intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuật ngữ kinh tế

Xem 1-20 trên 1410 kết quả Thuật ngữ kinh tế
 • Nghiên cứu nhằm mục đích khảo sát chủ đề này một cách chi tiết. “Nhận thức và thái độ của SV đối với phương pháp sư phạm dựa trên thể loại được phát triển trong các bài viết thuyết phục của SV đại học Việt Nam là gì?” là chủ đề nghiên cứu mà nhà nghiên cứu mong muốn thực nghiệm này hướng tới. Một bảng câu hỏi thang đo Likert 4 điểm và một cuộc phỏng vấn đã được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 34 SV năm thứ 3 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tham gia nghiên cứu.

  pdf8p viwalton 02-07-2024 3 1   Download

 • Phần 2 cuốn "Từ điển Toán học Anh -Việt và Việt-Anh" gồm có 18000 thuật ngữ phần Việt - Anh thuộc các lĩnh vực, các ngành và bộ môn toán học cơ bản, toán học ứng dụng, máy tính, tin học và một số ngành có liên quan như giải tích, giải tích hàm, hàm số phức, hàm số thực, phương trình vi phân, phương trình toán lý, đại số cao cấp, đại số tuyến tính, logic toán, xác suất thống kê, lý thuyết số, lý thuyết trò chơi, cơ học, cơ sở hình học, hình học xạ ảnh, hình học vi phân, toán kinh tế, điều khiển học, phương pháp tính, phương pháp lập trình máy tính, thống kê và một số ngành kỹ thuật.

  pdf341p zizaybay1103 05-06-2024 5 2   Download

 • Trong ngành vận tải đường biển, nghiệp vụ thuê mướn tàu biển, thực hiện các hợp đồng vận tải và giao nhận ngoại thương là một loại hoạt động kinh tế có đặc điểm và tính chuyên sâu riêng biệt, liên quan mật thiết đến hiệu quả kinh doanh của chủ tàu và cả người thuê tàu là thương nhân xuất nhập khẩu. Xuất phát từ nhận thức ấy, Cuốn "thuật ngữ thuê tàu và hàng hải" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của những người có lợi ích liên quan đến loại hình hoạt động kinh tế này. Phần 1 gồm các thuật ngữ từ chữ A đến chữ H. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p vibloomberg 06-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết trình bày mô tả mức độ trầm cảm, lo âu, stress của sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và xác định một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 420 SV thuộc 5 ngành Y - Dược, Kinh tế, Du lịch, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023.

  pdf6p vicarlos 16-05-2024 3 1   Download

 • Phát triển nguồn nhân lực số là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người”.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 8 3   Download

 • Bài nghiên cứu giới thiệu phương pháp dạy học theo dự án bên cạnh những phương pháp giảng dạy truyền thống được sử dụng trong việc giảng dạy môn Giao thoa văn hóa cho sinh viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

  pdf9p gaupanda024 04-04-2024 4 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu về nhận thức của sinh viên về đọc mở rộng trong việc cải thiện kỹ năng đọc. Tác giả sử dựng bảng câu hỏi, thảo luận và phỏng vấn bán cấu trúc đối với sinh viên không chuyên ngoại ngữ tiếng Anh năm thứ 2, trường Đại học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp để thu thập số liệu. Kết quả cho thấy, đa số sinh viên đều có thái độ tích cực và nhận thấy sự tiến bộ về kỹ năng đọc tiếng Anh khi tham gia đọc mở rộng.

  pdf9p gaupanda019 21-03-2024 5 2   Download

 • Kinh tế ban đêm chiếm tỉ trọng lớn trong nhiều nền kinh tế trên thế giới. Tại Việt Nam, thuật ngữ "kinh tế ban đêm" mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Nền kinh tế ban đêm tồn tại gắn liền với sự phát triển của nhiều ngành kinh doanh, đặc biệt là ngành du lịch và giải trí. Trong bài viết "Phát triển kinh tế ban đêm tại Việt Nam" tác giả nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nền kinh tế ban đêm trên thế giới và liên hệ với Việt Nam. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế ban đêm tại Việt Nam.

