intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về tổ chức sự kiện

Xem 1-20 trên 183 kết quả Tổng quan về tổ chức sự kiện
 • Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về phân tích kinh tế doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của phân tích kinh tế doanh nghiệp; các phương pháp phân tích và hệ thống thông tin sử dụng trong phân tích; các loại hình và tổ chức công tác phân tích kinh tế doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hidetoshidekisugi 16-06-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: mô tả được khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch và khách sạn; phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác; trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch; nêu được các loại khách sạn theo tiêu chí phân loại khách sạn; trình bày được ví dụ về sự khác biệt giữa các khách sạn thuộc hạng khác nhau;...

  pdf88p charaznable 06-06-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Tổ chức sự kiện được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học các kỹ năng nghề nghiệp về tổ chức sự kiện trong giai đoạn hiện nay. Phần 1 của bài giảng gồm 4 chương trình bày: tổng quan về hoạt động tổ chức sự kiện; hình thành chủ đề, lập chương trình và dự toán ngân sách sự kiện; lập kế hoạch tổ chức sự kiện; chuẩn bị tổ chức sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p andromedashun 26-05-2022 33 4   Download

 • Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán và trung tâm giao dịch chứng khoán, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf72p bakerboys04 16-05-2022 13 2   Download

 • Việc nghiên cứu luận văn nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân, điều kiện hình thành, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, xu hướng áp dụng hình phạt tử hình của các nước trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đối với các tội phạm có tính chất kinh tế và chức vụ. Qua đó, đưa ra, phân tích tổng thể những cơ sở có tính thuyết phục nhằm "loại bỏ hình phạt tử hình trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về chức vụ".

  pdf110p badbuddy06 04-03-2022 4 0   Download

 • "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng quan biên tập website; quy trình phát triển website; các nguyên tắc trong thiết kế đảm bảo khả năng sử dụng; tổ chức thông tin website; cấu trúc trang web; các chức năng duyệt web;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p chenlinong_0310 23-02-2022 5 1   Download

 • "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về quy trình phát triển website; các nguyên tắc trong thiết kế đảm bảo khả năng sử dụng website; tổ chức thông tin website; các yếu tố then chốt tổ chức thông tin trên web; cấu trúc trang web; các chức năng duyệt web;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p chenlinong_0310 23-02-2022 13 1   Download

 • "Bài giảng Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng quan về đa phương tiện; định nghĩa về đa phương tiện; lịch sử phát triển của đa phương tiện; phân phối và trình chiếu sản phẩm đa phương tiện; mô hình tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện; quy trình chung sản xuất sản phẩm đa phương tiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p chenlinong_0310 23-02-2022 20 5   Download

 • Giáo trình Quản trị học cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị học; Lịch sử phát triển và các lý tuyết quản trị; Môi trường quản trị; Thông tin quản trị; Quyết định quản trị; Hoạch định quản trị; Tổ chức trong quản trị học; Vai trò lãnh đạo trong quản trị học; Kiểm tra trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf206p caphesuadathemot 28-02-2022 18 7   Download

 • Bài giảng Quản trị học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về về quản trị học; sự phát triển của các tư tưởng quản trị; hoạch định và ra quyết định; cơ cấu tổ chức; lãnh đạo; kiểm tra;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây.

  pdf66p caphesuadathemot 28-02-2022 21 4   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 Tổng quan về Kiến trúc máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm và định nghĩa cơ bản; Nguyên lý họat động; Nội dung môn học; Phân lọai máy tính; Lịch sử phát triển máy tính; Tổ chức tổng quát máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt60p cuchoami2510 18-02-2022 9 1   Download

 • Luận văn hướng tới mục đích nghiên cứu tổng quan hoạt động đưa NLĐ Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng của DN dịch vụ, qua đó phân tích thực trạng ban hành và thực thi pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động này để tìm ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới, nêu lên sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả pháp luật về đưa NLĐ Việt Nam ra nước ngoài làm việc, từ đó, luận văn đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, tăng cường sự hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động này.

  pdf114p badbuddy04 11-02-2022 10 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan về quy hoạch sử dụng đất; nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin quy hoạch và tham vấn ý kiến của đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất; thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch trên nền tảng công nghệ phần mềm mã nguồn mở; thử nghiệm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nhằm thu thập ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp về các thông tin QH, KHSDĐ tại quận Nam Từ Liêm;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p guitaracoustic07 01-01-2022 7 1   Download

 • Bài nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm của các tổ chức TCVM đã chuyển đổi thông qua khảo sát, lấy ý kiến của các đối tượng liên quan, kết hợp phỏng vấn chuyên sâu đối với lãnh đạo và phỏng vấn nhóm đối với các nhân viên đã làm việc tại tổ chức với 3 tổ chức TCVM giúp hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuyển đổi của các tổ chức TCVM, phát hiện những hạn chế còn tồn tại.

  pdf8p vimichaeldell 04-12-2021 19 3   Download

 • Bài giảng Tổ chức sự kiện gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động tổ chức sự kiện; Hình thành chủ đề, lập chương trình và dự toán ngân sách sự kiện; Lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Chuẩn bị tổ chức sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc39p thongksha123 30-11-2021 41 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu tổng quan, cơ sở lí luận về công tác chủ nhiệm lớp. Điều tra về thuận lợi, khó khăn trong công tác chủ nhiệm. Phân tích cấu trúc nội dung của công tác chủ nhiệm lớp. Xây dựng quy trình tổ chức chủ nhiệm lớp. Thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả của công tác chủ nhiệm lớp.

  doc31p caphesuadathemmuoi 11-11-2021 8 1   Download

 • Bài giảng An toàn hệ thống thông tin: Chương 1 Tổng quan về an toàn hệ thống thông tin cung cấp cho người học những kiến thức như: An toàn hệ thống thông tin; Mục tiêu an toàn toàn hệ thống thông tin; Các tấn công an toàn hệ thống thông tin; Các bước cơ bản an toàn hệ thống thông tin; Sự cần thiết của An toàn HTTT đối với cá nhân, tổ chức, và xã hội; Pháp luật về an toàn hệ thống thông tin.

  pdf16p caphesuadathemchanh 25-10-2021 17 0   Download

 • Thực tập công nhân cơ khí: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thực tập công nhân cơ khí; Tổ chức chỗ làm việc và kỹ thuật an toàn lao động; Giũa mặt phẳng; Cưa kim loại; Khoan kim loại-cắt ren trong bằng tarô; Sử dụng thiết bị dụng cụ hàn điện.

  pdf68p conbongungoc09 05-10-2021 17 1   Download

 • Mục tiêu của chương là trang bị cho người học những kiến thức tổng quan về quản trị; Giúp người học nắm được các khái niệm về quản trị và sự cần thiết của quản trị trong tổ chức; Hiểu rõ vai trò và ý nghĩa các chức năng quản trị; Mô tả các vai trò của nhà quản trị, các cấp quản trị và nhiệm vụ của từng cấp;...

  pdf38p trinhthuong666 25-09-2021 61 2   Download

 • Kết cấu của luận văn này được chia làm năm chương: Chương 1 - Trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu; Chương 2 - Trình bày cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Chương 3 - Trình bày phương pháp nghiên cứu; Chương 4 - Trình bày kết quả nghiên cứu; Chương 5 - Thảo luận kết quả và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p thewizardofoz 29-08-2021 10 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan về tổ chức sự kiện
p_strCode=tongquanvetochucsukien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2