intTypePromotion=4
ADSENSE

Thương hiệu ngân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 2202 kết quả Thương hiệu ngân hàng thương mại
 • Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại gồm 7 chương cần tìm hiểu sau đây: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại, kế toán và các thể thức thanh toán qua ngân hàng. Kế toán thanh toán liên hàng, kế toán thanh toán vốn trong hệ thống các ngân hàng, kế toán ngoại hối và thanh toán quốc tế, kế toán các nghiệp vụ tín dụng, kế toán phân tích và kế toán tổng hợp trong ngân hàng.

  pdf123p thanhpham11 06-03-2014 958 445   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu nhằm tìm hiểu những vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại và sự cần thiết phải phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Đưa ra định hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng này.

  pdf102p pink_12 26-05-2014 268 86   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược nguồn nhân lực trong các ngân hàng thương mại hậu gia nhập WTO trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược, chiến lược nguồn nhân lực để nêu lên vai trò của việc xây dựng và triển khai chiến lược nguồn nhân lực đối với ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng xây dựng và triển khai chiến lược nguồn nhân lực trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, nêu bật những tồn tại và nguyên nhân.

  pdf102p violet_12 23-05-2014 98 22   Download

 • Bài viết Ứng dụng phương pháp DEA trong đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật theo mô hình DEA vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

  pdf6p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 154 18   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 6.1 trình bày nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước bao gồm thanh toán giữa các khách hàng, thanh toán giữa các ngân hàng. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền.

  ppt64p hoa_dai91 24-06-2014 83 11   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương mở đầu giới thiệu môn học: Trang bị kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng Thương mại, giúp người học nắm và hiểu sâu các mặt hoạt động nghiệp vụ của NHTM.

  pdf7p dolalatien 27-11-2017 36 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 3: Phân tích và đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tieu_vu11 17-06-2018 27 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam trình bày tổng quan về thương hiệu và định giá thương hiệu, cơ sở lý thuyết về định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại, hiện trạng hệ thống pháp lý về định giá thương hiệu và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, xây dựng mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 99 43   Download

 • Luận án bao gồm 4 chương: Chương 1 Lý luận chung về quản lý thương hiệu ngân hàng thương mại, Chương 2 Thực trạng quản lý thương hiệu tại các NHTM Việt Nam và Vietcombank, Chương 3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thương hiệu Vietcombank, Chương 4 Giải pháp tăng cường quản lý thương hiệu Vietcombank.

  pdf209p change08 30-06-2016 90 28   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm xác định các thành phần Tài sản thương hiệu của NHTM dựa trên CBBE và tỷ trọng của các thành phần. Từ đó đo lường Chỉ số vai trò thương hiệu trong mô hình định giá thương hiệu NHTM; Đo lường hệ số Beta thị trường của NHTM có điều chỉnh đòn bẩy và Chỉ số sức mạnh thương hiệu của NHTM.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 19 3   Download

 • Giáo trình Kế toán Ngân Hàng: Chương 2 có nội dung chính trình bày về báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại. Nội dung chương này sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp lập báo cáo tài chính và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. Đồng thời giúp hiểu được mục tiêu của quá trình kế toán tài chính trong ngân hàng, khái quát toàn bộ công tác kế toán trong ngân hàng, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p truclyvl 05-01-2010 1601 1178   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Thực trạng và giải pháp hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng nói chung và đối với ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, phân tích đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý rủi ro kinh doanh ngân hàng của một số ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf112p pink_12 26-05-2014 397 109   Download

 • Bài báo cáo này chính là kết quả của xuyên suốt quá trình làm việc, lắng nghe, quan sát và tìm hiểu của tôi trong suốt 7 tuần thực tập tại vị trí Chuyên viên tư vấn của ngân hàng Sacombank Chi nhánh An Giang - Phòng giao dịch Long Xuyên. Đây không chỉ là một trải nghiệm thực tế bổ ích, mà còn là cơ hội để từ đó có thể vận dụng những kiến thức được học tại trường.

  pdf38p one_12 21-01-2014 652 92   Download

 • Qua hai tháng thực tập tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Mặc dù công việc được giao không nhiều nhưng tôi đã có cơ hội quan sát cách làm việc của các anh chị để phần nào hiểu rõ hơn môi trường làm việc, điều đó cũng giúp tôi cảm thấy tự tin hơn về công việc trong tương lai của mình.

  pdf33p ten_12 06-02-2014 150 39   Download

 • Luận án Tiến sĩ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế trình bày những vấn đề cơ bản về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng thương mại; thực trạng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế giai đoạn 2002-2008; giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 110 33   Download

 • Trong cuộc đổi mới đất nước hiện nay diễn ra sôi động quá trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay ngoài đóng góp của các ngành sản xuất hàng hoá thì ngân hàng càng thể hiện vai trò vô cùng quan trọng của mình. Nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động và dịch vụ của các Ngân hàng Thương mại càng đi sâu vào từng ngõ ngách của nền kinh tế và đời sống người dân....

  doc45p maithotnot72 16-12-2012 65 25   Download

 • Tiểu luận: Giải pháp phát triển thương hiệu NHTMCP Phương Đông nhằm trình bày các nội dung chính: cơ sở lý luận về thương hiệu, marketing, thực trạng hoạt động và thương hiệu ngân hàng TMCP Phương Đông trong thời gian qua, các giải pháp và kiến nghị phát triển thương hiệu OCB thông qua chiến lược marketing.

  pdf38p orange_12 04-06-2014 111 25   Download

 • Luận văn này phân tích một cách rõ ràng, chi tiết tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn từ năm 2010 đến năm 2012, từ đó thấy được điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. Đồng thời khóa luận cũng nghiên cứu và đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn.

  pdf64p hihihaha7 03-01-2017 44 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Từ hệ thống một số vấn đề lý luận về hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội.

  pdf8p praishy 07-03-2019 28 5   Download

 • CHƯƠNG 1 TÌM HIỂU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. TÌM HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. Khái niệm 2. Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán 3. Mô tả các khoản mục trên bảng Cân Đối Kế Toán II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG 1. Khái niệm 2. Giải thích các chỉ tiêu trên bảng báo cáo thu nhập III. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG 1. Tài sản sinh lời (TSSL) 2. Tài sản rủi ro (TSRR) 3. Kỳ hạn của chứng khoán đầu tư 4. Giá thị trường so với giá sổ...

  pdf12p misadu 08-07-2010 1245 609   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thương hiệu ngân hàng thương mại
p_strCode=thuonghieunganhangthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2