intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín dụng Việt Nam

Xem 1-20 trên 12080 kết quả Tín dụng Việt Nam
 • Bài viết Tác động của các nhân tố vi mô đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu rằng biến động tiền gửi phụ thuộc vào các yếu tố của ngân hàng gồm vốn, chất lượng tín dụng, lợi nhuận, thanh khoản và quy mô tài sản.

  pdf2p viabigailjohnson 10-06-2022 4 0   Download

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung trình bày một số khái niệm cơ bản về tin học, các hệ thống số và các phép toán dùng trong máy tính, biểu diễn và mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 3 0   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p runordie4 27-06-2022 4 0   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 2 0   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL, lợi ích của hệ cơ sở dữ liệu, các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 2 0   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p runordie4 27-06-2022 3 0   Download

 • Bài viết đề cập đến kinh nghiệm quốc tế trong việc công nhận chuyển đổi tín chỉ hoặc sử dụng kết quả học tập trước đây của người học giữa giáo dục đào tạo nghề và giáo dục đại học, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam.

  pdf6p visherylsandber 28-06-2022 1 0   Download

 • Học tiếng Anh thực sự có thể giúp thăng tiến trong sự nghiệp và nó cũng giúp tăng độ tin cậy trong hồ sơ xin việc của bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trung bình một người sử dụng nhiều ngôn ngữ trong công việc có thể kiếm được nhiều hơn 8% so với bình thường. Anh ngữ thực dụng (Cấp I) trình bày các nội dung chính sau: Ngữ vựng (ghi chú, phiên âm và nghĩa Việt); Văn phạm, cú pháp; Dịch Anh-Việt; Hướng dẫn làm bài tập; Luyện dịch Việt-Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf194p visusanwojcicki 23-06-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu khả năng vượt qua căng thẳng thanh khoản và tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam" đánh giá khả năng chịu đựng cú sốc rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng của một số NHTM trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và dựa trên kết quả nghiên cứu để đề xuất những giải pháp duy trì khả năng thanh khoản và vượt qua các cú số tín dụng cho các NHTM, cũng như hệ thống ngân hàng Việt Nam.

  pdf43p bakerboys05 23-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Giám sát các quỹ tín dụng nhân dân tham gia bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội" là trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng hoạt động giám sát của Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Hà Nội đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, luận văn đề xuất những giải pháp có căn cứ khoa học nhằm hoàn thiện hoạt động giám sát này.

  pdf105p dongcoxanh25 27-06-2022 0 0   Download

 • Trong các giải pháp về tài chính, “tín dụng xanh” được xem là giải pháp có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó góp phần hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Thực tế hiện nay, chính sách cũng như việc áp dụng tín dụng xanh tại các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam còn nhiều hạn chế. Trong nội dung bài viết "Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp", tác giả nghiên cứu thực trạng cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Liên kết bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) giữa trường Đại học, Cao đẳng (ĐH, CĐ) và Doanh nghiệp (DN) trong Cách mạng 4.0 là nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích của các bên. Trong đó, các doanh nghiệp là những nhà cung cấp thông tin để các cơ sở đào tạo nắm được nhu cầu của thị trường lao động và hoạt động của các trường ĐH, CĐ luôn hướng tới nhu cầu của các DN. Liên kết bảo hộ SHTT giữa trường ĐH, CĐ và các DN ở Việt Nam vừa mang tính tất yếu, vừa mang tính khả thi cao trong việc đáp ứng nhu cầu lao động trong doanh nghiệp.

  pdf7p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng thuật toán SVM và KNN trong xây dựng mô hình phân loại trái dừa có sáp và không sáp tại Việt Nam trình bày phương pháp và kết quả phân loại trái dừa sáp và không sáp tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Mô hình thực nghiệm được xây dựng để lấy mẫu và xử lý tín hiệu sóng âm thu được từ việc tác động cơ học vào trái dừa thông qua nhiều phương pháp tác động khác nhau.

  pdf6p vianapatricia 22-06-2022 5 0   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu "Thanh tra tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang" là nhằm đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện thanh tra TCTD tại NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, trên cơ sở phân tích, làm rõ và đánh giá thực trạng công tác này.

  pdf93p dongcoxanh25 27-06-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu nhằm đề xuất một số giải pháp cho các ngân hàng thương mại cổ phần và kiến nghị với Cơ quan nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

  pdf106p dongcoxanh25 27-06-2022 1 0   Download

 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là Ngân hàng chính sách được Chính phủ thành lập với mục đích cấp tín dụng nhà nước cho một số lĩnh vực trọng điểm mà Nhà nước cần phát triển. Tuy nhiên, hoạt động cấp tín dụng của VDB còn tồn tại một số hạn chế, gây ra tỷ lệ nợ xấu cao, thâm hụt vốn chủ sở hữu lớn. Trong nội dung bài viết "Nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng phát triển Việt Nam", tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động của VDB, kinh nghiệm hoạt động của một số Ngân hàng Phát triển trên Thế giới, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho VDB.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam được biểu diễn nghệ thuật. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung và thời gian biểu diễn.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 5 0   Download

 • Mẫu Đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn được sử dụng dành cho các bạn học sinh lập ra gửi lên phòng Tổng phụ trách nhà trường để xin vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nội dung mẫu đơn cần trình bày rõ các thông tin của người làm đơn như: ngày tháng năm sinh, lớp học, quê quán, dân tộc.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Trong bối cảnh ngày càng có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận, nghiên cứu về di sản văn hóa trở thành chủ đề hấp dẫn với những kết quả rất đáng ghi nhận. Cuốn sách Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam trong xã hội đương đại ra đời với mong muốn đóng góp thêm vào dòng chảy nghiên cứu vốn đang rất sôi nổi về chủ để này. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf189p bakerboys06 08-06-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tín dụng Việt Nam
p_strCode=tindungvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2