intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của đạo đức kinh doanh

Xem 1-20 trên 91 kết quả Vai trò của đạo đức kinh doanh
 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Xây dựng đạo đức kinh doanh ở nước ta hiện nay nhằm làm rõ thực chất, những chuẩn mực cơ bản và vai trò của đạo đức kinh doanh; phân tích thực trạng xây dựng đạo đức kinh doanh, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và phát triển đạo đức kinh doanh ở nước ta hiện nay.

  doc152p minamikaede 15-10-2014 439 113   Download

 • Bài giảng Đạo đức kinh doanh & Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm đạo đức kinh doanh, vai trò của đạo đức kinh doanh, xây dựng chương trình giao ước đạo đức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

  pdf18p bad_12 03-07-2014 518 80   Download

 • Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp đã và đang trở thành một nhân tố có tác động tới mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, phong cách của người lãnh đạo và cách ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp.

  pdf0p darknguyen92 05-11-2013 517 80   Download

 • Tiểu luận môn Đạo đức kinh doanh bao gồm những nội dung về khái niệm đạo đức kinh doanh; sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào đạo đức kinh doanh của chính họ; thực trạng đạo đức kinh doanh Việt Nam; một số đề xuất nhằm phát triển và hoàn thiện đạo đức kinh doanh ở Việt Nam.

   

  pdf24p lethanhtan2041991 07-05-2015 424 80   Download

 • Bài giảng Đạo đức kinh doanh trình bày khái niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh.

  pdf45p five_12 19-03-2014 318 75   Download

 • "Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh" với các nội dung đó là phân tích khái niệm, đặc trưng, các nhân tố tác động, các nhân tố cấu thành và vai trò của văn hộ kinh doanh.

  pdf25p nguathienthan9 10-12-2020 38 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 2: Triết lý kinh doanh" để nắm chi tiết kiến thức về khái niệm triết lý kinh doanh; các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh; vai trò của triết lý kinh doanh; cách thức xây dựng triết lý kinh doanh.

  pdf31p nguathienthan9 10-12-2020 25 3   Download

 • "Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 2: Triết lý kinh doanh" trình bày khái niệm triết lý kinh doanh; các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh; vai trò của triết lý kinh doanh; cách thức xây dựng triết lý kinh doanh.

  pdf20p kethamoi10 22-01-2021 18 3   Download

 • Nội dung tài liệu đề cập tới những khái niệm căn bản về văn hoá và đạo đức kinh doanh nhằm giúp cho sinh viên hiểu một cách hệ thống về bản chất và vai trò của đạo đức - văn hoá kinh doanh trong các doanh nghiệp. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf514p possibletb 22-11-2012 1136 395   Download

 • Trên cơ sở làm rõ nội dung chủ yếu đạo đức trong kinh doanh của Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên. Qua đó đề ra những giải pháp để góp phần hoàn thiện những hạn chế mà công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên đang đối mặt.

  doc31p datchienthang 09-10-2017 147 31   Download

 • Khi nhắc tới khái niệm "đạo đức kinh doanh", người ta thường cho rằng, đó là một yếu tố rất trừu tượng hoặc không thực tế. Bản thân những người hoạt động kinh doanh cũng không hiểu rõ khái niệm này và không hiểu hết vai trò của yếu tố đạo đức trong kinh doanh. Họ chỉ coi đó là yếu tố “vị nhân” (dùng làm người) chứ không “vị lợi” (không sinh lợi).

  pdf17p cq511225 24-09-2010 4354 1243   Download

 • Là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của một doanh nghiệp. Là cơ sở đánh giá khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu người quản lý doanh nghiệp hiểu sai bản chất của lợi nhuận và coi đấy là mục tiêu chính và duy nhất của hoạt động kinh doanh thì sự tồn tại của doanh nghiệp có thể bị đe doạ.

  ppt27p hong_mc0511 20-05-2011 1368 271   Download

 • Bài giảng Văn hóa tổ chức & đạo đức kinh doanh nhằm giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của văn hóa tổ chức (khái niệm, bản chất, vai trò phân loại, xây dựng và thay đổi văn hóa của tổ chức). Hiểu rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (khái niệm, vai trò, các loại trách nhiệm xã hội của tổ chức) . Hiểu rõ các vấn đề về đạo đức của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh (khái niệm, khía cạnh đạo đức, quan điểm tư tưởng.

  pdf11p red_12 15-05-2014 150 56   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thấu hiểu qui trình ra quyết định có đạo đức, vấn đề cơ bản để hiểu, quyết định quản trị đạo đức trong kinh doanh, tăng cường quan tâm đến các vấn đề đạo đức kinh doanh, Vai trò của lãnh đạo trong văn hoá doanh nghiệp,...

  ppt19p thuyanlac321 22-06-2018 134 20   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 1: Quá trình nghiên cứu kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của nghiên cứu kinh doanh; quá trình nghiên cứu kinh doanh; vấn đề thường gặp trong nghiên cứu kinh doanh; điều kiện đảm bảo nghiên cứu kinh doanh hiệu quả; đạo đức trong nghiên cứu kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p tamynhan3 05-08-2020 22 1   Download

 • Kinh doanh là toàn bộ quá trình đầu từ sản xuất, tiêu thụ đến cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.

  pdf15p sasu111 13-03-2014 152 23   Download

 • Nội dung chương 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Các yếu tố tổ chức: Vai trò của các quan hệ và văn hoá đạo đức", cụ thể như: Vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong quyết định đạo đức, khung của các loại hình văn hoá tổ chức, đạo đức là một thành tố của văn hoá của tổ chức,...

  ppt28p thuyanlac321 22-06-2018 83 19   Download

 • Tiểu luận Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp - Đạo đức trong tiếp thị, trình bày các kiến thức: khái niệm Marketing, vai trò marketing, đạo đức trong marketing, các vấn đề đạo đức trong marketing, đạo đức đối với sản phẩm, quảng cáo và bán hàng, đạo đức trong tiếp thị và quyền tự chủ của người tiêu dùng, các quan điểm trong xử lý. Đây là tài liệu tham khảo ngành Quản trị kinh doanh.

  doc16p thaichau333 08-04-2014 521 70   Download

 • Đề tài Một số đặc điểm tâm lý và đạo đức trong kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nêu ra những lý luận cơ bản về tâm lý và đạo đức trong kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng cũng như vai trò của tâm lý và đạo đức trong kinh doanh. Khái quát về những đặc điểm tâm lý và đạo đức trong kinh doanh của người lao động cũng như người lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó đưa ra một số xu hướng về tâm lý và đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp Việt nam trong thời gian tới, cũng như đề xuất một số ý kiến.

  pdf119p next_12 17-04-2014 221 61   Download

 • Phương Tây: Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ “Ethos” nghĩa là tính cách, thái độ. Phương Đông: “Đạo" có nghĩa là đường đi, đường sống của con người, "đức" có nghĩa là đức tính, nhân đức, các nguyên tắc luân lý. 1. Đạo đức 1.2. Khái niệm Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội....

  pdf11p dove_12 12-06-2013 158 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của đạo đức kinh doanh
p_strCode=vaitrocuadaoduckinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2