Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành tựu xóa đói giảm nghèo

Xem 1-20 trên 77 kết quả Thành tựu xóa đói giảm nghèo
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội bao gồm các quan điểm về lao động và việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chính sách đối với người có công, mối quan hệ giữa chính sách xã hội với kinh tế, văn hóa và thực hiện sự công bằng xã hội.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Trong khoảng thời gian từ Đại hội VIII đến Đại hội IX, nhiều tư duy mới, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về các vấn đề kinh tế được bổ sung, phát triển. Đó là sự kế thừa, bổ sung và hoàn thiện nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu.

  pdf5p viindranooyi 04-05-2022 21 1   Download

 • Bài nghiên cứu này phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết tạo việc làm cho lao động nữ ở huyện Định Hóa. Tìm ra các nhân tố có ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho lao động nữ của huyện. Từ đó đánh giá các thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong công tác giải quyết tạo việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện Định Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p pulpfiction 12-09-2021 12 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu trên cơ sở lý luận, thực tiễn và nghiên cứu đánh giá thực trạng những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu góp phần giải quyết vấn đề giảm nghèo của quận 10 trong giai đoạn từ nay và đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

  pdf97p beloveinhouse06 07-09-2021 13 3   Download

 • Luận văn góp phần chuẩn bị cho thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2015- 2020 của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đề tài tiến hành nghiên cứu, đánh giá lại những thành tựu và hạn chế trong thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2011-2014, làm cơ sở giúp sửa đổi và hoàn chỉnh phương hướng hoạt động và cơ chế chính sách hỗ trợ, để thực hiện giảm nghèo bền vững có hiệu quả hơn trong giai đoạn tới, thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo.

  pdf161p beloveinhouse04 01-09-2021 25 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận án này nhằm làm rõ đóng góp của huyện đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam (1993-2014). Làm rõ hơn bức tranh xóa đói giảm nghèo của Việt Nam, một trong những thành tựu lớn nhất của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf204p thebadguys 08-06-2021 17 0   Download

 • Trong bài này, bài viết làm rõ thêm về cở lý luận về vai trò và sự cần thiết của công tác xóa đói, giảm nghèo trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH chỉ ra những tiêu chí xác định đói, nghèo và làm rõ những thành tựu, những vấn đề còn tồn tại trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở Hải Dương. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh trong thời gian tới.

  pdf14p parasite 02-06-2021 18 0   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn và nghiên cứu đánh giá thực trạng những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu góp phần giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững của huyện Hiệp Đức trong giai đoạn hiện nay và có thể nhân rộng thực hiện cho một số địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững sẽ góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các xã trong huyện, giữa các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  pdf113p sonhalenh10 16-04-2021 25 3   Download

 • Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về giảm nghèo bền vững; đánh giá thực trạng giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2012 - 2016, rút ra những thành tựu đạt được, hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf125p capheviahe30 04-04-2021 13 0   Download

 • Từ năm 2005 đến năm 2009, vấn đề tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Thái Nguyên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và đã đạt được những thành tựu quan trọng, song cũng còn bộc lộ những tồn tại, bất cập cần phải được khắc phục. Bởi vậy, bài viết cũng đã đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 25 0   Download

 • Nghiên cứu này phân tích thực trạng gắn kết TTKT với CBXH trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, những thành tựu và hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt CBXH trong thời gian tới.

  pdf7p vidili2711 08-07-2020 59 9   Download

 • Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam đã đặt ra 5 nhiệm vụ ưu tiên về phát triển xã hội, đó là: Tập trung nỗ lực để xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm việc làm; Tiếp tục hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số; Định hướng quá trình đô thị hóa và di dân nhằm phát triển bền vững các đô thị; Nâng cao chất lượng giáo dục; Phát triển dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển xã hội nhưng vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

  pdf7p trinhthamhodang6 08-07-2020 47 2   Download

 • Bài viết đánh giá những thành tựu, hạn chế về quá trình thực hiện chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giáo dục và nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại các tỉnh khu vực Tây Bắc hiện nay, đồng thời nêu ra các giải pháp khắc phục những hạn chế đó.

  pdf6p vimante2711 05-03-2020 45 1   Download

 • Hiện nay, việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu về kinh tế, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) đã đạt được những thành tựu quan trọng.

  pdf8p viankara2711 11-12-2019 85 5   Download

 • Trong mười lăm năm (1997 - 2012), dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ Trung ương, Đảng và Chính phủ Bình Dương đã đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo: giảm tỷ lệ nghèo đói, tăng mức sống của hàng ngàn người nghèo, tìm giải pháp cho các vấn đề an sinh xã hội, củng cố hệ thống chính trị xã hội, tăng cường tình đoàn kết và tình cảm lẫn nhau và hỗ trợ người nghèo.

  pdf14p nguathienthan1 20-11-2019 38 0   Download

 • Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn hướng tới mục tiêu xoá đói giảm nghèo, nổi bật nhất là tỉnh Bình Dương hiện nay đã không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn thu nhập đơn chiều quốc gia. Tuy nhiên việc đánh giá đơn chiều này chưa thực sự phản ánh hoàn toàn nhu cầu của người nghèo dẫn đến khả năng giảm nghèo chưa bền vững. Bài viết này đánh giá tình trạng nghèo của tỉnh Bình Dương theo phương pháp tiếp cận đa chiều.

  pdf9p kethamoi1 20-11-2019 81 3   Download

 • Hiện nay vấn đề an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu hết sức to lớn về kinh tế, thực hiện an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) đã đạt được những thành quả quan trọng.

  pdf7p viartemis2711 22-10-2019 62 5   Download

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chế của việc nâng cao mức sống dân cư trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam từ năm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới.

  pdf9p xylitolstrawberry 21-10-2019 61 2   Download

 • Đói nghèo là một trong những rào cản lớn làm giảm khả năng phát triển con người, cộng đồng cũng như mỗi quốc gia. Người nghèo thường không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội như việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thông tin,v.v… và điều đó khiến cho họ ít có cơ hội thoát nghèo. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về xóa đói, giảm nghèo, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao như là điểm sáng về giảm nghèo. Từ năm 2016-2020, Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới hướng tới giảm nghèo bền vững, tiếp cận đa chiều theo xu hướng chung của các nước trên thế giới.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 74 3   Download

 • Trong những năm qua, huyện Lục Ngạn – một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, một số xã giàu lên nhờ phát triển các mô hình kinh tế vườn rừng, vườn đồi, đặc biệt là trồng cây vải thiểu – một sản phẩm trở thành thương hiệu cả nước biết tới.

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 87 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thành tựu xóa đói giảm nghèo
p_strCode=thanhtuuxoadoigiamngheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2