intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn xả thải

Xem 1-20 trên 181 kết quả Tiêu chuẩn xả thải
 • Vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước liên quan mật thiết với các biện pháp tổng hợp về chống ô nhiễm nguồn nước do nước thải công nghiệp dệt nhuộm gây ra. Một trong những biện pháp đó là phải xử lý nước thải trước khi chúng được hòa vào nguồn nước mặt tự nhiên. Đồ án được thực hiện nhằm mục đích đề xuất hệ thống xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm với lưu lượng là 1000 m3/ngày đạt tiêu chuẩn xả thải, hạn chế việc tác động đến môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p tsmttc_008 07-09-2015 112 40   Download

 • Tiêu chuẩn chung về việc áp dụng phân loại khu vực: a. Khu vực tinh khiết, khu vực a, khu vực b và khu vực đặc biệt được phân chia khu vực theo các mục và ghi chú tại điều 2 như sau: 1) Khu vực tinh khiết: Là khu vực được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên quy định và kiểm tra là khu vực gây ảnh hưởng đến nguồn nước thuộc khu vực nước được công nhận là phải bảo tồn nguồn nước thuộc bậc “rất tốt(I a)” theo tiêu chuẩn chất lượng nước và hệ sinh thái thủy...

  pdf6p nguyenvanquan037 04-01-2011 267 60   Download

 • Chương này trình bày một số vấn đề liên quan đến thuế và trợ cấp phát thải như: Kinh tế học cơ bản về thuế phát thải, thuế và tiêu chuẩn phát thải, mức thuế hiệu quả xã hội, thuế phát thải và hiệu quả chi phí, thuế phát thải và tiêu chuẩn, thuế phát thải và chất thải hỗn hợp không đồng nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf19p nomoney1 08-02-2017 62 8   Download

 • TCVN 6986:2001. Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo thải lượng. Trong tiêu chuẩn này, thước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh của các loại hình công nghiệp thải ra. Khoảng cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo...

  pdf4p dinhlan05012 04-06-2011 335 89   Download

 • Quá trình sản xuất cồn từ mật rỉ đường tạo ra một lượng lớn nước thải với tải lượng các chất ô nhiễm cao, điển hình là độ màu và COD, có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không được xử lý triệt để. Phần lớn các quy trình công nghệ hiện hữu xử lý loại nước thải này chủ yếu chỉ dựa trên phương pháp sinh học, do vậy chất lượng nước sau xử lý không đảm bảo tiêu chuẩn xả thải. Để hoàn thiện hơn quy trình công nghệ, việc bổ sung quá trình...

  pdf11p namson94 22-07-2012 229 61   Download

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 306:2004 quy định các thông số vi khí hậu trong vùng phục vụ của nhà ở và các công trình công cộng. Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu, ứng với các trạng thái hoạt động sinh lý bình thường của con người trong nhà ở và công trình công cộng, thể hiện bằng các chỉ số về chênh lệch nhiệt độ trong ngoài nhà, phương pháp kiểm tra, đo đạc (chế độ nhiệt ẩm, gió, bức xạ).

  pdf15p alibabava40tencuop 28-09-2009 150 43   Download

 • Luận án nghiên cứu để xây dựng được hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học kết hợp lọc màng đáp ứng tiêu chuẩn xả thải QCVN 01-79:2011/BNNPTNT loại B mà không sử dụng hóa chất trong quá trình xử lý, xác định được các điều kiện vận hành tối ưu cho hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học kết hợp lọc màng để vừa đáp ứng được các tiêu chuẩn xả thải đối với nguồn nước thải này vừa giảm thiểu tắc nghẽn màng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p lovivivi000 23-12-2016 100 25   Download

 • Đề tài đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su, qua đó áp dụng cải tạo, nâng cấp các hệ thống chưa đạt hiệu quả. Kết quả triển khai áp dụng thực tế tại Nhà máy sản xuất găng tay cao su - công ty TNHH SX-TM Nam Cường tỉnh Bình Dương cho thấy hệ thống mới cải tạo đã vận hành hiệu quả, nước thải sau xử lý không còn mùi hôi và đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 01:2008/BTNMT.

