intTypePromotion=1
ADSENSE

Tích phân bất định

Xem 1-20 trên 2367 kết quả Tích phân bất định
 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh" là nghiên cứu tổng quan về thông tin kế toán và việc công bố thông tin kế toán trên TTCK; xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin kế toán của các CTNY ngành bất động sản; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện việc công bố thông tin kế toán trên TTCK Việt Nam.

  pdf113p unforgottennight05 19-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Phân tích tính bất định trong dự đoán lắc ngang của tàu DTMB bằng phương pháp số mô phỏng chuyển động lắc ngang của tàu DTMB 5512 bằng phương pháp số sử dụng phần mềm Star-CCM+ và phân tích tính bất định của kết quả thu được thông qua tính toán hệ số cản lắc ngang.

  pdf6p vilexus 28-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) theo luật đầu tư – những vấn đề lý luận và thực tiễn phân tích các khía cạnh pháp lý của Hợp đồng BCC ở Việt Nam theo quy định tại Luật đầu tư, quá trình áp dụng thực hiện Hợp đồng này, những điểm thuận lợi cũng như những bất cập còn tồn tại trong quy định của pháp luật để từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật điều chỉnh Hợp đồng BCC theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

  pdf8p vikoenigsegg 26-09-2022 6 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán trong bối cảnh vận dụng chế độ kế toán mới tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán" nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận về công tác kế toán trong các trường đại học công lập; phân tích thực trạng công tác kế toán trong bối cảnh vận dụng chế độ kế toán mới tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán. Trên cơ sở đó xác định những khó khăn, bất cập khi áp dụng chế độ kế toán mới.

  pdf129p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Khóa luận "Áp dụng hình phạt đối với tội cướp tài sản – Thực tiễn tại Hải Phòng" đi vào nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng hình phạt đối với tội cướp tài sản tại địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2018-2021. Các quy định về áp dụng hình phạt đối với tội cướp tài sản quy định trong Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017. Từ đó đi vào phân tích, đánh giá tổng hợp nhằm chỉ ra các bất cập, tồn tại, nguyên nhân, để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

  pdf60p vuhuyennhi 06-09-2022 5 3   Download

 • Khóa luận "Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo Bộ luật dân sự 2015" nhằm phân tích, làm rõ hơn quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo. Việc nghiên cứu đó dựa trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng, thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về giao dịch dân sự được xác lập bởi sự giả tạo. Từ đó, mong muốn tìm ra những hạn chế, bất cập để đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hơn về vấn đề này.

  pdf59p vuhuyennhi 06-09-2022 8 2   Download

 • Luận văn "Quan hệ giữa tỉnh Savannakhet và Salavan của CHDCND Lào với tỉnh Quảng Trị (1989-2014)" tập trung phân tích cơ sở mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh Savannakhet, Salavan với tỉnh Quảng Trị, đồng thời làm nổi bật những nội dung quan trọng nhất, những khía cạnh sâu sắc nhất của quá trình hợp tác giữa hai bên từ năm 1989 đến năm 2014; trên cơ sở những thành tựu và hạn chế của quan hệ hợp tác giữa ba tỉnh, luận văn rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm góp phần tăng cường quan hệ giữa ba tỉnh cũng như hai nước trong các giai đoạn tiếp theo.

  pdf135p unforgottennight02 20-08-2022 4 1   Download

 • Tài liệu “Luận giải Bát trạch minh cảnh” chủ yếu dựa vào niên mệnh, Tam nguyên của con người để phán đoán phương vị trạch cát tương ứng với người người đó và phương cát lợi của các sự vật cụ thể như giường, bếp… từ đó thấu đạt việc quan sát, phân tích dương trạch. Để giúp những người yêu thích và mới tìm hiểu phong thuỷ có thể dễ dàng hiểu được cuốn sách này, trên cơ sở tiến hành hiệu đính cẩn thận nguyên văn của “Luận giải Bát trạch minh cảnh”.

  pdf131p viarrinera 04-08-2022 5 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô (Zea mays) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam" là phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường sinh thái tại xã Cẩm Thanh đối với nhu cầu sinh thái của cây ngô, qua đó chứng tỏ sự bất lợi trong điều kiện đất bị nhiễm mặn; so sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô được canh tác theo phương pháp truyền thống địa phương và theo phương pháp bổ sung chế độ dinh dưỡng khoáng nhằm tăng cường khả năng chịu mặn.

  pdf79p unforgottennight02 20-08-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Giá trị văn hóa nghệ thuật đình làng Hoàng Xá (xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)" đã giới thiệu đình làng Hoàng Xá trong không gian văn hóa xứ Đoài, đời thời đề tài cũng phân tích giá trị kiến trúc điêu khắc và lễ hội đình làng Hoàng Xá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf202p unforgottennight01 11-08-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật với mục tiêu giúp các bạn có thể viết được các phương trình cân bằng cho một hệ lực phẳng bất kỳ; Trình bày được phương pháp vẽ biểu đồ nội lực cho thanh có các dạng chịu lực khác nhau; Trình bày được cách phân tích lực, xác định mặt cắt nguy hiểm và tính toán độ bền cho một số kết cấu đơn giản. . Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p canhdongco25 02-08-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Hóa phân tích đại cương này được tích hợp từ môn hóa đại cương và hóa phân tích giúp người học tiếp thu những kiến thức tối thiểu cần có về hóa phân tích, có cách nhìn khái quát về các loại liên kết hóa học, dung dịch chất điện ly, dung dịch keo, pH dung dịch,các phương pháp phân tích định tính và định lượng, đồng thời nắm bắt được những phản ứng đặc trưng và dấu hiệu nhận biết các cation, các anion, các phương pháp chuẩn độ (axit-bazơ, oxi hóa khử, kết tủa).

  pdf75p canhdongco25 02-08-2022 5 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch" trình bày các nội dung: Những khái niệm cơ bản về mạch điện, những định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện, một số mạch đơn giản dưới tác động điều hòa và một chiều, các mô hình cơ bản của mạch tuyến tính, bất biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf134p bakerboys09 01-08-2022 7 2   Download

 • Đề tài "Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá biến động diện tích rừng tại xã Bản Qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai" góp phần khẳng định hơn nữa tính ưu việt của phương pháp làm bản đồ hiện đại so với phương pháp truyền thống, mà trước hết là việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác thông tin bản đồ nói chung và bản đồ hiện trạng rừng nói riêng.

  pdf139p bakerboys08 15-07-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp nông nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: hàm số - giới hạn và tính liên tục của hàm số; phép tính vi phân hàm một biến; phép tính tích phân của hàm một biến; phép tính vi phân hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo, nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf60p namkimcham25 19-07-2022 9 2   Download

 • Bài viết Một số bất cập trong quản lý nhà nước về đào tạo và sát hạch lái xe ô tô phân tích và thảo luận về một số bất cập trong quản lý nhà nước về đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô tại nước ta, bao gồm các quy định về chương trình đào tạo, thiết bị, phương tiện phục vụ đào tạo, giáo trình, tổ chức đào tạo, giáo viên và sát hạch lý thuyết, thực hành.

  pdf11p vichristinelagarde 11-07-2022 3 0   Download

 • Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan hoạch định nguồn nhân lực; hệ thống thông tin nguồn nhân lực; phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực;...

  pdf212p ryomaechizen 01-07-2022 22 2   Download

 • Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lực; xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; xây dựng chính sách nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực;...

  pdf224p ryomaechizen 01-07-2022 13 2   Download

 • Giáo trình "Toán cao cấp" được biên soạn dành cho sinh viên học các hệ Kinh tế. Giáo trình được chia thành 10 chương, phần 2 này gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: hàm hai biến; phép tính tích phân; phương trình vi phân; phương trình sai phân; phương trình tuyến tính thuần nhất cập k hệ số hằng; một vài ứng dụng của phương trình sai phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf149p ryomaechizen 01-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Một số bất định về kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tập trung phân tích một số bất định chủ yếu về kỹ thuật thường gặp liên quan đến việc lựa chọn các tham số đầu vào trong thiết kế cơ sở.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tích phân bất định
p_strCode=tichphanbatdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2