intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiến trình ra quyết định

Xem 1-20 trên 692 kết quả Tiến trình ra quyết định
 • Bài viết Đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong tiến trình ra quyết định các dự án thủy điện tỉnh Đắk Lắk trình bày mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong tiến trình ra quyết định các dự án thủy điện với trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk (thủy điện Srepok 3, 4 và 4A). Trước tiên, các số liệu thứ cấp và thông tin tham vấn từ người am hiểu được thu thập và phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p thienthandoremon 30-05-2018 41 0   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Ra quyết định nhằm giải thích vai trò của việc ra quyết định đối với nhà quản trị và nhân viên. Mô tả việc ra quyết định trong các điều kiện khác nhau: chắc chắn, rủi ro và không chắc chắn. Trình bày tiến trình ra quyết định. Mô tả các đặc điểm của việc ra các quyết định đổi mới và thường xuyên. Giải thích các đặc điểm của ba mô hình quyết định: quyết định hợp lý, hợp lý giới hạn và quyết định mang tính chính trị.

  pdf19p blue_12 09-05-2014 1178 143   Download

 • Ra quyết định là gì? Là lựa chọn một phương án thực hiện trong các phương án hiện có. Phải gắn liền với một hành động và kết quả trong tương lai. Một quyết định tốt phải gắn liền với hành động có kết quả tốt trong tương lai.

  ppt17p teo1961988 12-09-2011 251 60   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ cơ sở khoa học của quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư; đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở tỉnh Nam Định.

  pdf200p nguathienthan11 02-04-2021 14 2   Download

 • Luận án tìm hiểu thực trạng quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định; quan điểm và giải pháp hoàn thiện quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định.

  pdf27p nguathienthan11 02-04-2021 8 0   Download

 • he Meeting of Minds - Sự gặp gỡ của những tư duy Vào thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, Athens mang hình dáng nền dân chủ đầu tiên (dù còn nhiều hạn chết). Đến thế kỷ 17, Tín phái giáo hữu (Quakers) đã tự xây dựng riêng cho họ một quy trình ra quyết định với một cơ cấu hiệu quả, tính mở và sự tôn trọng lẫn nhau. Kể từ năm 1945, nước Mỹ có được nền hòa bình vĩnh viễn, điều này có được nhờ những con người tự do đồng ý ngồi lại làm việc với...

  pdf3p phuonghoangnho 21-04-2010 152 28   Download

 • Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 5: Ra quyết định" đã giải thích vai trò của việc ra quyết định đối với nhà quản trị và nhân viên, mô tả việc ra quyết định trong các điều kiện khác nhau - Chắc chắn, rủi ro và không chắc chắn, trình bày tiến trình ra quyết định, mô tả các đặc điểm của việc ra các quyết định đổi mới và thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf19p tsmttc_004 18-06-2015 85 10   Download

 • Ra quyết định là quá trình phân tích, lựa chọn giữa hai hay nhiều phương án hành động hoặc giải pháp cho một vấn đề đã xác định. Chương này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về ra quyết định trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p kexauxi4 01-10-2019 37 5   Download

 • Giai đoạn đầu tiên khi ra quyết định là phải nhận ra được rằng vấn đề đang tồn tại đòi hỏi một quyết định. Trước khi bạn bắt đầu quá trình ra quyết định, hãy chắc chắn là quyết định mà bạn sắp đưa ra thật sự là quyết định mà bạn phải làm. Nếu không là như vậy thì bạn hãy để mặc vấn đề. Bạn thường nghĩ rằng đã là một nhà quản trị thì mọi người rất rộng lượng chia sẽ các vấn đề cùng với bạn, và nếu có thể, họ sẽ cất dỡ gánh nặng...

  pdf13p xedapcam 07-05-2010 625 234   Download

 • Đề tài "Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý hành vi đến tiến trình ra quyết định của nhà đầu tư – Bằng chứng thử nghiệm tại thị trường Việt Nam" nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý hành vi cụ thể là quá tự tin, tâm lý bầy đàn, lệch lạc do tình huống điển hình và mâu thuẫn trong nhận thức tới tiến trình ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf67p khongxinhkhngodep 03-07-2014 548 128   Download

 • Phần 1 Tài liệu Hành vi người tiêu dùng giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng, ảnh hưởng của các nhân tố tâm lý cốt lõi, tiến trình ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf204p doinhugiobay_07 16-12-2015 645 89   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng kế toán quản trị_chương 7: thông tin thích hợp và tiến trình ra quyết định', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt18p vitconbuongbinh91 12-10-2011 256 57   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kỹ năng ra quyết định quản trị", cụ thể như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, quy trình ra quyết định, phong cách ra quyết định,...

  ppt72p thuyanlac321 22-06-2018 159 45   Download

 • Thông tin quản trị là tất cả những tin tức nảy sinh trong quá trình cũng như trong môi trường quản trị và cần thiết cho việc ra quyết định hoặc để giải quyết một vấn đề nào đó trong hoạt động quản trị ở một tổ chức nào đó. Mời các bạn tham khảo!

  ppt44p trentroicosao 10-03-2014 161 34   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quản trị học chương 5: Quyết định quản trị trình bày nội dung về khái niệm quyết định quản trị, phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định, tiến trình ra quyết định, phương pháp và nghệ thuật ra quyết định. Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

  ppt11p lamtran89 11-07-2014 117 20   Download

 • Nội dung trong bài giảng đề cập đến hành vi khách hàng. Mục tiêu của bài này nhằm giới thiệu mô hành hành vi tiêu dùng; xác định các biến số văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý tác động như thế nào đến hành vi người tiêu dùng; mô tả tiến trình ra quyết định mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p namthangtinhlang_00 28-10-2015 86 10   Download

 • Bài tiểu luận về quản trị học,phân tích tiến trình ra quyết định thông qua hình ảnh Xã trưởng - mẹ Đốp - thị Mầu - anh Nô. Đó là tiến trình nhận biết vấn đề, tìm kiếm thông tin, đánh giá phương án để đưa ra quyết định.

  pdf12p seven_12 10-03-2014 110 7   Download

 • Module A trình bày về công cụ ra quyết định. Những điểm chính trong chương này gồm có: Tiến trình làm quyết định trong vận hành, những nguyên tắc cơ bản của ra quyết định, bảng quyết định, cây quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt29p tangtuy18 12-07-2016 47 6   Download

 • Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tiến trình ra quyết định mua của người tiêu dùng", cụ thể như: Khái niệm nhận thức nhu cầu, các nhân tố kích thích nhu cầu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p thuyanlac321 22-06-2018 59 8   Download

 • Chương 5 giúp người học hiểu về "Quyết định quản trị". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm quyết định quản trị, phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định, tiến trình ra quyết định, phương pháp và nghệ thuật ra quyết định.

  ppt11p phongphong321 05-07-2018 23 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiến trình ra quyết định
p_strCode=tientrinhraquyetdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2