  pdf8p lalala05 30-11-2015 64 12   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng ISO-9000, thực trạng về trách nhiệm xã hội của Công ty tập đoàn Thái Tuấn theo tiêu chuẩn ISO-9000, giải pháp tăng cường trách nhiệm xã hội của công ty theo tiêu chuẩn ISO-9000,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc30p ngoctuan1962 30-05-2017 47 11   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6785:2006 quy định yêu cầu và phương pháp thử để kiểm tra khí thải ô tô trong phê duyệt kiểu, cụ thể như sau: Khí thải tại đuôi ống xả, khí thải từ cacte động cơ (sau đây gọi tắt là khí cacte), khí thải do bay hơi nhiên liệu, độ bền của các thiết bị chống ô nhiễm và hệ thống chẩn đoán trên xe (sau đây gọi tắt là hệ thống OBD) của các ô tô thuộc loại M và N (xem điều 3) lắp động cơ cháy cưỡng bức;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc115p thangnamvoiva28 01-11-2016 43 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8963:2011 mô tả quá trình phá mẫu chất thải rắn bằng axit nitric để sau đó xác định các thành phần vô cơ bằng quang phổ phát xạ plasma hoặc quang phổ hấp thụ nguyên tử. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p thangnamvoiva24 13-10-2016 51 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7469:2005 quy định các hướng dẫn và phương pháp cơ bản để đo hoạt độ phóng xạ của các vật liệu để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất khi chúng được coi là chất thải không phóng xạ từ các cơ sở hạt nhân khi vận hành hoặc tháo dỡ, để chỉ ra sự phù hợp với các tiêu chí đã được thiết lập đối với việc thải không hạn chế. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chất thải phóng xạ thông thường.

  doc18p thangnamvoiva13 17-08-2016 22 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6868:2001 về An toàn bức xạ - Quản lý chất thải phóng xạ - Phân loại chất thải phóng xạ qui định phân loại chất thải phóng xạ phục vụ cho việc quản lý chất thải phóng xạ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva28 01-11-2016 25 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9465:2012 - ASTM D 5839-96. Tiêu chuẩn về Chất thải rắn - phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia x. Mời các bạn tham khảo.

  doc7p peheo273 25-11-2015 39 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10179:2013 quy định các đặc tính của các ống và phụ tùng nối ống thoát nước bằng gang được sử dụng để lắp đặt: Các ống xả của đường ống nước thải và nước bẩn, các hệ thống ống nước mưa, và các hệ thống ống thông gió. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p thangnamvoiva18 05-09-2016 23 3   Download

 • Nội dung của luận văn tốt nghiệp tính toán thiết kế chi tiết trạm xử lý nước thải cho khu công nghiệp Kim Huy đạt tiêu chuẩn xả thải loại A (QCVN 24:2009/BTNMT) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận để bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

  pdf118p nguathienthan3 20-02-2020 61 3   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với ống polyetylen (PE), phụ tùng và hệ thống ống thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp, để vận chuyển/xả chất thải và nước thải sinh hoạt và công nghiệp, cũng như nước mặt. Hệ thống này bao gồm các hệ thống đường ống được chôn ngầm cũng như hệ thống đường ống đặt trong kết cấu tòa nhà. Trong trường hợp xả thải công nghiệp, phải xem xét khả năng chịu hóa chất và nhiệt độ, tuy nhiên việc này cần phải được thực hiện riêng.

  doc17p jiangcheng 08-06-2020 15 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam 7172:2002 về Sự phát thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng nitơ oxit - Phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin qui định phương pháp trắc quang dùng để xác định nồng độ khối lượng của nitơ oxit trong khí xả từ ống dẫn hoặc ống khói. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc14p thangnamvoiva28 01-11-2016 42 2   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với ống polypropylen (PP), phụ tùng và hệ thống ống thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp, để vận chuyển/xả chất thải và nước thải sinh hoạt và công nghiệp, cũng như nước mặt. Hệ thống này bao gồm các hệ thống đường ống được chôn ngầm cũng như hệ thống đường ống đặt trong kết cấu tòa nhà. Trong trường hợp xả thải công nghiệp, phải xem xét khả năng chịu hóa chất và nhiệt độ, tuy nhiên việc này cần phải được thực hiện riêng.

  doc18p jiangcheng 08-06-2020 19 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9458:2012 - ASTM D4503-08. Tiêu chuẩn về Chất thải rắn - phương pháp hòa tan bằng lithi metaborat nóng chảy. Tiêu chuẩn này mô tả quá trình sấy, tro hóa, và hòa tan chất thải rắn sử dụng lithi metaborat (LiBO2) nóng chảy để xác định tiếp theo các thành phần vô cơ bằng phổ phát xạ plasma agon hoặc phổ hấp thụ nguyên tử.

  doc5p peheo273 25-11-2015 37 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn xả thải
p_strCode=tieuchuanxathai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2