  pdf7p cotieubac1004 14-03-2024 10 3   Download

 • Phần 2 cuốn "3450 thuật ngữ pháp lý phổ thông" sẽ cung cấp cho bạn đọc những thuật ngữ chủ yếu trong pháp luật về kinh tế - thương mại - tài chính; thuật ngữ pháp lý chủ yếu trong lĩnh vực hành chính, quản lý nhà nước và quan hệ quốc tế; thuật ngữ về lĩnh vực lao động; thuật ngữ pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật khác. Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf373p longtimenosee05 13-03-2024 7 2   Download

 • Từ cuối thế kỷ XX, thuật ngữ phát triển xã hội trở thành phổ biến trong lý luận và thực tiễn phát triển của thế giới. Đến nay, phát triển xã hội (social development) đã trở thành một phạm trù đồng đẳng với các phạm trù có liên quan mật thiết như: phát triển kinh tế (economic development); phát triển văn hóa (cultural development); phát triển con người (human development); phát triển bền vững (sustanaible development)...

  pdf7p gaupanda017 08-03-2024 8 4   Download

 • Giáo trình Y học cổ truyền-phục hồi chức năng (Ngành: Điều dưỡng - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Học thuyết âm dương ngũ hành và ứng dụng trong y học cổ truyền; Nguyên nhân gây bệnh; Tạng phủ và các chứng bệnh tạng phủ; Phương pháp chẩn đoán và chữa bệnh theo y học cổ truyền; Hệ kinh lạc và một số huyệt thường dùng; Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt; Luyện tập dưỡng sinh; Các phương pháp dân gian chữa cảm mạo;...

  pdf228p boghoado08 05-02-2024 8 2   Download

 • Bài viết Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trình bày tầm quan trọng của khoa học, kỹ thuật đối với phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta; Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật; Hợp tác quốc tế, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật của các nước tiên tiến trên thế giới.

  pdf3p vigeorge 06-12-2023 7 4   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022 bao gồm số liệu chính thức năm 2018, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ năm 2022. Các số liệu được thu thập, xử lý, tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh vực năm 2022 và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê.

  pdf632p minhquan0791 02-11-2023 15 8   Download

 • Bài viết Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn trình bày khái quát về Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hiện nay.

  pdf9p vishekhar 25-10-2023 10 4   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Những chủ đề kinh tế học hiện đại (Issues in economics today)" gồm những nội dung chính sau: các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi suất và giá trị hiện tại; tổng cầu và tổng cung; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p vankhinh0210 15-10-2023 8 6   Download

 • Bài viết này tổng hợp nhiều quan điểm nhìn nhận, phân tích sự giống và khác nhau giữa các thuật ngữ kể trên. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xanh, từ đó đề xuất các giải pháp và các công cụ chính sách nhằm phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam.

  pdf4p vipierre 02-10-2023 12 6   Download

 • Bài viết "NEU-Chatbot: Chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân" hướng dẫn chi tiết các kỹ thuật để xây dựng một AI Chatbot và có thể được áp dụng cho hầu hết ngôn ngữ trên thế giới.

  pdf13p kimphuong1128 20-09-2023 8 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác giáo dục thể chất của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Các nội dung đánh giá gồm: chương trình môn học giáo dục thể chất; đội ngũ giảng viên; công trình thể thao; hoạt động thể thao ngoại khóa.

  pdf7p kimphuong1121 11-08-2023 6 3   Download

 • Cuốn sách Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại Việt - Anh gồm những mẫu câu Việt-Anh được dùng làm ví dụ minh họa cho cách dùng các từ ngữ và thuật ngữ chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, ngoại thương; kinh tế tài chính và kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf352p trankora04 02-08-2023 7 4   Download

 • Số liệu kinh tế-xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000-2020: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan tình hình kinh tế-xã hội khu vực ASEAN giai đoạn 2000-2020; giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf145p trankora06 12-07-2023 8 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2