intTypePromotion=3
ADSENSE

Thiết kế bài giảng sinh học 10

Xem 1-20 trên 433 kết quả Thiết kế bài giảng sinh học 10
 • Thiết kế bài giảng Sinh học 10 nâng cao có kết cấu nội dung gồm 2 phần. Trong đó phần 2 có nội dung giới thiệu vê sinh học tế bào, phần 3 trình bày về sinh học vi sinh vật. Tài liệu sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc nắm bắt nội dung cũng như biên soạn bài giảng.

  pdf244p 326159487 23-05-2012 347 111   Download

 • Có nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học 10, cuốn sách Thiết kế bài giảng sinh học 10 nâng cao: Tập 1 do Trần Khánh Phương biên soạn có mở rộng và bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài học bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy cô tham khảo.

  pdf150p 326159487 23-05-2012 367 95   Download

 • Để hỗ trợ cho việc dạy – học môn Sinh học 10 theo ch−ơng trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2006 – 2007, chúng tôi viết cuốn Thiết kế bài giảng Sinh học 10. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Sinh học 10 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Về Nội dung : Sách bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học10 theo các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng vận dụng tùy theo đối tượng học sinh.....

  pdf246p ktct_1669 03-05-2012 196 90   Download

 • Tài liệu " Thiết kế bài giảng sinh học 10 " dùng cho các giáo viên đang dạy các trường tiểu học tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tùy theo đối tượng và mục đích dạy...

  pdf15p artemis02 18-08-2011 197 69   Download

 • Tài liệu " Thiết kế bài giảng sinh học 10 " dùng cho các giáo viên đang dạy các trường trung học cơ sở tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tùy theo đối tượng và mục...

  pdf25p artemis04 06-09-2011 228 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh hoc 10 nâng cao tập 1 part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis02 18-08-2011 164 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 10 part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p artemis04 06-09-2011 142 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh hoc 10 nâng cao tập 1 part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis02 18-08-2011 111 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 10 part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p artemis04 06-09-2011 119 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 10 part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p artemis04 06-09-2011 107 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 10 part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p artemis04 06-09-2011 103 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh hoc 10 nâng cao tập 1 part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis02 18-08-2011 122 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh hoc 10 nâng cao tập 2 part 1', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p artemis02 18-08-2011 86 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh hoc 10 nâng cao tập 1 part 7', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis02 18-08-2011 95 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 10 part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p artemis04 06-09-2011 89 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh hoc 10 nâng cao tập 1 part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis02 18-08-2011 94 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 10 part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p artemis04 06-09-2011 102 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh hoc 10 nâng cao tập 1 part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis02 18-08-2011 114 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 10 part 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p artemis04 06-09-2011 102 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh hoc 10 nâng cao tập 1 part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis02 18-08-2011 86 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế bài giảng sinh học 10
p_strCode=thietkebaigiangsinhhoc10

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản