người, là một nghịch lý trên con đường phát triển. Trong khi thế giới đã đạt được những thành tựu to lớn về tiến bộ khoa...

  pdf69p notonline1122 21-02-2013 175 67   Download

 • Xóa đói, giảm nghèo ở nước ta vẫn đang là vấn đề bức xúc được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Xóa đói, giảm nghèo toàn diện, bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội và là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2006 – 2010 tạo bước ngoặt mới trong xóa đói, giảm nghèo ở nước ta và là nền tảng cho chúng ta...

  pdf4p caybangnho 28-09-2011 131 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thành tựu xóa đói giảm nghèo
p_strCode=thanhtuuxoadoigiamngheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2